projekt Výzkumná dílna

Katedra PSP realizuje v rámci  Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kursů projekt s názvem: Vybudování výzkumné dílny Katedry pastorační a sociální práce


Cílem projektu je vytvoření báze pro rozvoj povinné i volitelné výuky metod sociálního a sociologického výzkumu a vlastní vědecko-výzkumné činnosti katedry, zaměřené na oblast pastorační a sociální práce,  sociálních a zdravotních služeb a  sociálního vyloučení. Výzkumná dovednost je důležitá pro rozvoj kompetencí studentů v bakalářském (Pastorační a sociální práce)  i magisterském studijním programu (Diakonika). Ti by měli být nejen dobrými zadavateli a příjemci výzkumů v oborech, jimiž se budou profesně zabývat, ale měli by si i v rámci svého studia a zpracování bakalářských a diplomových prací osvojit schopnost získávat a vyhodnocovat relevantní informace prostřednictvím vlastního výzkumu.


Inovace výuky je nesena třemi cíli:


1) Modernizace stávající povinné i volitelné výuky – zavedení problémově a prakticky  orientované výuky s ohledem na potřeby budoucích sociálních pracovníků, rozšíření nabídky pro zájemce o výzkum v sociální oblasti, tvorba výukových materiálů, tvorba testů, zavedení možnosti online zkoušení především pro studenty v kombinovaném programu. Inovace výuky bude uplatněna v právě připravovaných akreditačních materiálech oboru

2) Identifikace výzkumných témat vhodných pro výzkumnou činnost KSP ETF a uspořádání odborného workshopu 24.10.2014 s účastí partnerských vzdělávacích a jiných institucí

3) Identifikace možností grantové podpory a jiných finančních zdrojů v oblasti výzkumu PSP a navázání odborných kontaktů s tuzemskými i zahraničními partnery.


Za projekt, PhDr. Eva Křížová, PhD. 1.7.2014


akce související s projektem

Mezinárodní konference o výzkumu v sociální práci 13.10. – 14.10.2014 v Hatfieldu, VBPozvánka na workshop “Inovativní přístupy v prakticky orientovaném sociálním výzkumu”

Katedra pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK organizuje v rámci Institucionálního rozvojového projektu, podpořeného UK v Praze, workshop s názvem “Inovativní přístupy v prakticky orientovaném sociálním výzkumu”. Hlavním záměrem setkání je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výzkumných aktivit v oborech sociální práce, pastorace, neziskový sektor, pečující profese apod. Prezentující i posluchači mohou být z řad pedagogů, studentů i pracovníků z praxe. Odpolední program bude tvořit problematika výuky výzkumné metodologie v těchto studijních oborech a je určena vyučujícím VŠ  a VOŠ v těchto programech.


Workshop se koná 24.10. 2014 v centru Prahy (nejpravděpodobněji v aule jaboku, Salmovská ulice) od 10-13 (výzkumná část) a 13.30-15.30 (pedagogická část).


Učitelé ETF a Jabok  jsou srdečně zváni.


program workshopu

anotace příspěvků

shrnutí odpolední diskuse z workshopu


Registrace externích (mimo ETF a Jabok) účastníků je zde.


V případě jakýchkoli nejasností či dotazů  se obraťe, prosím,  na evakriz@centrum.cz


PhDr. Eva Křížová, PhD. 3.7.2014Poslední změna: 7. červen 2017 08:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám