Odkazy

Archivy a knihovny:

Národní knihovna České republiky


Knihovna Národního muzea


Strahovský klášter - knihovna (Přístup ke katalogu a fondům knihovny)


Národní archiv České republiky


Knihovna Akademie věd ČR


Archiv pražského hradu


Moravská zemská knihovna


Vědecká knihovna v Olomouci


Státní oblastní archiv v Třeboni


Monasterium - Virtuální archív středoevropských klášterů a diecézí


Wielkopolska biblioteka cyfrowa

Ústavy, pracoviště a centra:

Historický ústav AV ČR


Centrum medievistických studií


Litterae ante portas (databáze ke studiu latinských a řeckých textů) FF MU


Kabinet pro klasická studia AV ČR


Ústav pro českou literaturu AV ČR


Česká archivní společnost


Vokabulář webový


Collegium Carolinum


Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Sesterské katedry v ČR:

Katedra církevních dějin KTF UK


Katedra církevních dějin HTF UK


Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP


Katedra církevních dějin TF JU

Soupisy a bibliografie:

Historický ústav AV ČR (bibliografická databáze)


Knihopis Digital


Repertorium operum antihussiticorum


Dílo Jakoubka ze Stříbra

Digitalizované prameny a literatura (digitální knihovny):

Manuscriptorium


Kramerius Národní knihovna ČR


Melodiarium Hymnologicum Bohemiae


Centrum medievistických studií


Digitální knihovna České sněmy PSP ČR


Čítanka textů


Univerzitná knižnica v Bratislave


Univerzitná knižnica v Bratislave - Bibliotheca clarissearum


Google books


Internet archive


Bayrische StaatsBibliothek


The Philological Museum


Digitale Sammlungen - Bayrische StaatsBibliothek


Archivní mapy Ústředního archivu zeměměřičství a katastru

Digitalizované časopisy:

Kramerius NK ČR - periodika


Český lid


Národopisný Věstník Českoslovanský


Časopis Česká literatura Ústavu pro českou literaturu AV ČR


Bohemian Reformation and Religious Practice
Poslední změna: 31. květen 2017 10:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám