Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici

GAUK


Český název projektu:

Hermeneutika skúsenosti a jej využitie v christológii a ekleziológii


Anglický název projektu:

The hermeneutics of the experience and its application in Christology and ecclesiology


Trvání projektu: 2013-2014


Řešitelský kolektiv:

Řešitel:

Mgr. Zdenko Širka

Spoluřešitelé:

Mgr. Petr Jandejsek

Mgr. Cristian Panaitescu

Vedoucí:

Doc. Ivana Noble, PhD.


Anotace:

Projekt sa věnuje hermeneutice skúsenosti. Hermeneutiku používame ako hlavnú metódu, ktorá sa primárne sústredí na analýzu vybraných textov, ktoré sa zaoberajú problematikou skúsenosti. Projekt bude hladat riešenia na otázky, či možeme skúsenosť chápať ako akúsi formu „textu“, alebo či je treba najsť iné metodologické uchopenie, ktoré by viac zohladnilo paradox, že v reči o skúsenosti musíme dosvedčiť i to, čo reč predchádza a po nej nasleduje.

Táto téma súvisí s dizertačnými projektami všetkých členov tímu. Behom prvého roku riešenia grantu sa všetci budu podielať na metodologickej časti. Druhú časť projektu tvoria samostatné využitia specifik hermeneutiky skúsenosti v oblastiach, ktorými sú dizertačné práce účastníkov, teda zvlášť christologie a ekleziologie. Zdenko Širka bude skúmať ako hermeneutika skúsenosti, viac akcentovaná v pravoslávnej teológii, doplňuje Gadamerovu hermeneutiku tam, kde teológia pracuje s kontemplativnou tradíciou. Petr Jandejsek sa sústredí na využitie hermeneutiky skúsenosti v christológii 20.storočia a bude si všímat příkladů sporů o autentické sklúbenia dogmatickej a skúšenostnej pravdy. Příkladem bude reflexe díla Rogera Haighta. Cristian Panaitescu doplní ekleziologickú aplikáciu o štúdium „krizi cirkvi" v pravoslaví, zvlášť u Alexandra Schmenanna, a ukáže v čom participačná povaha skúsenosti, v Schmémannovom pojetí, obohacuje ekleziológiu, ktorá vychádza z hermeneutiky textov „o“ cirkvi.


Website of the project


Poslední změna: 7. říjen 2021 02:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám