Okruhy otázek k bak. zkouškám PSP - ETF

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám PSP v rámci tzv. "nové akreditace" na ETF ze Sociální práce.

Studenti si losují vždy dvě otázky, po jedné z každé skupiny. Mají 20-30 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Okruhy otázek k bakalářským zkouškám PSP v rámci tzv. "nové akreditace" na ETF z "Pastorační práce"

Studenti si losují jednu otázku. Mají 20-30 minut na přípravu.

Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.Bakalářské zkoušky se budou konat v únoru, v červnu a září a je třeba se k nim přihlásit po odevzdání bakalářské práce. Viz Harmonogram AR)

Studenti se mohou přihlásit ke státní závěrečné zkoušce až po odevzdání bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce se koná jako poslední část, tedy po úspěšném absolutoriu zkoušek ze Sociální práce a z Pastorační práce (viz studijní plán PSP). Jednotlivé zkoušky je možno skládat v jednom termínu, případně v různých termínech.


Poslední změna: 20. leden 2021 21:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám