Expedice 2018: Jeruzalém a Tel Azeka

Archeologické expedice 2018: Jeruzalém a Tel Azeka


V termínech 19. květen - 2. červen a 4. -17. srpen 2018 se uskuteční dva výjezdy na archeologický výzkum v Izraeli.

1) V prvním termínu, určeném zvláště pro studenty magisterského a doktorského studia, se výzkum soustředí na počátky Jeruzaléma jako města střední doby bronzové v oblasti Nachal Refa´ím.

2) Během druhého termínu, určeného především pro studenty bakalářského a magisterského studia, se již pošesté zapojíme do vykopávek starověké pevnosti v areálu Tel Azeka v oblasti Šefely.


Expedice se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu a Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, jejichž garanty jsou Věra Fritzová a Filip Čapek. Účastníkům budou uhrazeny náklady na dopravu do Izraele, pojištění, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek.

Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a všechny osobní výdaje.

Veškeré další potřebné informace budou vyvěšeny na stránkách katedry Starého zákona.


Podmínky účasti:

• probíhající magisterské, resp. bakalářské studium na ETF UK

• aktivní znalost angličtiny

• velmi dobrý zdravotní stav (způsobilost k fyzické práci v prašném a horkém prostředí)

• základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura)

• smysl pro teamovou spolupráci


Přihláška:

Přihlášky se podávají na každou expedici zvlášť (je možné se hlásit na obě).

Formuláře jsou ke stažení zde: přihláška - Jeruzalém 2018 / přihláška - Tel Azeka 2018

Zájemci o účast v některé z expedic nechť své přihlášky zašlou nejpozději do 11. února 2018 do 24:00 hod. na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. V. Fritzové, e-mail: ).


Výběr účastníků:

Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve čtvrtek 15. února od 9.00 hod. na ETF.


Informační leták je vyvěšen na nástěnce katedry, na oddělení vědy a na zahraničním oddělení ETF (též ke stažení zde).


Doporučená literatura:

(texty jsou zde ke stažení)
Poslední změna: 11. leden 2018 22:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám