• Odkazy

Odkazy

Instituce spolupracující s fakultou

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola

Institut ekumenických studií

Evangelikální teologický seminář

Evangelická akademie Praha


Teologické fakulty v České republice

Katolická teologická fakulta University Karlovy

Husitská teologická fakulta University Karlovy

Cyrilometodějská teologická fakulta University Palackého v Olomouci

Teologická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích


Spolky a instituce spřízněné s fakultou

Spolek přátel ETF

Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové

Oikumene - Akademická YMCA

Společnost křesťanů a Židů

Česká křesťanská akademie


Spolupracující instituce v zahraničí

Süd-ost-mitteleuropäischer Fakultätentag

SOMEF

Jednou za dva roky se zástupci evangelických teologických fakult v Rakousku, Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku scházejí ke společné konferenci.


Konference podunajsko-batavských teologických fakult

MNTF

V letech mezi konferencemi SOMEF se konají společné konference členů SOMEF a nizozemských evangelických teologických fakult.Další zahraniční odkazy

Careeredu.eu - pracovní, doktorandská aj. místa na světových universitách

Poslední změna: 22. únor 2017 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám