• Aktuality

Aktuality

14. září 2022

Dne 8. září 2022 se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnilo druhé setkání občanské iniciativy Možná si nerozumíme; určitě se potřebujeme: komunikační a mediální strategie (nejen) státu (nejen) v souvislosti s Ukrajinou. Iniciativa usiluje o začleňující komunikaci, která přispěje ke společenské vzájemnosti a bude povzbuzovat a spojovat rozmanité skupiny i jednotlivce v situaci dlouhodobého spolužití za měnících se podmínek.


Tisková zpráva po 2. setkání


Srdečně Vás dále zveme na další setkání iniciativy. Cíli bude:

◊ ověřovat postupy vytvořené v předchozích setkáních na komunikaci o konfliktních oblastech veřejného života a o začleňování

◊ uplatňovat též při společné debatě perspektivu sousedství, menšinovosti a zainteresovanosti na věci (zájmu) spolu s pravidly účasti (participace) a uznání


Pozvánka na 3. setkání


Související dokumenty:

Výstupy z prvního setkání naleznete ZDE a pozvánku na druhé setkání na tlačítku níže.

Koncepční materiály:

Komunikační strategie na podporu integrace ukrajinských uprchlíků Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců PRAHA METROPOLE VŠECH

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám