Teologická antropologie v ekumenické perspektivě

Univerzitní výzkumná centra – UNCE HUM/012 č. 204052


TEOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE V EKUMENICKÉ PERSPEKTIVĚ


2018-2023


Karlova Univerzita, Teologické fakulty Evangelická a Katolická


Hlavní řešitelka: Prof. Ivana Noble, PhD.


V návaznosti na předchozí projekt UNCE Transcedence a její interpretace v teologii a umění, projekt zkoumá dynamiku lidského bytí na pozadí Boží transcendence a z ní vyplývajícího přístupu ke světu, k přírodě, ale i k dalším náboženstvím či k obecně lidskému náboženskému hledání. Projekt je koncipován ekumenicky a uvnitř teologie interdisciplinárně (biblistika, fundamentální a ekumenická teologie, teologie náboženství, spiritualita, etika, liturgika). Aktuálnost i originalita projektu spočívá jak v jeho metodologickém ukotvení (ekumenickém a interdisciplinárním v kontextu poznatků současné vědy), tak ve vztahovém pojetí lidské osoby (trojúhelník Bůh-člověk-příroda/svět), s nímž teologie vstupuje do mezikulturního a mezináboženského rozhovoru o základních hodnotách lidského života, jako je svoboda, krása, tvořivost, solidarita, odpovědnost. Přidanou hodnotou je sestavení dynamického mezifakultního týmu, který se bude společně podílet na pořádání kolokvií i mezinárodních konferencí, a který výsledky svých bádání uplatní v autorských i kolektivních monografiích a dalších tematicky zaměřených studiích v češtině i angličtině.


Webové stránky projektu


Poslední změna: 7. říjen 2021 02:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám