• Aktuality

Aktuality

18. května 2022

Mezinárodní ON-LINE panel o antijudaismu


Ve středu 18. května v 18.15 hodin zveme studenty ETF UK k účasti na mezinárodním on-line panelu o antijudaismu v současné teologii.

Panelu se účastní prof. Dr. Daniele Garrone z Říma, prof.Dr. Marianne Grohmann z Vídně, prof. Dr. Jens Schrötter z Berlína, doc. Petr Sláma z Prahy a prof. Lothar Vogel z Říma.

Zájemci o účast se mohou registrovat u organizátorky panelu, prof. Dr. Dorothey Erbele-Küster z Teologikcé fakulty Univerzity v Mohuči na adrese


Bližší informace rád poskytne doc. Petr Sláma


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám