• Aktuality

Aktuality


9. února 2018

PŘIHLÁŠKY DO FONDU MOBILITY - JARNÍ TERMÍN 2018


Vyhlašujeme JARNÍ termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy:

PÁTEK 23.3. 2018 do 15:00


Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány v průběhu kalendářního roku 2018 nebo začátkem roku 2019.


Přihlášku podávejte přes ON-LINE APLIKACI


Zde čtěte PODROBNOSTI Strasbourg, les Cordeliers
Strasbourg, les Cordeliers


Agenda Fondu mobility je zpracovávána na zahraničním odd. ETF

V případě podání přihlášky kontaktujte Mgr.Věru Fritzovou osobně neboVáš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám