Křesťanství po křesťanstvu: Zkoumání postavení člověka v digitálním věku

Výzkumná skupina pro teologii a současnou kulturu je volné sdružení mladých vědců usilující o hledání bohatého odkazu teologického myšlení dřímajícího ve světě, kterému dominují média a technologie. Tato skupina zastává pozice víry, které jsou v současném sekulárně-vědeckém věku často přezíravě odmítané či rovnou prohlašované za neplatné. Jejím cílem je porozumění tomu, co znamená být člověkem v současné, Evropské i globální kultuře. Zaměřuje se na čtení „znamení času“, která aktuálně prožíváme.


Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy se rozhodla poskytnout této výzkumné skupině institucionální zázemí po celou dobu trvání projektu Křesťanství po křesťanstvu: Zkoumání postavení člověka v digitálním věku (2019-2022), který:


- přijímá holistický přístup k lidské zkušenosti života v informační společnosti;

- vyznává hypotézu, že pokročilé nástroje komunikace a komunikační sítě proměňují nejen lidskou zkušenost světa (a se světem), ale i utváření identity a společenských či politických systémů;

- má za to, že ucelená zkušenost je prostředkována a formována algoritmickou racionalitou, která představuje převládající typ sekularizace v naší dějinné přítomnosti.

- usiluje o kritiku kultury definované algoritmy sociálních sítí mnohdy na způsob jakéhosi novodobého totalitního náboženství.

- pokouší se přivést teologii jako takovou do dialogu s nejdůležitějšími otázkami současnosti, jako jsou informační interkonektivita nebo digitální či datafikované způsoby života.


Více se o projektu dočtete na webových stránkách https://tcc.etf.cuni.cz/, kde rovněž naleznete medailonky členů Výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu.
Poslední změna: 24. únor 2022 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám