Slovo na tento den: Archiv


27. března 2020, Petr Macek, systematický teolog a filosof


Ježíš v evangeliu podle Matouše (15. kapitola, verše 11, 18, 19) připomíná, že člověka neznesvěcuje to, co do úst vchází, ale co z nich vychází. Konkrétně špatné myšlenky, křivá svědectví, urážky atd. Kéž nám roušky zakrývající naše ústa jednou provždy připomenou, že si máme dát dobrý pozor na to, jak se vyjadřujeme, jak mluvíme, co o druhých nebo před druhými říkáme. Často to už nelze vzít zpátky. Virus záště, který nás znesvěcuje a naše srdce odhaluje, působí pak zhoubně i v našem okolí.


-------------


26. března 2020, Zdeněk Kalvach, lékař


Jedna z oficiálních fotografií zobrazuje presidenta Francoise Mitteranda s knihou. Cílevědomě s knihou Michela de Montaigne (1533-1592), jehož eseje stojí za pročtení nejen v časech klausury: „Měli bychom pracovat a prodlužovat fungování života, co jen můžeme. Takže doufám, že mne smrt zastihne zaujatého sázením zelí, ale lhostejného k ní a ještě více k nedokončenému stavu mé zahrady.“ Usilujme s horlivostí, ale bez křeče z dokončení, řekl bych.


---------------


25.3.2020, Jan Štefan, studentský farář


„Chceš být zdráv?“ Jak se jen mohl Ježíš zeptat tak hloupě? Kolik je nemocných, kteří se nechtějí uzdravit? A kdo ze zdravých by nechtěl zůstat zdráv? Proč se ptal tak zbytečně? Nemínil toho nemocného uzdravit? Když jsme zdraví, nemyslíme na to, kolik lidí je nemocných. Vždyť nemocné máte stále kolem sebe! Bonhoeffer řekl svým seminaristům: „Farář by měl mnoho pobývat mezi nemocnými.“ Protože „Ježíšovu utrpení na kříži jsme blíže a tento svět poznáváme lépe mezi nemocnými než mezi zdravými.“
Poslední změna: 27. březen 2020 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám