• Věda a výzkum
  • Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice


Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice navazuje na činnost stejnojmenného centra působícího na Univerzitě Karlově v letech 2012–2017. Má za cíl studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku a podporu mladých perspektivních badatelů, kteří se tomuto studiu věnují. Na činnosti centra se podílejí badatelé z evangelické teologické fakulty, filosofické fakulty, fakulty humanitních studií a katolické teologické fakulty (do roku 2020).


Členy výzkumného týmu spojuje přesvědčení o nezbytnosti poznávat starší epochy naší kultury a zpřítomňovat jejich dědictví v současnosti. To předpokládá schopnost rozlišovat mezi přítomným a minulým a nesetrvávat rigidně na starších pozicích, zároveň však umění ukazovat nejen na obecné rovině, ale i na konkrétních problémech, že bez důkladného klasické tradice nelze plně porozumět naší současnosti, být práv současným výzvám a čelit vnitřním i vnějším nebezpečím, které naši kulturu a její hodnotovou tradici ohrožují.


Z takto reflexivně pojatého vztahu k našemu duchovnímu dědictví vyplývá množství úkolů, které si žádají celostní uchopení založené na spolupráci řady různých perspektiv a metod. Cílem projektu je proto spojit různé tradice a přístupy, které se v dnešním běžném specializovaném akademickém provozu velmi často míjejí: filosofii a teologii, religionistiku a medievistiku, systematické studium myšlenkových doktrín a filologické postupy. Právě a pouze v tomto smyslu je badatelský kolektiv interdisciplinární a usiluje o plodnou tematickou a metodickou různorodost při zachování jasné vnitřní ucelenosti.


Práce centra je rozdělena do tří pracovních skupin: (a) filosoficko-religionisticko-teologická sekce, (b) klasickofilologická sekce, (c) medievistická sekce. Tyto skupiny jsou vytvořeny napříč příslušností členů centra k fakultám UK a umožňují tak užší spolupráci mladých badatelů z příbuzných oborů různých fakult UK zejména prostřednictvím společných seminářů. Ty jsou současně otevřeny i členům centra z dalších sekcí, jakož i širší odborné veřejnosti. Jednotlivé sekce se také střídají v pořádání pravidelných konferencí UNCE, kde členové příslušné skupiny představují kolegům a kolegyním z centra, případně zájemcům z řad ostatní badatelské veřejnosti výsledky své práce.Poslední změna: 18. únor 2021 14:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám