Studenti se speciálními potřebami

Informace pro studenty se speciálními potřebami


Univerzita Karlova je připravena poskytnout uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.Pověřené kontaktní osoby:


Evangelická teologická fakulta:


Ladislav Beneš, Dr

Telefon: 420 221 988 415


Knihovna ETF:


Mgr. Veronika Zemanová

tel. 221 988 603,602

Odkaz na informace knihovny pro studenty se speciálními potřebami. Zde jsou k nalezení seznamy studijní literatury i literatury k přijímacím zkouškám v elektronické podobě pro studenty s vadou zraku.Bezbariérovost


Dostupnost: Budova ETF se nachází na Novém Městě mezi ulicemi Spálená a Myslíkova, nedaleko Karlova náměstí a Národní třídy. Nejbližší bezbariérová stanice metra je stanice metra B Národní třída na rohu nedaleké Lazarské ulice a Magdalény Rettigové. Více na webu dopravního podniku. Tramvajová síť je v okolí ETF hustá, ale bariérová. Chodník je v Černé ulici užší (občas jej blokují parkující auta) a dlážděný.


Mapka


Popis budov


Výuka v rámci ETF se uskutečňuje ve dvou budovách:


1) Budova UK ETF, Černá ul. 9


Zde se nachází učebny a fakultní knihovna. Vstup: Hlavní vchod do budovy ETF je opatřen digitálním hlasovým majáčkem. Budova je dobře přístupná s výtahem. Bezbariérový přístup je značen od hlavních dveří. Většina učeben je vybavena audiovizuální technikou. Kde není stabilně nainstalovaná, je možnost zapůjčit diktafon, videokameru, dataprojektor atp.


V pravé části budovy v přízemí je vstup do knihovny. V levé části v přízemí je denní recepce a výtah. Výtahem je přístupná knihovna (suterén: -1. patro), velká a malá posluchárna v 1. patře, děkanát, studijní a zahraniční oddělení ve 2. patře, jednotlivé katedry a seminární místnosti ve 3. - 5. patře. Pohyb mohou ztěžovat kovové dveře, případně elektronické zámky a kódování. Bezbariérová toaleta je ve 3. patře vpravo od výtahu.


2) Budova JABOK, Salmovská ul.

V budově Jaboku se uskutečňuje menší část výuky oboru Pastorační a sociální práce, která se bude postupně zcela přesouvat do budovy ETF. Tato budova není bezbariérová. Jedná se o starší, pětipatrovou budovu bez výtahu.


Další informace


Parkování auto

Budova nedisponuje vyhrazeným místem pro handicapované, nelze proto garantovat parkovací místo. Před budovou je jedno parkovací místo vyhrazené pro invalidy. Je ovšem nutno počítat s vysokými obrubníky a kočičími hlavami na vozovce. Praktické je vzdálenější parkování v Nové scéně Národního divadla, pro svou vzdálenost však lze doporučit spíše elektrický vozík nebo asistenci.


Vybavení pro studenty se zrakovým postižením


Hlavní vchod do budovy ETF je opatřen digitálním hlasovým majáčkem. V přízemí vlevo je recepce. Dveře, schody, výtah jsou označeny tabulkami v

Braillovu písmu.Uživatelům se zrakovým postižením je přizpůsoben jeden z počítačů v sále knihovny. Je vybaven softwarovým balíkem GrandKompletProfi. Program ZoomText Xtra Level 1 zvětšuje obrazovku až 16x. Kamerová televizní lupa Twinkle Bright VGA s monitorem 19"LCD Acer umožňuje zvětšování textů z knih a časopisů. Čtení usnadňuje pohyblivý čtecí stolek, který nabízí i pracovní prostor pod kamerou. Braillský zobrazovač Braille Voyager 44 je k dispozici na požádání u služby. Služba knihovny poskytuje pouze technickou podporu nebo asistenci. Hlasový výstup zobrazovaného textu do sluchátek je možný v češtině, němčině, angličtině a francouzštině. Počítač je připojen k  tiskárně, která je u služby. K dispozici je také skener A3 s příslušným programovým vybavením (ABBY, OCR). Fakulta má prostřednictvím knihovny k dispozici digitalizovanou podobu základních studijních textů k přijímacím zkouškám.  Digitalizace kratších studijních textů je zajišťována individuálně dle potřeby. Na webové stránce knihovny je seznam souvisejících odborných textů na jiných pracovištích v ČR. Zvukový fond (kromě malé sbírky CDROMů, které jsou prezenčně) knihovna ETF nevytváří. Vzniká však tzv. speciální fond (signatura SF), v němž je několik titulů v Braillově písmu.


Vybavení pro studenty se sluchovým postižením


Kompenzačními pomůckami pro osoby s postižením sluchu je vybyvena velká posluchárna v 1. patře. Jedná se o ozvučovací zařízení doplněné indukční smyčkou, využitelnou pro osoby s osobním naslouchadlem (poslech v poloze T). Dále nabízíme zapůjčení infra-sluchátek, s možností individuálního nastavení zvuku, vhodné pro osoby s vadou sluchu nepoužívající osobní kompenzační pomůcky (k dispozici 5 ks sluchátek).

Poslední změna: 5. prosinec 2019 12:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám