Konference

Svoboda a společenství za nouzového stavu


Konference Svoboda a společenství za nouzového stavu se konala v pátek 20. listopadu 2020 od 10 do 15 hodin.


Níže přidáváme medailonky přednášejících a oslavenců. Oslavenci jsou vesměs lidé, kteří vytvářeli a vytvářejí PIT – Psychosociální intervenční tým ČR. PIT je dnes především myšlenkovým hnutím, které dalo základ mezioborové disciplíně Psychosociální krizová pomoc a spolupráce, a tedy též výrazně ovlivnilo Diakoniku a naše konference.

PITu je letos dvacet let!


Úvodní slovo (Bohumila Baštecká, Bendy Růžička, Anna Juráčková)

Tisková zpráva (Karel Šimr)

Medailonky přednášejících a organizátorů


Některé příspěvky přednášejících

1. rozhovor

• Alena Vyskočilová: Požár Polné 4. srpna 1863 a solidarizující reakce na jeho dopady, prezentace

• Michal Prager: Hořelo, a evakuační výtah nebyl evakuační. Čekal jsem na vozíku, jestli mi někdo pomůže.

• Radek Vondra: Starosta při požádru Kpt Stránského, prezentace


2. rozhovor

• Daniela Doucková: Onemocněla jsem a pro některé jsem byla prašivá

• Zdeněk Tlachač: Deset hodin v pet lahvi


3. rozhovor

Jarmila Dalhaus: Slavení Večeře Páně za použití individuálních kalíšků

• Petr Juráček: Co nám distanční výuka dala - vzala, prezentace, video ZŠ Ostopovice v mimořádné době

• Jiří Valenta: (Nejen)Parlamentní kontrola opatření za nouzových stavůMateriály ke stažení, které s konferencí a její náplní souvisejí


• průběžně aktualizovaný Program konference

Návod, jak vstoupit do zoom přenosu a jak v něm postupovat a komunikovat.

• Příběhy Jsme lidi, ne čísla, které rádi postupně doplníme Vašimi příběhy z doby rouškové. (Prosím, posílejte je na mail: bastecka@etf.cuni.cz)


Příběhy přitom vznikly v těchto oblastech:

Jsme lidi, ne čísla - U nás na vsi, U nás ve městě, U nás v práci

Jsme lidi, ne čísla - U nás v nemocnici, U nás v nemoci

Jsme lidi, ne čísla - Už mi není ani třicet pět

Jsme lidi, ne čísla - Školství ke květnu 2020


• Studie a texty na téma Profese a spolužití za nepřížnivých podmínek, které vyšly k desetiletí oboru Komunitní, krizová a pastorační práce – diakonika.

• Letáky, které jsme vydali v březnu tohoto roku: Můžeme se rozhodnout a Jak žít spolu a s virem.

• Informace pro zájemce o osvědčení z konference ZDE.


Těšíme se na shledanou v některém ze způsobů setkávání!


Za organizátory a moderátory konference:

Anna Juráčková, Bendy Růžička, Karel Šimr, Bohumila Baštecká, Alena Červenková, Daniela Pokorová


V Praze, 7. 12. 2020
Vzpomínky na konferenci 2019


Životní prostředí jako nové náboženství a žitá starost aneb "Jsem starosta, třídím odpad a sázím stromy. Co mám dělat víc?"

15. listopadu 2019


Autorka fotografií: Ivana LühnováVzpomínky na konferenci 2018


(Za) co můžou média?

9. listopadu 2018


Autor fotografií: Jiří Kovanic

Poslední změna: 8. prosinec 2020 10:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám