Úvod do studia evangelické teologie



 



Pro aktuální info k předmětu viz  Fakultní Moodle



Theologie:


1. Platón: Theaitetos  


2. Aristoteles: Metafysika  


3. Jaspers: Úvod do filosofie  


4. Tomáš Akvinský: Theologická summa (latinsky a česky)   


5. Lohse: Lutherova theologie  


6. Kalvín: Instituce  


7. Pöhlmann: Kompedium (o staroprotestantské orthodoxii)  


8. Schleiermacher: Kurze Darstellung, Der christliche Glaube   


9. Barth, Teologie  


10. Tillich, Systematická theologie (německy a anglicky)   



Evangelická theologie



Biblická theologie Starého zákona:  ; Sláma: Studium SZ v celku studia theologie:  



Biblická theologie Nového zákona:    



Historická theologie:  ; Literatura ke studiu:  



Systematická theologie:   



Theologická etika:  



Praktická theologie: 



Filosofie pro theology:


F. Schleiermacher: O náboženství  


Jan Štefan: Jeruzalém a Athény  



Religionistika pro theology


Jan Heller: Věda o náboženství na teologické fakultě (KR 1972):  


Týž: Homo religiosus? (KR 1975):  




Literatura




Poslední změna: 18. březen 2017 13:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.cz



ID datové schránky UK: piyj9b4



Přístup k mailu



Jak k nám