Diakonika v otázkách a odpovědích


Ptáte se nás, komu je tento text určen. A také, komu je určena Komunitní krizová a pastorační práce. A podobně, ke komu mají mluvit tyto webové stránky. Je tedy třeba nejprve vysvětlit, že se snažíme myslet na všechny, protože myslíme přes hranice oborů - transdisciplinárně.


- Text a web je určen všem, či spíše komukoliv, kdo se zrovna připojí.

- V Diakonice se zabýváme spolužitím, vzájemností a rozmanitostí. Spolužití přináší mimo jiné konflikty a zapeklité úkoly, které nelze řešit zaujetím jedné perspektivy nebo uplatněním moci.

Když se má z konfliktů a zapeklitostí najít pro všechny užitečná cesta, je třeba se sejít a dívat se na věc z více úhlů s využitím více zkušeností a odborností.

- To umí transdisciplinární přístup, který vždy vychází z konkrétního problému ze skutečného života, nikoli z odbornosti. Problém určí, kteří lidé se sejdou, aby bylo možno ho řešit.


Postupovat transdisciplinárně znamená překračovat hranice oborů a také další hranice - mezilidské, mezigenerační, mezicírkevní atp. V transdisciplinárním přístupu nejde o „cílové skupiny“, když tak spíše o „zájmové skupiny“. Objeví se otázka či problém, a spolu s tím se objeví lidé, v jejichž zájmu je na otázku odpovědět nebo problém odstranit. Lidé, kteří se zajímají, jsou odkudkoli, nelze je zařazovat. A také je nelze vést či ovládat (jednou) odborností a spolu s tím odborným jazykem.


Potřebují/potřebujeme se spolu domluvit. Hledá se vhodný jazyk. V transdisciplinárních uskupeních jsou vždy též lidé, kteří nemají odbornost, zato mají zkušenost. Odborný jazyk je proto třeba potlačit nebo přeložit, neznamená to ale, že se potlačí odbornost.


Snahou je myslet na všechny. Myšlení na všechny při návrzích prostředí či výrobků a služeb je jedním z možných překladů výrazu „univerzální design“. Znamená to, že při spolužití rozmanitých lidí a skupin ve společném světě je dobré učinit tento svět přístupným pro všechny. Proto vysvětlujeme pojmy, které jsou pro některé samozřejmé. Pro některé ale ne.

Poslední změna: 28. květen 2020 10:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám