Program Celoživotního vzdělávání UK

Výcvik v případové supervizi 2019 - 2022

Výcvik probíhá ve spolupráci ETF UK a Remedium Praha.


Ve dnech 15. - 17. září 2021 proběhlo 6. setkání výcviku v případové supervizi. Jako program celoživotního vzdělávání ho pořádá Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s institutem REMEDIUM Praha, akreditovaným EASC (Evropskou asociací pro supervizi a koučink). Třídenní výcvikový blok s fyzickou přítomností všech zúčastněných byl oproti původnímu výcvikovému plánu dodán, aby vyrovnal obtíže způsobené pandemií covid-19. První část třídenního setkání se zaměřila na prohloubení témat „etika v supervizi“ (procvičování etických dilemat) a „supervizní intervence“ (procvičování tvořivých intervencí). Druhou část z 20hodinové dotace naplnily individuální konzultace s účastníky. K původnímu počtu 393 výcvikových hodin tak účastníci absolvovali dalších třináct. Sedmé výcvikové setkání se uskuteční v lednu 2022 a bude věnováno Hodnocení supervize a v supervizi. Lektorský tým nyní vytváří druhou úroveň supervizního výcviku se zaměřením na týmovou supervizi a supervizi vedoucích. Předběžný termín otevření druhé úrovně supervizního výcviku je leden 2023.Nabídka supervize pro učitele a studenty ETF UK


Nabídka případové supervize - pro studenty a pracovníky UK (např. ETF) a Jabok – VOŠ sociálně pedagogické a teologické • Co je supervize?

  Supervize je reflexe spolupráce s druhým-i. Zaměřuje se na vztah anebo na proces a cíl spolupráce. Supervize rámuje spolupráci hodnotami profese a organizace (normativní, etická funkce supervize), vzdělává (vzdělávací funkce supervize) a podporuje (obnovná funkce supervize).


 • Kdo a proč přichází s touto nabídkou?


  Na ETF UK probíhá v rámci celoživotního vzdělávání výcvik v případové supervizi (2020-2022). Výcvik je pořádán ve spolupráci s Remediem Praha a akreditovaný je u EASC (Evropská asociace pro supervizi a koučování).


  Účastníci výcviku potřebují splnit předepsaný počet tréninkových supervizí. Supervidovaný student anebo pracovník bude mít možnost zažít, jak vypadá individuální nebo skupinová případová supervize. Pracovník může supervidovat svůj vztah s konkrétním studentem nebo proces a cíl konkrétní spolupráce s ním, student svůj vztah s konkrétním klientem, kterého potkal na praxi, nebo proces a cíl spolupráce s ním. Ziskem pro školu může být, že jištěným způsobem zjistí, co supervize je, co nabízí.


  Účastníci výcviku jsou zkušenými praktiky a zároveň v rámci výcviku procházejí několikanásobným ověřováním vlastních postupů. Jejich vizitky najdete v příloze.


 • Jak by supervize probíhala?


  Podoba supervize se vyjednává. V tomto případě se vyjednává v rámci trojstranné dohody mezi supervidovanými, supervizory a výcvikovými lektory.


  Zájemce o supervizi si vybere supervizora podle vizitky a osloví ho. Domluví si spolu schůzku (je možné též online) a přizvou na ni výcvikového lektora. Uzavřou spolu dohodu na určitý počet supervizí – od jedné do pěti. Supervizní setkání trvá 50-60 minut. Skupinová supervize 90 minut.


  Supervize je v tomto případě zdarma. • Pokud máte zájem uzavřít supervizní dohodu


  Kontaktujte prosím některého ze supervizorů ve výcviku podle vizitek a do kopie přidejte e-mailovou adresu Anny Juráčkové, koordinátorky výcviku ( ). • Pokud máte teoretický zájem o supervizi


  Chcete-li se o supervizi dozvědět víc, je možné se dohodnout s lektory a odbornými garanty supervizního výcviku např. na přednášce, dílně či semináři o supervizi.Těšíme se na spolupráci.


Anna Juráčková, koordinátorka výcviku (jurackova.anna@gmail.com)

Milan Kinkor – Bohumila Baštecká, odborní garanti výcviku

Jana Švadlenová – lektorka výcviku


V Praze, 11. května 2021


Nabídka supervize

Vizitka Lucie Maškové

Vizitka Drahomíry Duškové Havlíčkové

Vizitka Kateřiny Kábelové

Vizitka Martiny Vávrové

Vizitka Michaely Pospíšilové

Vizitka Petry Nebesové

Vizitka Michala KrebsePoslední změna: 12. leden 2022 14:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám