Aktuální projektové výzvy

Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 17. kola soutěže (rok 2020)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 11. 11. 2019.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 20. 1. 2020.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 1. 4. 2020.


Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html


Poslední změna: 13. září 2019 13:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám