Výběrová bibliografie Rudolfa Říčana (1899 - 1975)

Bibliografie in: ThPř KR 26 / 1959, s. 116 – 124 (do r. 1959); ThPř KR 27  / 1960, s. 132 (1959-1960); KR 42 / 1975, s. 145-146 (výběr); CV 19 / 1976, s. 22 - 27 (výběr 1922 – 1975)


Knihy, monografie:

 • Johlín z Vodňan, křížovník kláštera zderazského, VKČSN 1929, s. 150

 • Karel Eduard Lány a Lutherův ústav, Hradec Králové 1933, s. 113

 • Starší v církvích reformačních, zvláště v Jednotě bratrské, Židenice 1934, s. 25

 • Mladá léta Karla Eduarda Lányho, Praha 1935, s. 255

 • Kapitoly z církevních dějin – I, Praha 1936, s. 157

 • Životní dílo Karla Eduarda Lányho, Praha 1938, s. 415

 • České náboženské tradice, YMCA, Praha 1939, s. 32

 • Čeští Bratří a světová reformace, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu, Praha 1939, s. 167 – 170

 • Jan Karafiát, svědek víry v ráji srdce, YMCA, Praha 1940, s. 16

 • Vyznání a vyznavači, YMCA, Praha 1940, s. 69

 • O Bratřích soudcích, skriptum, SR ČCE, Praha 1944, s. 23

 • Církevní řád Jednoty bratří českých (ed. se Z. Vojtěchovským), skriptum, Evangelické dílo, Praha 1945, s. 98

 • Svobodní křesťané, Praha 1947, s. 19

 • Láska k národu, Praha 1947, s. 21

 • Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948, s. 109

 • Nad odkazem J. Karafiáta, skriptum, Praha 1949, s. 11

 • Jiří Třanovský, pěvec – vyznavač, skriptum, Praha 1949, s. 27

 • Výklad třetího článku apoštolského vyznání víry, skriptum, Praha 1949, s. 18

 • Dějiny Jednoty bratrské, S kapitolou o bratrské theologii od ThDr. Amedea Molnára, Kalich v ÚCN, Praha 1957, s. 520

 • Dějiny Jednoty v přehledu, in: Jednota bratrská 1457-1957, s. 11 – 107

 • Das Reich Gottes in den böhmischen Ländern : Geschichte des tschechischen Protestantismus (přeložil Bohumír Popelář), Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1957, 245 s

 • Die Böhmische Brüder. Ihr Ursprung ind ihre Geschichte, překl. Bohumír Popelář, Union Verlag, Berlin 1961

 • Prvních pět století církve (společně s A. Molnárem), skriptum, Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1964

 • 50 let Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, KEBF, Praha 1969, s. 88

 • Jan Amos Komenský, muž víry, lásky a naděje, Kalich, Praha 1971, s. 147

 • Dvanáct století církevních dějin (s A. Molnárem), skriptum, Praha 1973, s. 504 (1990: 2. rev. vyd., Kalich v ÚCN, Praha, s. 538)

 • The History of the Unity of Brethern. A Protestant Hussite Church in Bohemia and Moravia, překl. C. Daniel Grews, Bethlehem 1992Recense:

1922:

 • Dr. Jan Sedlák, Táborské traktáty eucharistické, Kalich 7/1922/2, s. 83-88


1924:

 • Müllerovy Dějiny Jednoty bratrské, Českobratrské Hlasy 12, 75s. 81s. 87 – 89


1927:

 • J. Drobný, D. Krman st. a jeho doba. Prešporský súd a galejní otroci, Český Bratr 9, s. 51


1928:

 • Pavel Bujnák, Dr. K. Kuzmány, Český Bratr 107s; RS 2, 211–213


1929:

 • F. O. Navrátil, Petr Chelčický, Český Bratr 214s

 • Viktor Hájek, Petr Chelčický, Český Bratr 215s


1931:

 • J. Th. Müller, Geschichte der Böhmischen Brüder II, ČMM 55, s. 514 – 523

 • J. Th. Müller – Bartoš F. M., Dějiny Jednoty bratrské, ČČM 105 (1931), s. 514n; 106 (1932) 243n

 • R. Urbánek, České dějiny – III/3, ČB, s. 209 – 211

 • Z literatury o tolerančním patentu, ČB, s. 331 – 333


1932:

 • Geschichte der Böhmischen Brüder von Joseph Th. Müller, ČMM 56/1932, s. 243-254

 • Fr. Bednář: Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781, ČMM 56/1932, s. 458-477


1934:

 • B. Varsík: Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody, ČMM 58/1934, s. 378-386


1936:

 • Fr. Hrubý, Die Wiedertäufer in Mähren, ČMM 60, s. 221

 • J. Kváčala, Dějiny reformácie na Slovensku, ČMM 60, s. 216 – 218; ČB, s. 62 – 64


1940:

 • Stanislav Souček: Komenský jako teoretik kazatelského umění, ČMM 63-64/1940, s. 148-157


1946:

 • K. Krofta, (pseud. J. V. Hruška), Cesty českých bratří Matěje Červenky a Jana Blahoslava, ČMM 66 (1946), s. 196–197

 • Nový pohled na předbělohorské dějiny (B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře), KR, s. 157–163, 240


1949:

 • E. Ramp, Das Zinsproblem, KR, s. 314–316


1950:

 • Krofta, Kamil, O bratrském dějepisectví, ČMM 69 (1950), s. 144–148


1952:

 • Věstník České akademie věd a umění, ThPř KR 19/1952/4-5, s. 160

 • Jana Amosa Komenského Dva spisy vševědné, ThPř KR 19/1952/1, s. 27-29

 • Jadro modliteb, ThPř KR 19/1952/3, s. 94-95

 • Actes de la Conférence Autocéphales Orthodoxes, réunis a Moscon a l´Occasion du 500eme Anniversaire de l´Autocéphale de l´Eglise Orthodoxe Russe, 8 - 18 juillet 1948, ThPř KR 19/1952/4-5, s. 156-157

 • Jan Amos Komenský: Duchovní písně, ThPř KR 19/1952/4-5, s. 147-153.

 • VČAVU 41/1952, ThPř KR 21/1954/3, s. 92

 • Ad „Palinodia apostasiae“ III., ThPř 3, s. 90–91

 • Blick nach Osten, ThPř 4-5, s. 159–160


1953:

 • Jihočeský sborník historický 1951, ThPř KR 20/1953/1, s. 29-31

 • Š. Šoltész, Dějiny křesťanské církve, ThPř KR 20/1953/2-3, s. 92-93

 • Jiří Daňhelka (ed.), Husitské skladby Budyšínského rukopisu, ThPř KR 20/1953/4-5, s. 151-153

 • Václav Vojtíšek, Výbor rozprav a studií, ThPř KR 20/1953/4-5, s. 153-154

 • FMB, Dantova Monarchie, Cola di Rienzo, Petrarka a počátky reformace a humanismu u nás, ThPř KR 20/1953/4-5, s. 160

 • A. Molnár, Boleslavští bratří, KR 20 / 1953, č. 4 – 5, s. 154 – 159

 • Jihočeský sborník historický, ThPř 1, s. 29 – 31


1954:

 • J. Dobrovský, Fragmentum Pragense Evangelii s. Marci vulgo autographi, ThPř KR 21/1954/1, s. 24-25

 • Sobótka VI/1951, ThPř KR 21/1954/2, s. 59-60

 • FMB (ed.), Autograf M. J. Husi, ThPř KR 21/1954/3, s. 89

 • Komenský píše lešenskému sboru, ThPř KR 21/1954/4, s. 109-111

 • Isaac de Beausobre, Rozprava o českých adamitech, ThPř KR 21/1954/4, s. 111-112

 • Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, ThPř KR 21/1954/4, s. 113-114

 • Časopis Matice moravské 71/1952, ThPř KR 21/1954/4, s. 123-124

 • Jihočeský sborník historický 1953, ThPř KR 21/1954/4, s. 124

 • J.L. Hromádka, Smysl bratrské reformace, ThPř KR 21/1954/5, s. 150-151

 • Sborník historický 1/1953, ThPř KR 21/1954/5, s. 151-152

 • Zeitschrift für Kirchengeschichte 4/61/1954-55, ThPř KR 23/1956/2, s. 64; 23/1956/3, s. 94-95.

 • Vlastivědný sborník moravský 8/1953, ThPř KR 21/1954/5, s. 152


1955:

 • Sborník historický 2/1954, ThPř KR 22/1955/2, s. 62-63

 • Jihočeský sborník historický 23/1954, ThPř KR 22/1955/2, s. 63-64

 • Antonín Frinta, Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbské terminologii křesťanské a jejich dějepisný význam, ThPř KR 22/1955/3, s. 95

 • J. Slizinski, Sladami Braci Czeskich w Wielkopolsce, ThPř KR 22/1955/4-5, s. 124

 • H. Rösel, Der Slowake Matthias Bél, ThPř KR 22/1955/4-5, s. 128


1956:

 • Othmar Feyl, I. Die führende Stellung der Ungarländer in der internationalen Geistesgechichte der Universität Jena. - II. Exkurse zur Geschichte der südost-europäischen Beziehungen der Universität Jena, ThPř KR 23/1956/1, s. 27-29

 • Eduard Winter, Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert, ThPř KR 23/1956/2, s. 59-63

 • Oskar Bartel, Jan Laski - 1, ThPř KR 23/1956/5, s. 153-154

 • Andreae Fricii Modrevii Commentariorum de re publica emendanda libri quinque, ThPř KR 23/1956/5, s. 154-155

 • Reformacja w Polsce 12/1953-1955, ThPř KR 23/1956/5, s. 155-156

 • Slezský sborník 53/1955/4, ThPř KR 23/1956/5, s. 156

 • Zeitschrift für Slavistik 1/2, ThPř KR 23/1956/5, s. 156


1957:

 • E. Winter, Die Pflege der west- und südslavischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert, ThPř 24/1957/4, s. 119-122

 • T. Bachmann, Ich gab manchen Anstoss, ThPř KR 24/1957/4, s. 122-123

 • Valašská povstání (František Dostál, Valašská povstání za třicetileté války), KR 24/1957/7, s. 220-223


1958:

 • Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhundert, ThPř KR 25/1958/4, s. 119-120

 • A. Blaschka, Monumentum Thorunense, ThPř KR 25/1958/4, s. 122-123

 • A. Molnár, Marcello Squarcialupi et l´Unité des Freres Tcheques, ThPř KR 25/1958/4, s. 123-124

 • J. Smolík, Kázání v reformaci, ThPř KR 25/1958/4, s. 127-128

 • Rekopisy Braci Czeskich - Rukopisy Českých bratří, ThPř KR 25/1958/5, s. 144-148

 • A. Škarka, Jan Blahoslav, ThPř KR 25/1958/5, s. 148-149

 • M. Bohatcová, Korektury k tvorbě Jana Opsimata, ThPř Kr 25/1958/5, s. 152-153

 • R. Schreiber, Das Spenderbuch für den Bau der protestantischen Salvatorkirche in Prag (1610-1615), ThPř KR 25/1958/5, s. 153


1959:

 • J. Slizinski, Z dzialalnosci literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVIII w.), ThPř KR 26/1959/4, s. 127-128


1961:

 • Vlasta Fialová a kol., Kralice, ThPř KR 28/1961/1, s. 26-29

 • J. B. Jeschke-F.M.Dobiáš, Unitas fratrum, ThPř KR 28/1961, 1, s. 30-32

 • J. Macůrek, Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století, ThPř KR 28, 1961, 2, s. 57-59

 • Rokycana mezi Husem a Lutherem, KR 28/1961/1, s. 28-29. (F. G. Heymann, John Rokycana)


1962:

 • T. Bergsten, Balthasar Hubmaier, ThPř KR 29, 1962, 5, s. 150-154


1965:

 • R. Dostálová-Jeništová, Jakob Palaeologus, ThPř KR 32, 1965, 2, s. 47-48

 • A. Molnár, L´Evolution de la théologie hussite, ThPř KR 32, 1965, 2, s. 48

 • H. Rösel, Die tschechischen Drucke der hallenser Pietisten, ThPř KR 32, 1965, 3, s. 72


1966:

 • J. K. Zeman, Kolébka náboženské svobody na Moravě, ThPř KR 33, 1966, 1, s. 24

 • A. Molnár, Les Vaudois en Bohéme avant la Révolution hussite, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 47

 • M. Kopecký, Výsledky nového bádání o Husovi a husitství, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 47

 • A. Molnár, Les réponses de Jean Huss aux quarante-cinq articles, ThPř Kr 33, 1966, 2, s. 47-48

 • A. Molnár, Apocalypse XII dans l´interpretation hussite, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 48

 • M. Štrupl, Confessional Theology of the Unitas Fratrum, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 48

 • J. K. Zeman, Rozhovory Českých bratří s novokřtěnci na Moravě, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 48

 • V. Jelínek, Dějiny českých baptistů v Zelově, ThPř KR 33, 1966, 2, s. 48

 • A. Molnár-F. M. Dobiáš, Husova výzbroj do Kostnice, ThPř KR 33, 1966, 3, s. 68-69

 • Christianisme social 72, 1964 - 73, 1965, ThPř KR 33, 1966, 5, s. 115-116

 • J. M. Lochman, Zur Frage der „Geschichtsphilosophie“ J. L. Hromádkas, ThPř KR 33, 1966, 5, s. 116

 • O. Odložilík, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, ThPř KR 33, 1966, 5, s. 116-117

 • M. Vaňáček, Francouzové a Morava v době Velké francouzské revoluce a koaličních válek, ThPř KR 33, 1966, 5, s. 117-118

 • B. H. Zimmermann, Gottlieb August Wimmer. 1791-1863, ThPř KR 33, 1966, 5, s. 118

 • J. Benzing, Luthers Bibliographie, ThPř KR 33, 1966, 5, s. 118


1967:

 • Drobnější práce O. Odložilíka, ThPř KR 34, 1967, 3, s. 65-66

 • J. Janáček, Jan Blahoslav, KJ č. 6 / 1967, s. 4


1968:

 • E. Peschke, Die Böhmischen Brüder im Urteil ihrer Zeit, ThPř KR 35, 1968, 4, s. 94

 • Kronika holešovská 1615-1645, KJ 53, 17. ledna 1968, 3, s. 4


Články:

1921:

 • Umučení M. Jeronyma, KJ 3 (6), 26. května 1921, 21, s. 123-124

 • Na paměť M. Jeronýma Pražského, KJ 3 (6), 9. června 1921, 23, s. 137


1931:

 • Soupis staré české evangelické literatury, B 14, s. 100, 115, 129, 147; B 15, s. 8; B 16, s. 11; B 17, 6

 • O pokoře. Kázání Mojžíše Tardyho z doby toleranční, ČB, s. 289–291

 • Návrh na sestavení čs. evangelické bibliografie a ústřední knihovny, ČB, s. 297–300

 • Ze staré ohlašní knihy, Kalendář českobratrský 1932, s. 114–123


1932:

 • Ze staré ohlašní knížky. K stému výročí narození Heřmana z Tardy 19. XI. 1832., ČbrK 13/1932, s. 114-123

 • Ze staré ohlašní knihy, Kalendář českobratrský 1932, s. 114 – 123


1933:

 • Starší v církvích reformačních, zvláště v Jednotě bratrské, Hlas. Věstníku čbr. ev. farního sboru v Brně Židenicích (3) 1933


1934:

 • B. Varsík: Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody, ČMM 58/1934, s. 378-386


1936:

 • Šonov 1922 – Myslibořice 1935, in: K. Barth, Bohoslovecké předpoklady pro výstavbu církve, Praha 1936, s. 51–67


1937:

 • Jubilejní literatura o Třanovském, ČMM 61/1937, s. 87-112

 • Ludvík Bohumil Kašpar. K stému výročí jeho narození, ČbrKEv 18, 1937, s. 66-76

 • Pokus o spojení českých evangelíků v roce 1868 a 1869, RS 6 / 1937, s. 135–151


1938:

 • Karel Eduard Lány. Ke stým narozeninám, ČbrKEv 19, 1938, s. 118-123


1939:

 • Paměti Václava Kupky z Bohuslavic, ČbrKEv 20, 1939, s. 71-76

 • Několik listů Jos. M. Hurbana českým přátelům (Jos. Růžičkovi, Karlu Ed. Lánymu), RS 7 / 1939, s. 152-158

 • K zásadním bojům evangelické církve (Barmenské teze, přel. B. Popelář), Českobratrský kalendář, s. 105

 • Josef Dobiáš Bukovský, evangelický farář historik, Ročenka HČEFB v Praze za rok 1937 – 1938 a sborník za druhé desetiletí 1929 – 1939, HČEFB, Praha 1939, s. 71 – 99; Zvláštní otisk, Nákladem vlastním, Praha


1940:

 • Z dějin českobratrské církve evangelické v Bohuslavicích u Nového Města nad Metují, in: Českobratrská jednota, s. 16

 • K učení Komenského o poměru křesťanské vrchnosti k církvi, in: Církev a veřejnost, Praha 1940, s. 15–30

 • Čeští bratří a světová reformace, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu, ELK, Praha 1940, s. 167–170


1941:

 • Privilegium Rudolfa ze Štubenberka, zaručující svobodu evangelického náboženství obci Nového Města nad Metují (1613), RS 8 / 1941, s. 112–115

 • Literární přehled za léta 1939–40, RS 8 / 1941, s. 137–147

 • Učení Komenského o poměru křesťanské vrchnosti k církvi. Příspěvek k dějinám bratrské věrouky, in: J. B. Souček – R. Říčan, Církev a veřejnost, YMCA, Praha 1941, s. 15 – 30

 • Zbožnost a theologie Broučků, in: Sborník Nad Karafiátovými Broučky, Praha 1941, s. 71–90

 • Učení Komenského o poměru křesťanské vrchnosti k církvi. Příspěvek k dějinám bratrské věrouky, in: Církev a veřejnost (s J. B. Součkem), Vydavatelské oddělení YMCA, Praha, s. 15 – 30


1942:

 • O Janu Amosu Komenském, ČbrKEv 23, 1942, s. 33-43

 • Jan Amos Komenský, Vyznání života a skutků (doprovod k Vyznání víry Jednoty 1622), ČB, s. 118 – 120


1943:

 • Bratr Jiří Izrael z Uherského Brodu, Luhačovské listy (Lázeňský zpravodaj) 16, 16. ledna 1943, 1, s. 3-4

 • Setkání české reformace s reformací světovou, skriptum, SR ČCE, Praha 1943, s. 14

 • Setkání s pietismem, skriptum, SR ČCE, Praha 1943, s. 181945:

 • Privilegium Rudolfa ze Štubenberka Novému Městu nad Metují, RS 8, s. 112–115


1946:

 • Literární žeň k jubileu  J. Třanovského z let 1937-1939, ČMM 66/1946, s. 166-181

 • Dvě jubilea, KČbrEv 27, 1946, s. 116

 • Soud a milosrdenství, KR 13/1946/1, s. 12-15

 • Literární přehled za léta 1939-1940 (s F.M. Bartošem), in: RS 8 (1946), s. 135-147


1947:

 • Cesta české reformace, KČbrEv 28, 1947, s. 53-58


1948:

 • Revoluční rok 1848-1849 a čeští evangelíci, EK 29, 1948, s. 59-70

 • „Skrej vyhnané, místa nevyzrazuj…“ Ze života Bratra Jiřího Izraele, KEv 29, 1948, s. 45-47

 • Hodnoty a důsledky našeho spojení v českobratrskou církev evangelickou, ČB, s. 202 – 205

 • Církevní dějiny ve světle vyznání české reformace, TE 1, s. 11 – 21


1949:

 • Kancionál J. Th. Elsnera, KJ č. 33 a 34


1951:

 • K čtyřstému výročí vzniku polské větve Jednoty bratrské (1551), KJ 36, 7. června 1951, 23, s. 3

 • L. B. Kašpar (1837-1901), EK 31, 1951, s. 65-72

 • Členství v Jednotě bratrské, KR 18/1951/4-5, s. 142-148


1952:

 • K 85. narozeninám prof. Dra. Ferd. Hrejsy, ThPř KR 19/1952/1, s. 4-12

 • Ad „Palinodia apostasiae“, ThPř KR 19/1952/3, s. 90-91.

 • K 85. narozeninám prof. Dr. Ferd. Hrejsy, ThPř KR 19/1952/3, s. 95-96

 • „Palmy slávy Hospodinu…“ (Jiří Třanovský), KJ 37, 3. dubna 1952, 14, s. 3

 • Vyznání a vyznávání, EK 32, 1952, s. 105-112


1953:

 • Kancionál Jana Theofila Elsnera. K dvoustému výročí „Berlínského kancionálu“, ThPř KR 20/1953/2-3, s. 65-74

 • Komenského Navržení o pravdivém všech věřících s Kristem sjednocení a společnosti, ThPř KR 20/1953/2-3, s. 74-78

 • Dva toleranční dokumenty, ThPř KR 20/1953/2-3, s. 78-83

 • 29. květen 1453, KR 20/1953/4-5, s. 124-130

 • Amedeo Molnár, Boleslavští Bratří, KR 20/1953/4-5, s. 154-159

 • J. B. Čapek, Betlémská kaple v české literatuře, KR 20/1953/4-5, s. 159-160

 • Hermann Friedrich Kohlbrügge, KR 20/1953/7-8, s. 217-225


1954:

 • Práce Jána Ďuroviče, ThPř KR 21/1954/5, s. 145-147

 • Elsnerův kancionál v dalších vydáních, ThPř KR 21/1954/2, s. 50-53; 21/1954/3, s. 75-81

 • Lic. František Šebesta historik, KR 21/1954/4, s. 120-126

 • Jan Želivský: Dochovaná kázání z roku 1419, KR 21/1954/4, s. 126-127

 • Huldrych Zwingli: Počet z víry a Výklad víry, KR 21/1954/5, s. 157

 • Jan Calvin: Vzdělání ve víře, KR 21/1954/5, s. 158

 • Kolem Lipského kancionálu, EK 34, 1954, s. 82-89

 • Valašské povstání za Třicetileté války, EK 1955


1955:

 • Jaký byl Joel Jessenius?, ThPř KR 22/1955/3, s. 79-86

 • K dějinám biblické konkordance, KR 22/1955/3, s. 77-78

 • Komenského modlitba ze závěru Lasické historie, KR 22/1955/8, s. 262-264

 • Valašské povstání za Třicetileté války, EK 35, 1955, s. 120-124

 • Beneš Bavorynský, KJ 40 / 1955, č.18 (19. 5.)

 • Jana Černého Napomenutí všech věrných, KR 22 / 1955, s. 120 – 123

 • Komenského boj Michala s drakem, LF 3(78)/1955/1, s. 96-104


1956:

 • J. A. Komenského Další napomenutí, ThPř KR 23/1956/1, s. 15-23

 • Bratří soudcové v Jednotě bratrské a „zprávy“ pro ně, ThPř KR 23/1956/3, s. 80-84

 • Šebestovy překlady duchovních písní, KR 23/1956/5, s. 149-155

 • Kdy vznikla Jednota bratrská?, Český bratr 33 (1956), s. 43 – 45

 • Reformovaná tradice v Jednotě bratrské, KJ 41 / 1956 (16. 8.)


1957:

 • Bratří soudcové a Sestry soudčí v Jednotě bratrské, ThPř KR 24/1957/1, s. 17-21

 • Příspěvek k dějinám Tranoscia. Pražské exempláře vydání z r. 1674, LF 5(80)/1957/1, s. 107-108

 • Nová kniha o pietismu, KR 24/1957/8, s. 243-247

 • Gustav Adolf Skalský. K stému výročí narození, EK 37, 1957, s. 65-70

 • Bratří a Mistr Jan Hus, KJ 42 / 1957, č. 25, s. 3

 • List Bratří starších sborům z r. 1510, KJ 42 / 1957, č. 13 (28. 3.)

 • Matouše Konečného Kniha o povinnostech křesťanských, KJ 42 / 1957, (27. 6.)

 • Od Chelčického k Bratřím, KJ 42 / 1957, č. 29.


1958:

 • J. de Léry a bratří M. Cyrus a P. Slovák, KR 25/1958/8, s. 243-248


1959:

 • K otázce ekumenismus, svobody svědomí a náboženské tolerance v české reformaci, ThPř KR 26/1959/3, s. 81-89

 • Některé životní řády Jednoty bratrské, ThPř KR 26/1959/4, s. 97-106

 • Ještě jednou Elsnerův kancionál. Exulantské vydání z r. 1876, ThPř KR 26/1959/4, s. 106-107

 • O Janu Mocovi, ThPř KR 26/1959/4, s. 107-116

 • K datování Boje Michala (pozn.), ThPř KR 26/1959/5, s. 150

 • Komenského překlady německých duchovních písní, KR 26/1959/3, s. 84-90

 • Hořká láska, KR 26/1959/5, s. 133-134

 • Evangelická církev na Těšínsku. K těšínskému výročí 1709-1959, KR 26/1959/5, s. 139-144

 • Život a dílo J. L. Hromádky, KR 26/1959/7, s. 198-208

 • K čtyřstému výročí Francouzské konfese, KR 26/1959/9, s. 281-286

 • Zpověď v Jednotě bratrské, JB 36 / 1959, s. 89 – 92, 102 – 104, 116 – 1191960:

 • Ke čtyřicátému výročí naší fakulty, ThPř KR 27/1960/1, s. 1-12

 • Další dvouletí, KR 27/1960/10, s. 304-305

 • Melanchton a Laski, reformátoři širokého srdce, KR 27/1960/4, s. 109-112

 • O české literatuře norsky, KR 27/1960/4, s. 125-126

 • Kázeň v Jednotě bratrské, JB 37 / 1960, s. 115–117, 134

 • Výchova „lidí v moci k správě světa postavených v Jednotě bratrské, Acta Comeniana 19 / 1960, s. 126–1301961:

 • Filip Melanchton a Václav Mitmánek, ThPř KR 28/1961/1, s. 16-17

 • Matěj Maček, ThPř KR 28/1961, 2, s. 53-55

 • Sté výročí protestantského patentu, KR 28/1961/4, s. 101-102

 • Zemřel slovenský historik, KR 28/1961/9, s. 265-266 (Stefan Adamovič)

 • Josef Ladislav Hájek, 41, 1961, s. 68-72


1962:

 • Jiří z Poděbrad a kompaktáta, ThPř KR 29, 1962, 4, s. 118-127

 • Nový pohled na blouznivce doby toleranční, KR 29/1962/2, s. 52-59. (Machovec)

 • Senior Souček, KR 29/1962/4, s. 110-113

 • Bohuslav Burian, KR 29/1962/5, s. 131-134

 • Bohuslav Rozbořil, KR 29/1962/6, s. 163-164

 • Ján Kvačala (1862-1962), CV 5, 1962, 2-3, s. 207-228; 5, 1962, 4, s. 315-330

 • Několik pohledů do českobratrského vyššího školství za mladých let Jana Amose Komenského, in: Acta Comeniana. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského, 21 / 1962 / 2, s. 114 – 151 + Zvláštní otisk

 • Ján Kvačala (1862-1962),  CV 5 (1962), s. 207 – 288 a 315 – 350


1963:

 • K historii reformované církve toleranční, ThPř KR 30, 1963, 3, s. 62-68

 • Práce Františka Bednáře na poli církevních dějin, ThPř KR 30, 1963, 5, s. 115-116

 • Těšínské evangelické gymnasium 1813-1873, KR 30/1963/10, s. 219-221

 • Výbor z české literatury doby husitské - I, CV 6, 1963, 4, s. 319-320

 • O původu Jednoty bratrské, JB (1963), s. 4–6

 • Bratří a Rokycana, JB (1963), s. 37–39

 • Hus, husité a Bratří, JB (1963), s. 23–25

 • Bratří a Petr Chelčický (1457-1467), JB (1963), s. 50–52

 • Řehoř Pražský (1457-1467), JB (1963), s. 65–67

 • Do Kunvaldu, JB (1963), s. 80–82

 • Jednota Bratří a Sester zákona Kristova (1457-1467), in: JB (1963), s. 96–99

 • Svolení na horách Rychnovských (1464), JB (1963), s. 112–115

 • První Bratří ve vztazích sociálních (1457-1467), JB (1963), s. 128–131

 • Volba kněží, JB (1963), s. 145–148


1964:

 • Rukopisné práce k našim církevním dějinám, ThPř KR 31, 1964, 1, s. 23-24; 31, 1964, 4, s. 95-96

 • K pětasedmdesátým narozeninám historika husitství, KR 31/1964/4, s. 75-76

 • Čím se nám stal Hromádka?, KR 31/1964/6, s. 140-144

 • Literatura doby husitské, KR 31/1964/9, s. 244-245 (Výbor z české literatury… I)

 • Karel starší ze Žerotína, KR 31/1964/10, s. 259-262

 • Truchlivého díl čtvrtý a ostatní, to jest smutný hlas zaplášeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému hynoucímu stádu, LF 87/1964/1, s. 103-119

 • The Seventy-Fifth Birthday of F. M. Bartoš, Historian of Hussitism, CV 7, 1964, 2, s. 155-160

 • Zur Frage des Ökumenismus, der Gewissensfreiheit und der religiösen Duldung in der tschechischen Reformation, CV 7, 1964, 3-4, s. 265-284

 • Calvin v pohledu českých evangelíků, KJ 49, č. 5

 • Svolení na horách Rychnovských, KJ 49, č. 36

 • Truchlivého díl čtvrtý a ostatní, to jest Smutný hlas, LF 87, s. 103 – 119


1965:

 • Jakub Jakobeus, ThPř KR 32, 1965, 3, s. 63-66

 • Husovo poselství, KR 32/1965/6, s. 128-132

 • Georg von Poděbrad und die Kompaktaten, CV 8, 1965, 1, s. 43-52; 8, 1965, 2-3, s. 161-172

 • Jiří z Poděbrad und die Kompaktaten, CV 8 / 1965, s. 43 – 52, 161 – 172

 • Husova česká postila a postila Petra Chelčického, in: Husův sborník, KEBF Praha 1966, s. 111–131


1966:

 • Frant. Šmahel: Jeroným Pražský, KR 33/1966/10, s. 237-238

 • Komenského odkaz, KR 33/1966/10, s. 238-239. (Johannis Amos Comenii De rerum humanarum emendatione consultatio catholica I- II.)


1967:

 • České reformované toleranční katechismy, ThPř KR 34, 1967, 2, s. 36-48

 • Spisy J. Mathesia v Čechách, ThPř KR 34, 1967, 4, s. 79-92

 • Otázka kněžství v počátcích Jednoty bratrské, KJ 52, 17. května 1967, 18, s. 3

 • Německý bratrský zpěvník z r. 1566, KR 34/1967/5, s. 103

 • Komenského odkaz, KR 34/1967/5, s. 117

 • Jan Theofil Elsner (1717-1782), EK 47, 1967, s. 23-27

 • Přestupové hnutí dvacátých let, KJ 52 / 1967, č. 20.

 • Práce o dějinách Jednoty bratrské za poslední desetiletí, in: Bratrský sborník, KEBF, Praha 1967, s. 3–14

 • Lutherovy spisy „O klíčích Kristových“ a „O cierkvi svaté“ v bratrském vydání (1539), in: Bratrský sborník, KEBF, Praha 1967, s. 136–144


1968:

 • 1848-1861-1918-1968, KJ 53, 27. března 1968, KJ 53, č. 13, s. 2

 • Ve vězení, KJ 53, 22. května 1968, 20, s. 2

 • Na pomoc Biafře, KJ 53, 5. června 1968, 22, s. 1

 • 1468-1968, KJ 53, 2. října 1968, 33, s. 2

 • Karel Havlíček Borovský, KJ 53, 6. listopadu 1968, 38, s. 4

 • Tři zpěvníky, KR 35/1968/3, s. 70-72

 • Masaryk a reformace, KR 35/1968/6, s. 132-140

 • Masarykův vztah k české reformaci, Z kralické tvrze 2 / 1968, s. 24–27

 • Pomozme Biafře!, KR 35/1968/6, s. 3-4 obálky

 • Spojení českých evangelíků - I, KR 35/1968/9, s. 203-206

 • Spojení českých evangelíků - II, KR 35/1968/10, s. 232-238

 • Die Kirchenunion der tschechischen Evangelischen im Jahre 1918, CV 11, 1968, 4, s. 265-276

 • Schriften des Johannes Mathesius in tschechischer Übersetzung, in: Erbe und Auftrag 3 –4 (1967 – 1968), s. 15–32


1969:

 • Selbstbiographie des Heidelberger Theologen und Hofpredigere Abraham Sculterus, hrsg. G. A. Benrath, KR 36/1969/1, s. 23-24

 • Otakar Odložilík, KR 36/1969/3, s. 62-66


1970:

 • Cyrilometodějská tradice v českém protestantismu, KR 37/1970/5-6, s. 104-109


1971:

 • Rukopisy Strahovské knihovny, KR 38/1971/7-8, s. 193


1973:

 • Die tschechische Reformation und Eramus, CV 16 / 1973, s. 185–206


1974:

 • Syllogismus orbis terrarum practicus, in: JAK Opera omnia – 13, Praha 1974, s. 155–174


1975:

 • Česká konfese z roku 1575, KR 42 / 1975, s. 127–132

 • Molnár Daniel (1819–1889); Molnár, Jan (1765–1828), in: Österreichischens bibliographischces Lexikon, Wien 1975


1984:

 • Ze staré ohlašní knihy, 2. vyd., EK 1985, s. 31–33

 • Martin Luther and Luke of Prague, CV 27 / 1984, s. 243–252


1985:

 • Ze staré ohlášní knížky, EK 65, 1985, s. 31-33Ostatní:

 • Hermann Kutter, Kde jest Bůh?, (přel. s J. B. Jeschkem), 1929, s. 114

 • Z dějin východočeského husitství (rec. J.B. Čapek) KJ 42, 11. ledna 1967, 2, s. 4

 • Přeložil: Martin Luther, O svobodě křesťanské, in: Lutherův odkaz (s B. Popelářem), Jan Laichter, Praha 1935, s. 129–202

 • Čtyři vyznání. Augsburské, Bratrské, Helvetské a České. Se čtyřmi vyznáními starocírkevními a se Čtyřmi články pražskými, ed., Úvodem, s. 5 - 6; Naše konfese ve vzájemné službě, s. 15 - 22, KEBF, Praha, s. 413

 • Z němčiny přeložil: J. A. Komenský, Prastaré obecné křesťanské náboženství, Praha 1951, s. 69

 • Starověk – středověk – reformace, in: Základy učení křesťanského. Sborník extensních přednášek Komenského fakulty, KEFB, Praha 1951, s. 147–224

 • Dějiny Jednoty v přehledu, in: Jednota bratrská 1457 - 1957. Sborník k pětistému výročí založení (red. F. M. Bartoš, J.L. Hromádka), Kalich v ÚCN, Praha, s. 11–107

 • Melanchthon und die böhmischen Länder, in: Philipp Melanchthon: Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae (ed. Melanchthon-Komitee DDR, Berlin 1963), s. 237–260

 • Tschechische Übersetzungen von Luthers Schriften bis zum Schmalkaldischen Krieg, in: Vierhundertfünfzig Jahre lutherische Reformation 1517-1967. Festschrift für Franz Lau zum 60. Geburtstag, Berlin 1967, s. 282–301

 • Red.: Bratrský sborník. Soubor prací přednesených a symposiu konaném 26. a 27. září 1967 k pětistému výročí ustavení Jednoty bratrské, ed. (s A. Molnárem a M. Fleglem), KEBF, Praha, s. 220


Poslední změna: 4. listopad 2021 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám