Projekt VIA LUCIS

Projekt VIA LUCIS


Název projektu: VIA LUCIS


Druh projektu: Zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Číslo a název prioritní osy: Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.


Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0342


Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 12. 2015


Informace o průběhu projektu:


 • 4. 11. 2014 - předání staveniště firmě SP spol. s r.o.


 • 4. 11. 2014 – zahájení stavebních prací.


 • 19. 12. 2014 - dokončení rekonstrukce střechy


 • 9. 1. 2015 - uvedení velkoplošných skenerů do provozu


 • 19. 1. 2015 - dokončena instalace rozšíření knihovních regálů v knihovně


 • 19. 1. 2015 - dokončena instalace posuvných knihovních regálů v 3. PP


 • aktuálně probíhá zkušební provoz centra digitalizace


 • 16. 2. 2015 - dokončena dodávka RFID a uvedení systému do provozu


 • 20. 2. 2015 - dokončena výměna podlahových krytin v 2.NP


 • 27. 2. 2015 - dokončena sanace obvodových stěn v knihovně


 • 3. 3. 2015 - dokončena I. etapa stavebních prací - rekonstrukce 6.NP


 • 4. 3. 2015 - dokončena výměna podlahových krytin v 1.NP - studovna


 • březen, duben - přesun pracovníků do zrekonstruovaného 6.NP


 • 5. 5. 2015 - dokončena dodávka interiérového vybavení


 • 7. 5. 2015 - dokončena výměna podlahové krytiny v knihovně


 • 18. 5. 2015 - dokončen nákup datových úložišť


 • 9. 7. 2015 - dokončena rekonstrukce 4.NP


 • srpen 2015 - nákup části vybavení do knihovny a učeben


 • srpen 2015 - podepsána smlouva s dodavatelem Konverzního modulu


 • 7. 8. 2015 - kompletní dokončení a předání stavby


 • září 2015 - podepsána smlouva s dodavateli badatelského prostředí a informačních kiosků


 • 2. 10. 2015 -bylo uskutečněno slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor


 • říjen 2015 - podepsána smlouva s dodavateli telefonního systému, IT vybavení a čističek vzduchu; proběhla dodávka a montáž informačních kiosků.


 • listopad 2015 - proběhla dodávka telefonního systému, IT vybavení, nábytku a interiérového vybavení a čističek vzduchu. Dále byla provedena instalace a oživení kabelové sítě v knihovně ETF UK.


 • prosinec 2015 - Proběhla dodávka stálé informační tabulky. Byly dodány a dokončeny veškeré dodávky zahrnuté v projektu VIA LUCIS.Financování:


 • 17 333 803,16 Kč (celková výše dotace)


 • 14 733 732,68 Kč (85% dotace z prostředků EU)


 • 2 600 070,48 Kč (15% dotace ze státního rozpočtu)


 • 26 128 433,00 Kč (celkové náklady na projekt)Projektový záměr:


 • Rekonstrukce knihovny,


 • vybavení knihovny moderní digitalizační a registrační technikou,


 • vybavení ÚVT potřebným HW i SW pro konverzi tisků a jejich archivaci,


 • rekonstrukce pracoven a uceben,


 • vybavení učeben moderní IC technikou,


 • další navazující úpravy pro zlepšení hygienických i pracovních podmínek, které posunou technické zabezpečení digitalizace knižního fondu na Univerzitě Karlově a v návaznosti i výzkum a výuku na ETF UK na úroveň skutečně světového standardu.Cíle projektu:


 • Vybudování Centra digitalizace – technologické základny pro digitalizaci knihovních tisků využitelné všemi fakultami a součástmi Univerzity Karlovy i s externími zájemci,


 • zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlova v Praze,


 • zkvalitnění výuky spojené s výzkumem na EVT UK prostrednictvím využití této infrastruktury,


 • posílení pozitivních dopadů realizace OP VaVpl v regionech Konvergence šírením dosažených poznatků prostřednictvím absolventů Univerzity a vytvářením pozitivní sociální atmosféry pro realizaci inovativních transferů technologií,


 • umožnění následné realizace komerčních aktivit využívajících vybudované infrastruktury.
Hlavním obecným záměrem projektu je šírení světla poznání v dané oblasti do regionu Konvergence, proto byl pro projekt zvolen poetický název VIA LUCIS, symbolizující rovnež dlouhou tradici českého protestantismu v šíření vzdělanosti.Fotografie z průběhu realizace projektu:  informační panel;  nová střecha;  regály v knihovně;  skener


z rekonstruovaného 6NP:  chodba;  místnost;  umyvadlo;  sprcha;  WC; pohledy do nových kanceláří:  první,  druhý,  třetí,  čtvrtý


pohledy do rekonstruovaného 4NP:  první,  druhý,  třetí,  čtvrtý


fotografie ze slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor 2. 10. 2015:  první,  druhá,  třetí.


fotografie pořízené techniky:   čističky   vzduchu,   elektrifikace stolků,   informační kiosky,   interaktivní   tabule,   telefony.


fotografie   trvalé informační tabulky  tisková zpráva o ukončení projektuVíce o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace můžete nalézt na internetových stránkách:  www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi.Článek na iForum - časopisu Univerzity Karlovy:  http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15434.htmlTisková zpráva:  Ministerstvo školství finančně podpoří rozvojové plány Univerzity Karlovy.Poslední změna: 27. říjen 2017 12:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám