projekt Sociálně marginalizovaní mezi námi – jak jim pomoci?
Časopis Fórum sociální práce/Social Work Forum  2/2017 informuje o rozvojových projektech   v článku Šťastná, Křížová: Inovace výuky v oboru sociální práce na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK 


zdeKatedra PSP realizuje rozvojový projekt s názvem Sociálně marginalizovaní mezi námi – jak jim pomoci? 


Cílem projektu je vybudování databáze případových studií, která je umístěna na webových stránkách ETF a je dostupná pro studenty, vyučující i veřejnost.


V rámci předmětů Metody sociální práce a Sociální ekonomika je kladem důraz na téma sociálního vyloučení  (sociální marginalizace). Cílem těchto předmětů je mimo jiné rozvíjet schopnost studentů zachytit jev sociálního vyloučení v jeho rozmanitých podobách a napomoci v orientaci mezi přístupy a možnostmi vedoucích k překonání sociální marginalizace jednotlivých osob i celých skupin. Dalším nosným tématem je zachycení přístupů, způsobů a konkrétních projektů napomáhajících rozvoji solidárních a integrovaných místních komunit.   


Uvedené případové studie, které jsou zpracované studenty, zachycují situaci sociálně marginalizovaných lidí v místních komunitách a  otevírají otázky možností překonání jejich obtížné životní situace.


Propojením tématu s terénním výzkumem a praxí studentů je otevřena spolupráce v rámci dalších předmětů vyučovaných na ETF i na jiných VŠ.
Za projekt: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., 15.9.2017Bezdomovectví v USA


Havlíčkův Brod - sociální podnikání


Česká Kamenice - sociálně vyloučení   


Choceň


Kroměříž


Neratov


Ostrava


Praha-Ženy bez domova


Praha 3- Nezaměstnaní


Praha 4 Nusle-Chudý člověk


Praha 5-Lidé se zdravotním a soc. znevýhodněním


Praha 12- Lidé s epilepsií


Rumburk


Stará BoleslavPoslední změna: 25. říjen 2019 08:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám