Otevřené bytové semináře


V roce 2022 na téma Občanská gramotnost

Srdečně Vás zveme na další cyklus Otevřených bytových seminářů, který letos nese téma Občanská gramotnost. OBS je pravidelnou akci, která se koná vždy první středu v měsíci na půdě naší fakulty.


Otevřené bytové semináře jsou vedeny hodnotami Zvídavosti, Otevřenosti a Partnerství (ZÁSADY). Tematická řada roku 2022 je věnována občanské gramotnosti, tedy nadhledu, kritickému myšlení a dovednosti porovnat se s nejistotou. Budeme se postupně věnovat gramotnosti mediální, zdravotní, náboženské, historické.Květen

V květnu přijal pozvání Mgr. Karel Šimr, Ph.D, který pohovořil na téma Křesťanská pomoc: Od společenství ke službám - a zase zpátky.

Záznam ke stažení


Duben

Naším dubnovým hostem byl Pavel Kliment, který hovořil na téma Česká republika a žadatelé o azyl.

Záznam ke stažení


Březen

V březnu na téma Občanská gramotnost: Proč můj kolega mluví o občance jako o buržoazní pavědě? promluvila Dana Pražáková.

Záznam ke stažení


Únor

Hostem únorového setkání byla Tereza Šírová s tématem Mediální prezentace neštěstí za éry socialismu..

Záznam ke stažení.


V roce 2021 na téma "Spravedlnost"

Září


V září byl naším hostem Ing. arch. Lukáš Janáč, který pohovořil na téma Dar architektury. Lukáš Janář je zakládajícím členem iniciativy OBNOVA 21, která si klade za úkol přiblížit architekturu lidem, jejichž obydlí bylo zasaženo katastrofou. V roce 2008 založil architektonický ateliér YUAR (YourUrbanism & Architecture), který se zaměřuje zejména na korporátní architekturu.


Zápis ze setkání k nahlédnutí zde.

Záznam ze setkání - 1. část Záznam ze setkání - 2. část


Červen


V červnu jsme měli po dlouhé době možnost sejít se v prostorách Evangelické teologické fakulty, za dodržení platných koronavirových opatření, v tradiční prezenční formě.


Pozvání přijal Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D., který se na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií a na Ústavu teritoriálních studií Mendelovy univerzity v Brně zaměřuje na Evropskou unii, zejména na Evropský parlament a chování jeho poslanců. Během semináře promluvil na téma Evropská spravedlnost skrze solidaritu a demokracii.


EU je výsledkem kompromisu kompromisů (kompromis uvnitř členského státu a následně kompromis v rámci EU): nemůže být vyhověno všem, objektivní spravedlnost není možná. Demokratický proces je ale to nejspravedlivější, co jsme byli schopni vyrobit. Demokratičnost členských zemí zajišťuje, aby většina neměla možnost utlačovat menšinu. Nastavení orgánů EU vychází z nastavení z 50. - 60. let. Prvek občanské kontroly se tam přidává obtížně.


Izolací jsme nic nedokázali, a všechny jenom naštvali. Spolupráce spojuje a pomáhá. Pandemie ukázala, že potřebujeme spolupráci.


Do prezentace k tématu můžete nahlédnout zde


Shrnující textový výstup z květnového semináře si můžete přečíst v dokumentu ke stažení


Květen


V květnu naším hostem byla PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, která nás provedla tématem Spravedlnost a její role pro nápravu vztahů poškozených zločinem.


Každý z nás může něco udělat. Když jsme do PMS před dvaceti lety nastupovali, nevěřili jsme, že tato instituce bude trvat dvacet let. Vždycky pomůže síla přesvědčení a podpora zvenku. Někomu stav věcí není jedno, a má odvahu. Nás podpořili soudci Pavel Šámal, Josef Baxa, Otakar Motejl.

Musíme vyjednávat. Svět není o tom, jaký bychom ho chtěli mít, ale jak jsme schopni si ho vyjednat.


Shrnující textový výstup z květnového semináře si můžete přečíst v dokumentu ke stažení


Videozáznam celého setkání naleznete zde:
Duben


V dubnu na semináři promluvil PhDr. Vladimír Špidla, český politik a expremiér České republiky, na téma Sociální spravedlnost.


Videoáznam celého setkání můžete zhlédnout zde:
Březen


V březnu jsme přivítali JUDr. Danu Kořínkovou Ph.D., LL.M., která se zabývala tématem Spravedlnost a rovnost: nikdo už nemá být omezován ve svéprávnosti.


Videozáznam celého setkání můžete zhlédnout zde:
Únor


V únoru jsme do diskuze pozvali P. ThLic. Marka Františka Drábka, O.Praem., DiS, jenž s námi rozebral téma Sexuální zneužívání kněžími a spravedlnost: pro koho? kdy? jaká?


Zvukový záznam celého setkání si můžete poslechnout zde:
Leden


V lednovém setkání byl naším hostem biblista Jan Roskovec, Ph.D., který promluvil na téma: Spravedlnost z pohledu biblisty.


Videozáznam celého setkání můžete zhlédnout zde:

Poslední změna: 5. květen 2022 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám