projekt Sociologické praktikum
Nakladatelství Karolinum vydalo UČEBNICI DR. Evy KŘÍŽOVÉ:

SOS - SOCIOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (2017)Napsali o nás iforum


Ve dnech 7.- 8.9. 2017 se koná 7. Mezinárodní  konference sociologie a sociální práce s názvem Sociologie a sociální práce v postsekulární době.


program zde


Book of Abstract


Za projekt, PhDr. Eva Křížová, PhD. 3.7.2017


Katedra PSP realizuje rozvojový projekt s názvem: Sociologické praktikum


Tento předmět byl zařazen jako povinný v nově akreditovaném studijním programu sociální práce, realizovaném od r. 2017 na ETF. Cílem projektu je vytvořit sylabus předmětu, ověřit postupy výuky a vypracovat elektronickou oporu ve výukovém portálu ETF UK.  Idea kurzu počítá s přímým zapojením studentů do jeho přípravy a realizace, tak aby reagoval na jejich studijní a profesní potřeby a pomohl jim nahlédnout problémy společnosti a sociální práce s aktivním využitím sociologických znalostí, zdrojů a sociologické imaginace. Důležitým cílem předmětu je rovněž  rozvinutí schopnosti  odborného ústního i písemného projevu, který aplikuje sociologické pohledy, pojmy a přístupy na vnímání aktuálních společenských jevů. Formy výuky budou zahrnovat účast na veřejných přednáškách, besedách,  uměleckých představeních, promítání dokumentárních pořadů i hraných filmů se sociální tematikou. Zamýšleným výsledkem absolvování kurzu je prohloubená schopnost studenta vnímat sociální jevy komplexně,  př íprava na mezioborové vnímání jevů sociální práce, zdokonalená schopnost analýzy vybraných témat a argumentace v ústním i písemném projevu.  Projekt je dvouletý a  pro první rok řešení byla vybrána témata „Migrace“ a „Česká společnost“.


Dne 12.3. 2017 proběhne návštěva filmu Fuocoammare (Požár na moři, Gianfranco Rosi, Itálie/Francie 2015)  v rámci festivalu Jeden svět- umění spolupráce 2017. Film se zabývá situací uprchlíků z Afriky na italském ostrově Lampedusa.


Návštěva představení Sametová noc v Divadle Řeznická k tématu "Česká společnost",  dne 23.5.2017, http://www.reznicka.cz/Inscenace/55

workshop Migrace a sociální práce 23.5. 2017, místnost E, 3. patro, ETF UK program zde


Za projekt, PhDr. Eva Křížová, PhD. 10.3.2017Poslední změna: 22. listopad 2017 09:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám