Erasmus +

EU Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practices


Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018


Poslední změna: 10. červenec 2019 14:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.cz



ID datové schránky UK: piyj9b4



Přístup k mailu



Jak k nám