Výzkum a zahraniční spolupráce

Granty
Dějiny a zjevení (1997-1999)


Udělovatel grantu: GA UK - č. 204/1997/A


Řešitel: Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan


Výstup: Řada článků a statí prof. Trojana, z toho v 4 zahraničních časopisech. Tématický přednáškový kurs prof. Trojana na Presbyterian Theological Seminary v Pittsburghu (jaro 1997), hostovské přednášky na ETF: prof. G. Sauter z Bonnu (Ospravedlnění dnes, 1998), prof. H. Küng (Lidská práva a světový étos, 1998) a prof. S. Calian z Pittsburghu (Mravní principy ve společnosti, 1997).Sociální učení Českých Bratří (1999-2000)


Udělovatel grantu: GA UK - č. 196/1999


Řešitel: Dr. Jindřich Halama


Výstup: kniha Sociální učení Českých Bratří 1464-1618 (CDK Brno, 2003)The Idea of Human Rights (2000-2003)


Udělovatel grantu: Henry Luce Foundation, New York, USA


Řešitel: Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek


Výstup: Human Rights from a Theological Perspective (mezinárodní konference na UK ETF, 20.-23. 2. 2003).


J. Halama (ed.). The Idea of Human Rights. Traditions and Presence. (sborník z konference, ETF 2003).


J. S. Trojan. Idea lidských práv v české duchovní tradici. OIKOUMENH, Praha 2002.


Božena Komárková. Human Rights and the Rise of the Secular Age. (ed. P. Keřkovský, EMAN, Benešov 2003).Literatura jako kritika a model společenské praxe (2004-2005)


Udělovatel grantu: GA UK - č. 533/2004


Řešitel: Mgr. Jan Zámečník


Výstup: disertační práce Literatura jako realizace a model – teologická reflexe beletrie u D. Sölleové a D. Mietha;


článek Dorothee Sölle a potřeba jazyka náboženství a literatury in Teologická reflexe 1/2005, str. 47-71.Zahraniční spolupráce

Ethical Problems of Biomedical Technologies


(seminář s teologickou fakultou Humboldt Universität Berlin)


25. 9. - 1. 10. 2003


Výstup: Th. Wabel (ed.) Grenzen der Verfügbarkeit. Menschenwürde und Embryonenschutz im Gespräch zwischen Theologie und Rechtswissenschaft. Berlin 2004.
Poslední změna: 22. říjen 2021 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám