• Aktuality

Aktuality

11. února 2024

REMEDIUM Praha ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK:


Ve dnech 24.-26. 1.2024 se na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnilo první setkání výcviku v případové supervizi. Výcvik organizuje ETF UK v rámci programu celoživotního vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacím institutem REMEDIUM Praha, nositelem akreditace EASC (Evropské asociace pro supervizi a koučování). Výcvik zahájilo seznamovací setkání, při němž patnáct účastníků výcviku přivítal děkan ETF UK Jan Roskovec, ředitelka institutu REMEDIUM Praha Zuzana Radová a představitel EASC pro Českou republiku Jakub Dvořák. Vzájemného představení se účastnilo i několik supervizních mentorů Českého institutu pro supervizi, kteří budou účastníky výcviku provázet supervizní praxí a teorií od třetího výcvikového setkání. V průběhu tří dní prvního výcvikového setkání se účastníci spolu s výcvikovým týmem věnovali reflexi profesní socializaci supervizora, významu jeho původní odbornosti v rámci případové supervize, organizačnímu kontextu případové supervize a formulaci osobních výcvikových cílů jednotlivých účastníků. Druhé výcvikové setkání proběhne v červnu 2024 a zaměří se na kontraktování v případové supervizi.


Výcvikový tým ve složení Bohumila Baštecká, Eva Janků, Milan Kinkor, Anna Juráčková 


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám