Vyučující

Na výuce Diakoniky se podílejí pedagožky a pedagogové ze sedmi pracovišť ETF: z Katedry teologické etiky, Katedry praktické teologie, Katedry sociální práce, Katedry Starého zákona, Katedry Nového zákona, Katedry religionistiky a Ekumenického institutu. Pestré složení pedagogického sboru dokládá, že studium Diakoniky překračuje hranice oborů. Patří mezi ně (v abecedním pořadí):


Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.

vědecká pracovnice na Ekumenickém institutu


Ladislav Beneš, Dr.

odborný asistent na Katedře praktické teologie


odb. as. Ing. Ondřej Fischer, MA

odborný asistent na Katedře teologické etiky


doc. Jindřich Halama, Dr.

odborný asistent na Katedře teologické etiky


prof. Pavel Hošek, Ph.D.

vedoucí Katedry religionistiky


Petr Jandejsek, Th.D.

koordinátor pro bakalářský obor Teologie křesťanských tradic


PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

odborná asistentka na Katedře sociální a pastorační práce


odb. as. Pavel Keřkovský, Dr.

vedoucí Katedry Teologické etiky


doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

vedoucí Katedry pastorační a sociální práce


doc. Tabita Landová, Ph.D.

vedoucí Katedry praktické teologie


prof. Ivana Noble, PhD.

Vedoucí Ekumenického institutu


Jan Roskovec, Ph.D.

odborný asistent na Katedře Nového zákona


doc. Petr Sláma, Ph.D.

docent na Katedře Starého zákona


Monika Ulrichová, Ph.D.

odborná asistentka na Katedře praktické teologie


Martin Vaňáč, Ph.D.

odborný asistent na Ekumenickém institutu


Na výuce Diakoniky a jejím rozvoji se významně podílely:


PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.

bastecka @ etf.cuni.cz

2008-2020 odborná asistentka na Katedře teologické etiky


Petra Klvačová, Ph.D.

2013-2020 odborná asistentka na Katedře pastorační a sociální práce


Poslední změna: 14. únor 2022 21:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám