• Aktuality

Aktuality

20. září 2023

Informace před začátkem nového akademického roku 2023-24

( soubor ke stažení )


Termíny zápisů pro 1. ročníky jsou k nalezení spolu s dalšími informacemi v pozvánce, kterou jste obdrželi prostřednictvím mailu. Prosíme, věnujte jí pozornost.


Zápisy do dalšího ročníku se řídí Harmonogramem AR, konají se 4. - 29. 9. 2023 v úředních hodinách. Zápisy i letos musí žel proběhnout fyzicky, nikoli elektronicky, za což se velmi omlouváme. U zápisu se lze nechat zastoupit osobou, která je k tomu vybavená plnou mocí.

Elektronický zápis předmětů / rozvrhu bude umožněn v době 25. 9. – 8. 10. 2023. Prohlížet předměty je v SIS možno již během září. Informace o studiu s návodem výběru a zápisu předmětů najdete ZDE.


Pro studenty prvních ročníků je na univerzitě připraven Orientační týden UK, který vřele doporučujeme.


Obzvláště zveme studenty prvních ročníků na důležité setkání, při kterém se seznámí se studijním plánem, studijními předpisy, Studijním informačním systémem (SIS) či harmonogramem roku, jakož i s mnoha dalšími věcmi, které se týkají studia, je dobré je vědět a na které bude příležitost se zeptat. Setkání se uskuteční ve středu 20. 9. 2023 od 16 hodin v posluchárně E ve 3. patře.


Studenti programu Sociální a pastorační práce, kteří budou žádat uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na VOŠ, mohou tak učinit po zápisu ke studiu prostřednictvím příslušných formulářů (na uvedené stránce dole).


Zápis nově přijatých studentů do doktorského studia se bude konat 18. - 29. 9. 2023.


Výuka v novém AR začne 2. 10. 2023 dle rozvrhu.


Imatrikulace studentů prvních ročníků všech studií se koná v úterý 3. 10. v 15 hod. ve Velké aule Karolina.


Další informace o fakultě a studiu je možno nalézt ZDE.


Studenti se specifickými potřebami, kteří by z důvodu svého zdravotního stavu či jiných okolností potřebovali modifikovat studium, najdou bližší informace ZDE.


Upozorňujeme, že budova fakulty prochází rekonstrukcí. Už to potřebovala. Prosíme, dodržujte bezpečnostní pravidla. Znamená to určité uskromnění i skutečnost, že se ozývají v budově různé zvuky, ale také je méně funkčních WC, mimo provoz je výtah, není k dispozici knihovna, a i další služby jsou omezené. Prosíme vás o pochopení pro tuto situaci, která nás bude provázet po celý AR.


Studentům vyšších ročníků přejeme úspěšné zakončení dosavadního studia, studentům prvního ročníku dobrý vstup do studia.


31. 8. 2023

Ladislav Beneš, Dr.

Proděkan UK ETF pro studijní záležitosti

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám