Projekt "Sociálně marginalizovaní mezi námi"

Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017 informuje o rozvojových projektech   v článku Šťastná, Křížová: Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK 

zde


Katedra PSP realizuje rozvojový projekt s názvem Sociálně marginalizovaní mezi námi – jak jim pomoci? 


Cílem projektu je vybudování databáze případových studií, která je umístěna na webových stránkách ETF a je dostupná pro studenty, vyučující i veřejnost.


V rámci předmětů Metody sociální práce a Sociální ekonomika je kladem důraz na téma sociálního vyloučení  (sociální marginalizace). Cílem těchto předmětů je mimo jiné rozvíjet schopnost studentů zachytit jev sociálního vyloučení v jeho rozmanitých podobách a napomoci v orientaci mezi přístupy a možnostmi vedoucích k překonání sociální marginalizace jednotlivých osob i celých skupin. Dalším nosným tématem je zachycení přístupů, způsobů a konkrétních projektů napomáhajících rozvoji solidárních a integrovaných místních komunit.   


Uvedené případové studie, které jsou zpracované studenty, zachycují situaci sociálně marginalizovaných lidí v místních komunitách a  otevírají otázky možností překonání jejich obtížné životní situace.


Propojením tématu s terénním výzkumem a praxí studentů je otevřena spolupráce v rámci dalších předmětů vyučovaných na ETF i na jiných VŠ.


Za projekt: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., 15.9.2017


Bezdomovectví v USA

Havlíčkův Brod - sociální podnikání

Česká Kamenice - sociálně vyloučení   

Choceň

Kroměříž

Neratov

Ostrava

Praha-Ženy bez domova

Praha 3- Nezaměstnaní

Praha 5-Lidé se zdravotním a soc. znevýhodněním

Praha 12- Lidé s epilepsií

Rumburk

Stará Boleslav


Poslední změna: 28. říjen 2021 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám