Aktuální projektové výzvy

Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 19. kola soutěže (rok 2022)


Přihlášku projektu může podat student ve standardní době magisterského či doktorského studia.


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 4. 11. 2021.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 35/2021.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 28. 3. 2022.


Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html


Poslední změna: 22. září 2021 12:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám