Aktuální projektové výzvy

Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok 2022


Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů, s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.


Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 22. dubna 2021


Fakultní termín pro předložení finální verze projektu

(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 14. dubna 2021


Informace k výzvám grantových soutěží pro rok 2022 naleznete zdeVstup do aplikace pro podávání návrhů projektů ZDEGrantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 18. kola soutěže (rok 2021)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 9. 11. 2020.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 20. 1. 2021.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 1. 4. 2021.


Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html


Poslední změna: 10. březen 2021 11:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám