Erasmus+ akademická a zaměstnanecká mobilita

Všeobecné podmínky:


Žádosti o výukové pobyty či školení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců fakulty jsou nabízeny na základě platných bilaterálních dohod a Mezinárodní kreditové mobility pogramu Erasmus+, v nichž je mobilita učitelů a zaměstnanců zakotvena jako součást konkrétní dohody.


Akademický pracovník/ce či zaměstnanec/kyně musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci.


Přehled dohod platných pro AR 2021/2022 naleznete ZDE.


Postup pro výběrové řízení mobility akademických pracovníků a zaměstnanců:


Krok 1.

Akademický pracovník či zaměstnanec vyplní body I a II ve formuláři tzv. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching/Training, který obdrží přes zahraniční oddělení fakulty. Svou žádost doloží předběžným souhlasem přijímající instituce s jeho přijetím.


Krok 2. 

Akademický pracovník odevzdá Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching / Training na zahraničním oddělení v těchto termínech:


  • do 30. listopadu – ŽÁDOSTI pro letní semestr

  • do 30. dubna - ŽÁDOSTI pro zimní semestr


Žádosti dodané po těchto termínech budou akceptovány a posuzovány stejným způsobem, pokud místo na zahraniční instituci, o něž akademický pracovník žádá, není dosud obsazené žádostí podanou v řádném termínu.


Krok 3.

Zahraniční oddělení postoupí žádost ke schválení proděkanovi pro zahraniční vztahy fakulty.


Proděkan pro zahraniční vztahy fakulty schvaluje veškeré žádosti o akademickou / zaměstnaneckou mobilitu vyjma případu, kdy podává žádost sám. 

V tomto případě je postoupena žádost proděkana pro zahraniční styky ke schválení děkanovi fakulty.


Krok 4.

Akademický pracovník či zaměstnanec bude vyrozuměn zahraničním oddělením o výsledku schválení své žádosti.

V případě, že žádost nebude schválena, bude vyrozumění obsahovat důvody.


Schváleno kolegiem děkana dne 23.10.2007


Veškeré podrobnosti o podmínkách pro výukové pobyty či školení v rámci programu Erasmus+ i aktuální výše grantů pro jednotlivé země včetně požadovaných formulářů naleznete na stránkách Univerzity Karlovy zde.


Poslední změna: 7. prosinec 2021 11:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám