• Aktuality

Aktuality

26. května 2021

Sociální práce v době covidové


Studentská konference na téma Sociální práce v době covidové proběhla v dopoledních hodinách, v úterý 25. května roku 2021.

Vůbec poprvé se učitelé a studenti potýkali s online formou konference, avšak ani to je neodradilo od bohatých diskusí. Studenti 2. ročníků nám představili nejrůznější oblasti a témata ze sociální práce.

V prvním bloku konference bylo přiblíženo téma Sociálních služeb pro lidi bez přístřeší. Vzápětí byla představena problematika Sociální práce se seniory v době covidu. Po krátké přestávce jsme mohli zhlédnout prezentaci o důsledcích sociálního vyloučení seniorů a na závěr nás studenti seznámili s proměnami krizové pomoci v době coronaviru.

V průběhu celé konference studenty navštívilo několik zajímavých hostů, kteří pracují jako sociální pracovníci nebo psychologové v jednotlivých organizacích, se kterými studenti spolupracovali. Popisovali, jak se jejich práce v době krize proměnila a jaká opatření museli přijmout.

Všem zúčastněným chceme tímto poděkovat.


Za studenty 2. ročníků Kateřina Chromcová.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám