Projekt Inovace výuky sociologie

Základní informace

Cílem projektu  je inovovat stávající koncepci, obsah  a způsob výuky v předmětu sociologie pro studenty oboru pastorační a sociální práce. Výuka sociologie je od školního roku 2013-2014 zajišťována nově pedagogy ETF.  V rámci projektu budou diskutovány cíle a smysl výuky sociologie pro budoucí pastorační a sociální pracovníky. Kromě tradičních pedagogických forem výuky je možné hledat participativní a více interaktivní formy a podporovat samostatnou práci studentů. Projekt se zaměří mj. na problémově orientovanou výuku a týmovou práci. Zvláštní pozornost bude věnována stěžejním tématům z oblasti pastorační a sociální práce, jako je sociální vyloučení, marginalizace, stigmatizace, chudoba v širokém slova smyslu, stejně jako možnostem rozvoje sociálního kapitálu, nových forem sousedství a sociální ekonomiky.


Termín trvání projektu: březen – listopad 2014.

Aktivity projektu jsou hrazeny z Institucionálního rozvojového projektu UK Praha.


Realizace projektu zahrnuje následující aktivity:

· Uspořádání workshopu zaměřeného na  identifikaci problémů ve výuce sociologie pro pracovníky v oboru PSP

· Prezentace výsledků na zahraniční konferenci

· Inovace studijních podkladů a příprava souborného podpůrného textu  Sociologie pro pastorační a sociální pracovníky kombinovaného studia

· Inovace studijního předmětu a metod výuky v předmětu sociologie


Bližší informace u hlavní řešitelky projektu PhDr. Jaroslavy Šťastné, Ph.D.

e-mail: stastna@etf.cuni.cz


Poslední změna: 28. říjen 2021 15:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám