• Aktuality

Aktuality


12. října 2019

Transdisciplinární konference k 10. výročí studijního programu Diakoniky - Komunitní krizové a pastorační práce


Srdečně zveme na transdisciplinární konferenci


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: nové náboženství a žitá starost aneb

Jsem starosta, třídím odpad a sázím stromy: Co mám dělat víc?"


v pátek 15. listopadu 2019, 10 - 15 hodin

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9


Účastníci a řečníci:


• Marek Orco Vácha, bioetik a molekulární biolog

• Pavel Světlík, výkonný ředitel A Rocha

• František Kala, starosta

• Jiří Novák, pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno; téma: vliv výchovy lesa a dalších pěstebních opatření na stabilitu a odolnost a úpravu porostního prostředí

• Marek Halbich, environmentální antropolog, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, katedra obecné antropologie

• Kristina Dvořáková, Fridays For Future

• Jakub Ort, Univerzity za klima

• Aleš Tomášek, doktorand Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, katedra fyzické geografie a geoekologie, téma: zadržování vody v krajině

• Lucie Kolářová, vyučující na Jihočeské univerzitě, katedra teologických věd, téma: teologie stvoření (speciálně diskuze s přírodní vědou)


PROGRAM A VÍCE INFORMACÍ V PŘILOŽENÉ POZVÁNCE


Účast na konferenci je bezplatná.


Přihlašujte se na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Z8tIzBXA8teDl0XUB5gMvzydNNMnpmGLBVy9u1vVK7gHqw/viewform
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám