Erasmus +

EU Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practices


Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018


Poslední změna: 16. listopad 2017 13:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám