• Ekumenický institut

Ekumenický institut

Ekumenický institut

Ekumenický institut Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se věnuje zkoumání teologie, spirituality a misiologie, jak se formovaly v konfrontacích, ale i v dialogu různých křesťanských tradic, a od moderní doby pak v dialogu se sekulární i post-sekulární společností. Zabývá se dějinami těchto vztahů i jejich současnými podobami a možnostmi. Součástí bádání i výuky, na nichž se institut podílí, je srovnávání přístupů různých tradic k teologickým i praktickým otázkám, zkoumání způsobů, jak se proměňoval vztah ke křesťanské tradici jakožto společnému dědictví a společné cestě dopředu, jak se v tomto rámci utvářely a utvářejí vztahy mezi křesťanským Východem a Západem, jak se jednota v různosti a různost v pojetí jednoty odrážela a odráží v ekumenických dokumentech a jejich výkladu, a jak to vše napomáhalo a napomáhá kultivaci křesťanského ducha a křesťanského způsobu života v pluralitním, globalizovaném světě.

Ekumenický institut byl založen v lednu 1956 při katedře systematické teologie (tehdy vedené Josefem Luklem Hromádkou) ke studiu ekumenických otázek a k organizaci mezicírkevních vztahů doma i v zahraničí. Po roce 1989, pod vedením prof. Pavla Filipiho, profesora praktické teologie, byl Ekumenický institut propojen s katedrou praktické teologie. Od roku 2016 vede Ekumenický institut prof. Ivana Noble.


Lidé na Ekumenickém institutu

Prof. Ivana Noble, Ph.D., vedoucí

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: čtvrtek 10:00 - 12:30 (5. patro, č. dv. 513)

specializace: ekumenická teologie, teologie kultury, dialog s postmoderní společností, křesťanská spiritualita, pravoslavná teologie


Doc. Tim Noble, Ph.D.

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: čtvrtek 13:30 - 15:00 (5. patro, č. dv. 513)

specializace: Mission Studies, especially the theology and history of mission, mission and the other, mission as dialogue of cultures.

Latin American Liberation Theology, Contextual Theology, Central European Theology, Theology and Film, Theology and Literature


Kateřina Bauerová, Th.D.

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: podle dohody viz (5. patro, č. dv. 513)

specializace: ekumenická teologie, pravoslavná teologie, ruská náboženská filozofie, křesťanská spiritualita, vztah teologie a umění (ikonopisectví, poezie, divadlo)


Mgr. Martin Vaňáč

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: čtvrtek 11:00 - 12:00 (4. patro, č. dv. 416),

specializace: dějiny křesťanství, ekumenická teologie, římskokatolická církev a ekumenismus, ekumenismus v České republice, II. vatikánský koncil


Pomocná vědecká síla

MgA. Vladěna Ptáčková,


Externí spolupracovníci

Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.


Mgr. Michaela Kušnieriková, S.T.M., Th.D.,


Nevena Dimitrova, Ph.D.


Mgr. Zdenko Š Širka, Th.D.


Aktuality

Prof. Ivana Noble v pořadu České televize Cesty víry: Opravna duší. "Životní příběh, názory a postoje teoložky, husitské farářky, pedagožky, ale také výtvarnice a spisovatelky Ivany Noble"

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/416235100051006-opravna-dusi


Projekty


Publikace


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush. Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě {The Many Voices of the 20th Century Orthodox Theology in the West}. Brno: CDK, 2015, p. 295.

Informace o knize

Academia.edu


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush. Wrestling with the Mind of the Fathers. Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015, p. 283.

Informace o knize

Academia.edu


NOBLE, Ivana, BAUEROVÁ, Kateřina, NOBLE, Tim, and PARUSHEV, Parush. Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ.  Brno: CDK, 2012. p. 411.

Informace o knize

Academia.edu


English edited translation: Ways of Orthodox Theology in the West,  SVS, Yonkers, NY, 2015.

Informace o knize

Academia.edu


Russian edited and expanded translation: Пути православного богословия на Запад в ХХ веке, – Москва: ББИ, 2016.

Informace o knize

Academia.eduPoslední změna: 22. únor 2017 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám