Tel-Azeka-2016

Archeologická expedice Tel Azeka 2016

Ve dnech 16. - 30. července 2016 se skupina studentů a vyučujících UK ETF v rámci konsorcia The Lautenschläger Azekah Excavation Project zúčastní pokračujícího archeologického výzkumu v Izraeli vedeného univerzitami Tel Aviv a Heidelberg v lokalitě Tel Azeka (viz: web projektu).


Expedice do Azeky se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu, jehož garanty jsou a . V rámci tohoto projektu budou účastníkům uhrazeny náklady přepravy do Izraele, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si ovšem sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě, zdravotní pojištění a osobní výdaje.


Expedice je určena především studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně pro doktorandům dalších oborů a studentům magisterského programu Evangelická teologie.


Podmínky účasti:

  • absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů,

  • dobrá znalost angličtiny,

  • velmi dobrý zdravotní stav (způsobilost k fyzické práci),

  • základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura)

  • odpovídající zaměření studia (disertační nebo diplomový projekt apod.).

  • a teamová spolupráce


Přihláška:

  • Formulář přihlášky ( ke stažení zde)

  • Zájemci o účast v expedici nechť své přihlášky zašlou nejpozději do 9. března 2016 do 15:00 hod. na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. V. Fritzové, e-mail: ).


Výběr účastníků:

  • Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve čtvrtek 10. března od 9.30 hod. na ETF.


Informační leták je vyvěšen na nástěnce katedry, na oddělení vědy a na zahraničním oddělení ETF (též ke stažení zde).


Doporučená literatura: (texty jsou dostupné odkazem )


Další materiály a odkazy:

poslední změna 3.12.2015 /
Poslední změna: 6. červen 2017 09:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám