Akademická mobilita ERASMUS+


Erasmus - Lifelong Learning Programme - Akademická mobilita

Všeobecné podmínky:Žádosti o výukové pobyty akademických pracovníků jsou nabízeny na základě platných bilaterálních Erasmus-LLP dohod, v nichž je mobilita učitelů zakotvena jako součást konkrétní dohody.Akademický pracovník/ce musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci. Přehled dohod platných pro AR 2015/2016 naleznete   zde
Postup pro výběrové řízení mobility akademických pracovníků:Krok 1. Akademický pracovník vyplní body I a II ve formuláři tzv. „Teaching Programme“, který je k dispozici na zahraničním oddělení.


Svou žádost doloží předběžným souhlasem přijímající instituce s jeho přijetím.Krok 2.  Akademický pracovník odevzdá „Teaching Programme“ na zahraničním oddělení v těchto termínech:


do 30. listopadu – žádosti pro letní semestr


do 30. dubna - žádosti pro zimní semestrŽádosti dodané po těchto termínech budou akceptovány a posuzovány stejným způsobem, pokud místo na zahraniční instituci,


o něž akademický pracovník žádá, není dosud obsazené žádostí podanou v řádném termínu.Krok 3. Zahraniční oddělení postoupí žádost ke schválení proděkanovi pro zahraniční styky fakulty.


Proděkan pro zahraniční styky schvaluje veškeré žádosti o akademickou mobilitu vyjma případu, kdy podává žádost sám. 


tomto případě je postoupena žádost proděkana pro zahraniční styky ke schválení děkanovi fakulty.Krok 4. Akademický pracovník bude vyrozuměn zahraničním oddělením o výsledku  schválení své žádosti.


V případě, že žádost nebude schválena, bude vyrozumění obsahovat důvody.
Schváleno kolegiem děkana dne 23.10.2007Veškeré podrobnosti o podmínkách pro výukové pobyty v rámci Erasmus - LLP i aktuální výše grantů pro jednotlivé země včetně požadovaných formulářů naleznete na stránkách Univerzity Karlovy v Praze   zde
Poslední změna: 2. prosinec 2019 16:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám