Komisionální

Požadavky ke komisionální zkoušce z NZ

Očekává se především:

 • dobrá znalost NZ a orientace v něm jako předpoklad dalšího, hlubšího studia

 • přehled o obsahu jednotlivých novozákonních knih a jejich základní charakteristika

 • znalost základních pojmů

Zápočet na konci prvního semestru

 • orientace v synoptických evangeliích; určení vybraných citátů s přesností na kapitolu.

Zápočet na konci druhého semestru

 • zasazení vybraných citátů do správné novozákonní knihy; v případě J, Sk, Ř 1 Kor a Zj i určení kapitoly.

Tématické okruhy ke zkoušce:

 • Ústní tradice, perikopy

 • Synoptická evangelia - vzájemný vztah

 • Markovo evangelium: základní charakteristika, struktura, obsah; mesiášské tajemství, disputace, mocné činy, předpovědi utrpení - jejich charakter a funkce v evangeliu, synoptická apokalypsa, pašijní příběh, problém původního závěru.

 • Matoušovo evangelium - základní charakteristika, obsah, velké celky v Mt: kázání na hoře (blahoslavenství, "antithese"), vyslání učedníků, podobenství, pravidla vzájemného života, řeč proti farizeům, synoptická apokalypsa, speciální Matoušův materiál.

 • Lukášovo evangelium - základní charakteristika, zaměření, lukášovská látka, vánoční příběh (srovnání s Mt), podobenst-ví, chvalozpěvy, souvislost se Skutky apoštolskými.

 • Janovo evangelium - obsah, základní charakteristika, srovnání se synoptiky, výroky "Já jsem..", janovské dialogy, Ježíšova řeč na rozloučenou, "velekněžská modlitba", Paraklétos; Skutky apoštolské - záměr, struktura, obsah, místo v novozákonním kánonu;

 • Epištoly – charakteristika a rozdělení

 • Pavlovské epištoly - základní témata, přehled o obsahu jednotlivých epištol.

 • Obecné epištoly - situace, obsah, hlavní důrazy;

 • Zjevení Janovo – charakteristika apokalyptiky, místo v novozákonním kánonu, přehled o obsahu


Literatura

 • Nový zákon s výkladovými poznámkami, Praha 1990, nebo jiný překlad (Kralická, Žilka, Petrů...); GILLIERON, B. Církev právě zrozená : kapitoly ze života prvních křesťanů. Nakladatelství Mlýn: Třebenice 1993

 • ZUMSTEIN, J. Slovo v setmělém světě. Nakladatelství Mlýn: Třebenice 1995

 • POKORNÝ, P. Vznešený Teofile…: teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských. Nakladatelství Mlýn: Třebenice 1998

 • CUVILLIER, E. Apokalypsa byla zítra. Nakladatelství Mlýn: Třebenice 1999

 • MARGUERAT, D. Člověk z Nazaretu : co dnes vlastně víme o Ježíšovi. Nakladatelství Mlýn: Třebenice 1996

 • NOVOTNÝ, A. Biblický slovník I-II. Kalich: Praha 1956


Další literaturu lze najít   zde.


Poslední změna: 6. červen 2017 12:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám