Knihy, samostatné publikace, edice a autorská spolupráce na kolektivních dílech: 1944 - 1991AMEDEO MOLNÁR - KNIHY, SAMOSTATNÉ PUBLIKACE, EDICE A AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE NA KOLEKTIVNÍCH DÍLECH 1944 - 1991:1944:

 • Komenského pojetí církve, Bratrská škola, Praha - Železný Brod, s. 34 (cykl.)

1945:

 • Probuzený lev - o životě Petra Valda, Kalich, Praha, s. 52 • Strážná samota Petra Chelčického, Bratrská škola, Železný Brod, s. 16

1946:

 • Paupertatis affectatio, Miscellanea exigua J. B. Souček, Spol. posluchačů Husovy fakulty v Praze, s. 21-27

1947:

 • Bratří a král - bratrský list králi Vladislavovi z r. 1507, Bratrská škola, Železný Brod, s. 24

1949:

 • Klementův list Korintským - úvod k překladu L. Varcla, Husova fakulta, Praha, s. 5-41 • Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty, Kalich, Praha, s. 160

1950:

 • Patrologie v kostce, Výchovný odbor Synodní rady, Praha, s. 41 (cykl.) • Čítanka k církevním dějinám, Výchovný odbor Synodní rady, Praha, s. 160 (cykl.) • Augustinus oslovený jednotou Starého a Nového zákona, Úvod do studia bible, Akad. YMCA, s. 44 -48 (cykl.) • Komenského pojetí církve, Výchovný odbor Synodní rady, Praha, s. 54 (cykl.)

1951:

 • Apollo, Archa, Babylonská věž, Babylonské zajetí, in: A. Novotný (ed.), Biblický slovník, Kalich, Praha, sešit 1, 33, 38 a 55

1952:

 • Lístky o mladé církvi, Kalich, Praha, s. 112 • Boleslavští Bratří, úvod: F. M. Bartoš, KBEF, Praha, s. 293

1953:

 • Redigoval kapitolu I Valdesi in Boemia e Moravia (čís. 1076 - 1196) in Bibliografia valdese, ed. A. A. Hugon - Giovanni Gonnet, Torre Pelice • Jan Želivský, Dochovaná kázání z roku 1419 Díl I., ČSAV, Praha, s. 284 • Jan Calvin, Vzdělání ve víře, Katechismus a Vyznání víry z r. 1537, přeložil a úvod napsal A. Molnár, Kalich, Praha, s. 92 • Slovo tělem učiněno, Výchovný odbor Synodní rady, Praha, (cykl.)

1954:

 • Valdenští, in: R. Říčan, Cesta církve osmi stoletími, skripta KBEF, Praha, s. 228-232 • Der Tschechoslowakische Protestantismus der Gegenwart, Zentralkirchenverlag, Praha, s. 44 + 32 obr. příl. (totéž anglicky: Czechoslovak Protestantism today, tamže) • Ze života pěti reformačních církví, in: V zemi Husa a Komenského, ÚCN, Praha, s. 11-16 • Kapitoly: Raná scholastika, s. 195 - 205; Valdenští, s. 228 - 232; Zralá scholastika, s. 270-274, in: R. Říčan, Cesta církve osmi stoletími, KBEF, Praha

1956:

 • Eschatologická naděje české reformace, Sborník Od reformace k zítřku, Kalich, Praha, s. 11-101 • Českobratrská výcova před Komenským, SNP, Praha, s. 311 • Zur konfessionunionistischen Tradition der evangelischen Kirchen der Böhmischen Brüder, in: Antwort, s. 647-660 • Počínající, pokračující, dokonalí, in: Sborník Jednota bratrská 1457 - 1957, Kalich, Praha, s. 147-170

1957:

 • O bratrské theologii, in: R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, Kalich, Praha, s. 407-442 a 479-48 • J. A. Comenius, Um eine vellkommene Reformation. Eine Auslese dargeboten von A. Molnár, Oekum. Institut, Praha, s. 71; totéž anglicky (A Perfect Reformation) a francouzsky (Vers le renouveau intégral de l´Eglise) • Abrahamiten (s. 72n) - Brünn (1447) - Budweis (1495), in: RGG 1

1959:

 • Die eschatologische Hoffnung der böhmischen Reformation, Sborník Von Reformation zum Morgen (übersetzt von K. Sygusch), Leipzig, s. 59-187

1960:

 • The Czech Reformation and Missions, History´s Lessons for Tomorow´s Mission, Milestones in the History of Missionary Thinking, WSCF, Geneve, s. 128-136 • Hus Jan 1371-1415, Weltkirchenlexikon, sl. 569-570, Kreuz - Verlag, Stuttgart • Wiclif John 1320 - 1384, Weltkirchenlexikon, sl. 1606-1607, Kreuz - Verlag, Stuttgart

1961:

 • Johannes Hus, der Wahrheitsverteidiger, Hefte aus Burgscheidungen 54, Berlin, s. 31 • Die Theologie der Brüder, Kap. XXIII in: R. Říčan, Die Böhmischen Brüder, Union Verlag Berlin, s. 283-321 a 361-363

1962:

 • Uvedení do patristiky (České vzdělání knihy André Benoit, L´actualité des Péres de l´Eglise), Komenského fakulta v ÚCN, s. 72

1963:

 • Výbor z české literatury doby husitské 1, NČSAV, Praha (přispěl těmito překlady: Vyprávění o Milíčovi od Matěje z Janova, s. 47-52 a 85; Matěj z Janova, Předmluva Pravidel Starého a Nového zákona, s. 63-65 a 85; Štěpán z Kolína, Varování před odpustky, s. 80-84 a 86-89; Hus, Kázání na 2. neděli po Zjevení Páně, s. 99-102 a 200; Výpověď Ondřeje z Brodu a Husova výpověď, s. 123-125 a 202; Hus, O církvi, s. 150-159 a 205; Hus, O postačitelnosti zákona Kristova, s. 175-177 a 207; Hus, Prohlášení o článcích Pálčových, s. 177-180 a 207; Jeroným Pražský, Řeč k chvále svobodných umění, s. 211-219 a 244-250; Štěpán Páleč, O církvi, s. 222-226 a 250; Štěpán z Dolan, Listy husitům, s. 226-231 a 250-254; Jakoubek ze Stříbra, Kázání na paměť nových mučedníků, s. 234-239 a 254- 255) • Antologie z dějin československé filosofie, red. R. Kalivoda a J. Zumr, NČSAV, Praha (s F. M. Dobiášem přispěli: Hus, De ecclesia, s. 92-107 a 76-81)

1964:

 • Prvních pět století církve (s R. Říčanem), Skripta Komenského fakulty, s. 264 • Wonderful Solitude by Peter Chelčický (transl. A. P. Slabey), Pensilvania, s. 9 • Die Friedensrede des Jan Hus, in: Ruf und Antwort, Festgabe für E. Fuchs zum 90. Geburstag, Leipzig, s. 519-530 • Mistr Jan Hus, Řeč o míru, Magister Iohannes Hus, Sermo de pace (s F. M. Dobiášem), Kalich, Praha, s. 95 • Wonderful Solitude by Peter Chelčický, Pensilvania, s. 9 • Výbor z české literatury doby husitské 2, NČSAV, Praha (přispěl těmito překlady: Mikuláš z Pelhřimova, Táborská obrana, s. 56-60 a 80; Zakládací listina Betlémské kaple, s. 384-388 a 436 • Die Friedensrede des Jan Hus, Ruf und Antwort, Festgabe für E. Fuchs zum 90. Geburtstag, Leipzig, s. 519-530

1965:

 • Bibliographie de la Réforme 1450-1648, ouvrages parus de 1940-1960, Tchécoslovaquie, s. 67-100, Comission internationale d´histoire ecclésiastique comparée, E. J. Brill, Leiden • Husova výzbroj do Kostnice, Řeč o míru, O postačitelnosti Kristova zákona, Řeč o víře, Prohlášení o článcích Pálčových (s F. M. Dobiášem), Kalich, Praha, s. 188 • Mistr Jan Hus, O církvi (s F. M. Dobiášem), NČSAV, Praha, s. 315

1966:

 • La protesta valdese e la prima Riforma, Quaderni della Gioventu evangelica italiana, Torino, s. 47

1967:

 • Bratrský synod ve Lhotce u Rychnova, in: Bratrský sborník, ed. R. Říčan, A. Molnár a M. Flegl, KEBF, Praha, s. 15-37

1969:

 • Doslov k překladu John A. T. Robinson, Čestně o Bohu, Mladá fronta, Praha, s. 139-141 • Teologie paní filosofie, 16. kapitola in: Svět středověku (red. A. Procházka), Socialistická akademie, Praha, s. 92-98 • Předmluva k překladu Tullio Vinay, Slunce vychází na jihu, Kalich, Praha, s. 7-10

1970:

 • Peter Cheltschizski, Das Netz des Glaubens, překlad: Carl Vogl, úvod: A. Molnár, Georg Olms Verlag, Hildesheim - New York

1971:

 • Jan Hus, Dat bokeken van deme repe. De uthlegghinge ouer den louen, překlad: Johann von Lübeck, úvod: A. Molnr, Georg Olms Verlag, Hildesheim - New York • O Komenského jako theologa, Dva listy Komenského, písaře Jednoty bratrské, in: Sedm statí o Komenském, uspořádal A. Molnár, skripta KBEF, Kalich, Praha, s. 3-16 a 109-115 • Dienst an der Zukunft. Zum Verständnis des comenianischen Programms der Weltverbesserung Jan Amos Comenius, Geschichte und Aktualität 1670-1970, Bd 1, Glashütten im Taunus, s. 33-43

1972:

 • Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana Táborů (s F. M. Dobiášem), úvodní studie: A. Molnár, Academia, Praha, s. 330 • O české konfesi 1575, Synodní rada ČCE, Praha, s. 5 • Čeští bratří a Martin Bucer, skripta KBEF, Kalich, Praha, s. 85

1973:

 • Dvanáct století církevních dějin (s R. Říčanem), Kalich, skripta KBEF Praha, s. 501 • Soupis literární činnosti A. M. v letech 1960 až 1972, Ročenka KBEF, Praha, s. 43-61 • Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru., Kalich, Praha, s. 328 • Jan Hus testimone della verita, Claudiana, Torino, s. 257

1974:

 • Storia dei Valdesi 1: Dalle origini all´adesione alla Riforma (1176 - 1532), Claudiana, Torino, s. 370 + 122 obrazových příloh • Les Vaudois au Moyen Age (s Jean Gonnetem), Claudiana, Torino, s. 510 • Der Hussitismus als christliche Reformbewegung, in: Bohemia sacra, hgsb. F. Seibt, Düsseldorf, s. 92-109 a 565-566 • Václav Koranda, Korandův sbor, Plzeň • J. A. Komenský, Letzte Posaun über Deutschland (1663) (se S. Králíkem), in: J. A. Komenský, Opera omnia 13, s. 95-154 • Réactions a la Saint - Barthélemy en Boheme, in: Actes du Colloque l´Admiral de Coligny et son temps, Paris, s. 367-376

1975:

 • Mathias von Janov Opera, ed. W. F. A. Jakobsmeier, hgsb. A. Molnár, Georg Olms Verlag, Hildesheim - New York, s. 600 • Die Böhmische Brüderunität. Abriss ihrer Geschichte, in: Unitas Fratrum, Utrecht, s. 15-34 • Motivy Blahoslavova pohledu na dějiny, in: Jan Blahoslav předchůdce J. A. Komenského 1571 - 1971, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod, s. 15-23 • Comenius John Amos, in: Lutheran Cyclopedia, Concordia Publishing House, St. Louis - London, s. 187

1976:

 • A Challenge to Constantinianism. The Waldensian Theology in Middle Ages, WSCF book, Geneve, s. 76 • Česká reformace, in: Český ekumenismus, Praha, s. 57-98

1977:

 • Úzká cesta Českých bratří, Pouhou vírou, Na levém křídle, Nedokončená reformace, in: Slovem obnovená, Čtení o reformaci, Kalich, Praha, s. 133-158 a s. 175-252 • Comenius und die Gegenreformation, in: P. F. Barton, L. Makkai edd., Rebelion oder Religion?, Budapest, s. 121-134 • K otázce bratrské odpovědnosti za svět, in: SaT 1, Praha, s. 27-48 • Die evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, in: K. Halaski (ed.), Die reformierten Kirchen (Die Kiechen in der Welt, Band XVII), Stuttgart, s. 198-216 a 384-385

1978:

 • Jean Hus témoin de la vérité, Les Bergers et les Mages, Paris, s. 276 • Komenského Spisy útěšné, publicistické a informační z let 1617-1660, úvodní stať (s S. Sousedíkem) in: J. A. Komenský, Opera omnia 3, Academia, Praha, s. 7-12. Ediční spolupráce na spisech: Truchlivý, s. 19-137; Listové do nebe, s. 163-181; Nedobytedlný hrad, s. 237-261; Pres boží, s. 415-425; Bazuine des genaden jaar, s. 567-586

1979:

 • Due teologie a confronto: la Riforma nei Paesi slavi e i suoi rapporti con l´Ortodossia, in: Ivan IV il Terribile - Jan Rokyta, Disputa sul Protestantesimo, Claudiana, Torino, s. 143-163

1980:

 • Die Waldenser. Geschichte und europäisches Ausmass einer Ketzerbewegung, Union Verlag, Berlin, s. 458 • Husitské manifesty, Odeon, Praha, s. 268 • Místo metodismu v rodině reformačních církví, in: Metodismus v rodině církví, Ústředí evangelické metodistické církve, Praha, s. 3-12

1981:

 • Das Toleranzpatent und der tschechische Protestantismus, in: P. Barton (ed.), Im Zeichen der Toleranz, Wien, s. 324-329

1982:

 • Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu, Kalich, skripta KBEF, Praha • Chebský soudce, Okresní archiv, Cheb, s. 78 • Doslov ke knize Zdeňka Jana Medka, Na slunce i do mrazu, První část josefinské náboženské tolerance v Čechách a na Moravě, Kalich, Praha, s. 363-369

1983:

 • František Palacký, Stručné dějiny Prahy, Odeon, Praha, s. 92 (Překlad, ediční poznámka a doslov) • Confessio Taboritarum, Instituto Storico Italiano, Roma, s. 442 (úvodní studie s Romolo Cegnou) • Luthers Beziehungen zu den Böhmischen Brüder, in: Helmar Junghans (ed.), Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546 - 1 + 2, Berlin, 1983, s. 627-639 a 950-954 • La prima e la seconda Riforma alla disputa di Lipsia, in: Lutero nel suo e nel nostro tempo, Claudiana, Torino, s. 81-99

1984:

 • Zum Theologieverständnis des Comenius, in: Klaus Schaller (ed.), Comenius - Erkennen - Glauben - Handeln, Herborn

1985:

 • František Palacký, Skizze einer Geschichte von Prag, Odeon, Praha, s. 96 • Na rozhraní věků. Cesty reformace, Vyšehrad, Praha, s. 440

1986:

 • I Taboriti. Avanguardia della rivoluzione hussita. Gli scritti essenziali, Claudiana, Torino, s. 200 • Böhmische Brüder, in: Evangelisches Kirchenlexikon 1, Vandenhoeck, Göttingen, s. 524-526

1987:

 • Jan Amos Komenský, O sobě, Odeon, Praha, s. 380 (spolupráce s N. Rejchrtovou) • Der Hussitismus als christliche Reformbewegung, s. 3-34; Bekenntnisse der böhmischen Reformation, s. 35-57; Zur hermeneutischen Problematik des Glaubensdisputs in Hussitentum, s. 58-78; in: Martin Stöhr (ed.), Die Erste Reformation, Arnoldshainer Texte 46, Frankfurt am Main + Haag + Herden • Die Böhmischenn Brüder - Wesen und Weg, in: Das Böhmische Dorf in Berlin - Neukölln, Berlin, s. 35-54 a 298-290

1991:

 • Valdenští, Evropský rozměr jejich vzdoru, 2. rozšířené vydání, Kalich, Praha, s. 400Poslední změna: 18. březen 2017 13:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám