Profil absolventů

Výsledkem studijního programu Diakonika je člověk

- čestný, důvěryhodný, charakterově i odborně způsobilý,

- s vnímavostí pro to, co je svaté,

- se schopností kritické reflexe, sebereflexe a sebehodnocení,

- s odpovídajícím mezioborovými znalostmi a nadhledem nad nimi

- a s dovedností řídit sebe sama, mezioborově, mezilidsky, mezigeneračně, mezidenominačně a meziresortně spolupracovat a vyjadřovat se přirozeným jazykem způsobilý VYTVÁŘET A PASTORAČNĚ DOPROVÁZET SPOLEČENSTVÍ v jejich situaci/úkolu a na jejich cestě, tedy i ve změnách nechtěných.


Umí proto = Dovednosti:

- rozpoznávat (organizační) kulturu a její hodnotovou stavbu, překonávat stereotypy a předsudky a VYTVÁŘET NOVÁ „MY“ s vnímavostí pro to, co je svaté, s vědomím spoluzávislosti při zachování identity – kultura, hodnoty, rozmanitost, začlenění/vzájemnost, spolužití, transdisciplinarita

- z perspektivy odolnosti a v souladu s hodnotami plánovat změnu chtěnou a využívat změnu nechtěnou s vědomím proměn, k nimž ve společenství tvořeném různými jedinci a skupinami přirozeně dochází, a při zachování stability – změna, lidé a společenství v AKCI a lidé a společenství NA CESTĚ, propojování zdrojů

- participativně propojovat a proměňovat společenství a jeho zdroje kulturně a situačně přiměřenými RITUÁLY, duchovní komunikací a liturgickými postupy a jejich pomocí změnu reflektovat v kontextu DVOJÍHO PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY a komunitní spolupráce

- zadat projekt (výzkumný či komunitní) a aktivně na něm spolupracovat

- doceňovat vlivy kontextů

- prokazovat kritické myšlení mj. v etické, mediální a teologické gramotnosti, v sebereflexi a sebehodnocení, v dovednosti vyjádřit svou pozici a v dalších předpokladech pro SPOLUPRÁCI A SPOLUŽITÍ JEDINCŮ V ROZMANITÉM SVĚTĚ


Zastává proto = Hodnotové pole:

- hodnoty a zásady zodpovědnosti, důvěry, otevřenosti, čestnosti a rozvoje

- ve vztahu ke společenství, sobě a vertikále doceňuje naději a napětí mezi službou a svobodou, respektem a angažovaností, odolností a zranitelností, rozmanitostí a duchovní zakotveností

- uplatňuje zásady subsidiarity, solidarity, uznání a účasti (participace) spolu s komunikační pozicí „člověk – člověk“ (případně „občan – občan“) a „já jsem v pořádku – ty jsi v pořádku“ s přiléhavými projevy uznání oboru, odbornosti a postavení protějšku


Prokazuje proto = Znalosti:

- etickou, mediální a teologickou gramotnost

- porozumění kontextům (kulturně-historickému, politickému, náboženskému, legislativnímu, resortnímu, filozofickému, antropologickému, sociologickému, psychologickému, manažerskému, komunitnímu, mezilidskému, osobnímu) a jejich vlivu

- porozumění etickým a teologickým dilematům ve vztahu ke komunitní krizové a pastorační práciPastorace (pastýřské vedení) je jedním z důležitých projevů života (křesťanské) komunity. Vychází z biblické metafory pastýře ovcí (jímž je v Bibli někdy sám Bůh, jindy někdo z lidí) a vyjadřuje úkol pečovat o komunitu. Komunitní pastorace (pastorace spolužití/m) znamená vytvářet a pěstovat prostředí vzájemné péče při spolužití rozmanitých zájmových skupin i jednotlivců. Teologickým východiskem komunitní pastorace je Boží jednání pro lidi a v lidech, kdy Kristův osvobozující Duch oslovuje, proměňuje a uschopňuje skupiny, společenství i jednotlivce. Komunitní pastorace pak znamená toto Boží jednání rozpoznávat, odpovídat na ně a podílet se na něm jeho sdělováním a sdílením.


Poslední změna: 8. září 2020 23:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám