Profil absolventů

Výsledkem studijního programu Diakonika je člověk

- čestný, důvěryhodný, charakterově i odborně způsobilý,

- s vnímavostí pro to, co je svaté,

- se schopností kritické reflexe, sebereflexe a sebehodnocení,

- s odpovídajícím mezioborovými znalostmi a nadhledem nad nimi

- a s dovedností řídit sebe sama, mezioborově, mezilidsky, mezigeneračně, mezidenominačně a meziresortně spolupracovat a vyjadřovat se přirozeným jazykem

- způsobilý vytvářet a pastoračné doprovázet společenství v jejich situaci/úkolu a na jejich cestě, tedy i ve změnách nechtěných.


Umí

- rozpoznávat (organizační) kulturu a její hodnotovou stavbu, překonávat stereotypy a předsudky a vytvářet nová "my" s vnímavostí pro to, co je svaté, s vědomím spoluzávislosti při zachování identity

- z perspektivy odolnosti a v souladu s hodnotami plánovat změnu chtěnou a využívat změnu nechtěnou

- participativně propojovat a proměňovat společenství a jeho zdroje verbální komunikací a kulturně a situačně přiměřenými rituály

- reflektovat změnu v kontextu dvojpřikázání lásky a komunitní spolupráce

- zadat projekt (výzkumný či komunitní) a aktivně na něm spolupracovat

- doceňovat vlivy kontextů

- prokazovat kritické myšlení mj. v etické, mediální a teologické oblasti, v sebereflexi a sebehodnocení, v dovednosti vyjádřit svou pozici a v dalších předpokladech pro spolupráci a spolužití jedinců v rozmanitém světě


Zastává

- hodnoty a zásady zodpovědnosti, důvěry, otevřenosti, čestnosti a rozvoje

- ve vztahu ke společenství, sobě a vertikále doceňuje naději a napětí mezi službou a svobodou, respektem a angažovaností, odolností a zranitelností, rozmanitostí a duchovní zakotveností

- uplatňuje zásady subsidiarity, solidarity, uznání a účasti (participace) spolu s komunikační pozicí „člověk – člověk“ (případně „občan – občan“) a „já jsem v pořádku – ty jsi v pořádku“


Prokazuje

- etickou, mediální a teologickou gramotnost

- porozumění kontextům (kulturně-historickému, politickému, náboženskému, legislativnímu, resortnímu, filozofickému, antropologickému, sociologickému, psychologickému, manažerskému, komunitnímu, mezilidskému, osobnímu) a jejich vlivu

- porozumění etickým a teologickým dilematům ve vztahu ke komunitní krizové a pastorační práciPoslední změna: 12. únor 2021 23:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám