• Aktuality

Aktuality

20. dubna 2022

ETF se připojila do Letní školy církevních dějin (druhý ročník), pořádané ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, FF UK, KTF UK, ETF UK a PedF UK. Koná se ve dnech 5.–9. září 2022 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.


Letní škola církevních dějin nabídne nabízí studentům a dalším zájemcům široký záběr témat z církevních a náboženských dějin českých zemí a Evropy bez zaměření na jedno historické období nebo konkrétní problematiku. Cílem letní školy je ukázat bohaté možnosti církevních dějin a nabídnout náměty k výzkumu od starších dějin po dějiny soudobé prostřednictvím série přednášek, diskusí, workshopů a exkurzí, které zajišťují pozvaní odborníci. Setkání se odehrává v interdisciplinárním dialogu historie, historiografie, teologie, archivnictví a pomocných věd historických, dějin umění anebo pedagogiky.


Momentálně se studenti mohou hlásit prostřednictví dodatečného zápisu, kontaktní osoba pro dodatečný zápis na ETF UK je Dr. Peter Morée,

Kdo si to nepotřebuje zapsat jako předmět, je možné se také hlásit přes registrační formulář na webu https://www.ustrcr.cz/akce/poradame-druhy-rocnik-letni-skoly-cirkevnich-dejin/Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám