Práce studentů a pedagogů

Studie a texty 2019

Profese a spolužití za nepříznivých okolností - k desetiletí oboru Komunitní, krizová

a pastorační práce – diakonika.


Ke stažení najdete ZDE.Uspořádala: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.


Autoři recenzovaných článků:

Ondřej Fischer, Profesionalismus a/nebo bázeň a chvění? neboli Profesionalismus jako zdroj životních jistot, s. 5–15

Květoslava Princová, Kdo ochrání (jejich) lidskou důstojnost?, s. 17–27

Karel Šimr, Co kdy jedny potká zlého, želí všichni jako svého: „Vzájemnáparticipace“ v kontextu teologie diakonie, s. 59–114

Bohumila Baštecká, Na hranicích mlha aneb „nová my“ rozmanitých, s. 83–114

Alena Rousková, Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny, s. 115–142

Ondřej Kolář, Může víra v Boha zdůvodnit důvěru v člověka?, s. 143–153Diplomové práce absolventů

Mgr. Luboš Báča

Svatební obřady v Českobratrské církvi evangelické

Vedoucí práce: doc. Tabita Landová, Ph.D.

Obhajoba dne 4. 2. 2020.


Mgr. Adéla Pfannová

Sociální poznávání pomocí koní

Vedoucí práce: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.

Obhájena dne 18. 9. 2017.


Mgr. Petra Turtáková

Příběh pěstounky na přechodnou dobu: návrhy pro systémová zlepšení

Vedoucí práce: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.

Obhájena dne 20. 6. 2019.
Poslední změna: 1. září 2020 13:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám