Horizont 2020

EU Horizon 2020 research and innovation programme


Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019


Poslední změna: 2. únor 2022 20:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám