Martin Vaňáč - curriculum vitae CZ

Mgr. Martin Vaňáč - curriculum vitaeVzdělání:


2018, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, postgraduální studium, obor: Historie - české dějiny, disertační práce: Čeští kardinálové 20. století


2001, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, kombinované magisterské studium, obor: Náboženské nauky, diplomová práce: Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech 1918 - 2000


2000, Bc., Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta, bakalářské studium, obor: Teologie křesťanských tradic, bakalářská práce: Křesťanské církve v českých zemích od poloviny 19. století do dvacátých let 20. století


1999, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium, obor: Historie - archivnictví a pomocné vědy historické, diplomová práce: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891 - 1939


Zaměstnání:


od 2008 Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta, asistent na Ekumenickém institutu


2001 - 2008 Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta, studijní referent, koordinátor a vyučující bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic


2001 - 2008 Institut ekumenických studií v Praze, výkonný ředitel občanského sdružení


1997 - 2001 Divadelní ústav v Praze, výzkumný pracovník Bibliografického oddělení


1995 - 1996 Ekumenická rada církví v ČR, pracovník sekretariátuAktivní účast na konferencích a seminářích (v posledních pěti letech):


Vedení workshopu na téma "Laici vs. klerici – rozpad jednoty Božího lidu ve středověku" v rámci 41. víkendového semináře pro zájemce o teologii „Středověk ještě neskončil – dědictví středověku v církvích dneška“, pořádaný Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2015.


Referát na téma "Kardinálské kolegium - dědictví středověku" v rámci 41. víkendového semináře pro zájemce o teologii „Středověk ještě neskončil – dědictví středověku v církvích dneška“, pořádaný Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2015.


Referát na téma „Biskupská synoda jako jeden z plodů II. vatikánského koncilu“ v rámci mezinárodní konference „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2013.


Referát na téma „Seminář v Jirchářích a ekumenismus v České republice“ v rámci mezinárodní konference „Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu“, pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2013.


Vedení workshopu na téma „Příklady recepce Druhého vatikánského koncilu“ v rámci 35. semináře pro zájemce o teologii „II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení“, pořádaného Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem ekumenických studií v Praze ve dnech 16. a 17. listopadu 2012 v Praze.


Referát na téma "Josef Beran a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy" v rámci ekumenické konference "Osobnost a dílo kardinála Josefa Berana", pořádané Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze dne 13. května 2009.


bibliografie


Poslední změna: 23. únor 2018 16:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám