• Aktuality

Aktuality

23. února 2022

V úterý 22. února 2022 v 11.00 hodin proběhla v rámci zasedání Akademického senátu ETF UK volba kandidáta na děkana.


Kandidátem na děkana byl deseti hlasy zvolen Mgr. Jan Roskovec, Ph.D, jediný navržený kandidát, toho času odborný asistent na katedře Nového zákona a proděkan Evangelické teologické fakulty pro zahraniční a ekumenické vztahy.


Mgr. Jan Roskovec, Ph.D předložil Akademickému senátu ETF UK 2. února 2022 své teze k děkanské volbě. Podněty a témata, kterým by budoucí děkan fakulty měl věnovat svou pozornost, formuloval AS ETF UK na svém zasedání 7. února 2022. K oběma dokumentům se akademická obec mohla vyjádřit na mimořádném shromáždění k děkanské volbě 15. února 2022.


Nového děkana do funkce jmenuje rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Slavnostní inaugurace proběhne v úterý 31.5. v 11.00 ve Vlasteneckém sále Karolina. K čtyřletému funkčnímu období nastoupí děkan 1. června 2022.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám