Aktuální projektové výzvy

Grantová agentura ČR - vyhlášení soutěží pro rok 2025


Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních projektů, EXPRO, projektů JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních a Lead Agency projektů, s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.


Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 3. dubna 2024


Fakultní termín pro předložení finální verze návrhu projektu

(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 27. března 2024


Informace k aktuálním výzvám grantových soutěží pro rok 2025


Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů ZDEGrantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 21. kola soutěže (rok 2024)


Přihlášku projektu může podat student ve standardní době magisterského či doktorského studia.


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK https://cuni.cz/UK-9291.html.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 2. 10. 2023.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 3. 11. 2023.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 11/2023.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK https://cuni.cz/UK-9291.html.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 2. 10. 2023.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 22. 1. 2024.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 11/2023.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK https://cuni.cz/UK-9291.html.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 2. 10. 2023.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 8. 4. 2024.


Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html
Poslední změna: 12. únor 2024 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám