Výběrová bibliografie Ferdinanda Hrejsy (1867-1953)

Zpracováno dle podkladů Oty Halamy, Th.D.


Recense:

 • Loesche, Georg: Von der Duldung zur Gleichberechtigung, ČČH 16 / 1910, s. 334 – 336, 483.

 • Lösche, Georg: Inneres Leben der österreischischen Toleranzkirche, ČČH 22 / 1916 / 3, s. 485 – 491

 • J. Bidlo, Vzájemný poměr české a polské větve Jednoty Bratrské 1587 - 1609, ČČH 23 / 1917, s. 416 - 419

 • Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty bratrské. Přeložil F. M. Bartoš, Kalich 9, červen 1924, 2, s. 86-90

 • FMB, Do čtyř pražských artikulů, Kalich 10/prosinec 1925/2, s. 51-52

 • Emanuel Havelka, Blahoslav předchůdcem Komenského, Kalich 10/prosinec 1925/2, s. 52


Články:

1892:

 • J. A. Komenský, Evangelický církevník 1892


1893:

 • Husova síla, Český Bratr 1893


1896:

 • Otázka česká je v podstatě otázka náboženská, Evangelický církevník 1896


1897:

 • Z doby pronásledování, Evangelický církevník 1897


1898:

 • František Palacký, kalendář Hus 1898

 • Jan Hus (báseň), 1898


1900:

 • O příčinách pohromy bělohorské, Český Bratr 1900


1901:

 • Evangelická církev a. v. v Trnávce, kal. Hus 9 / 1901, s. 51–53


1903:

 • Česká konfese, kal. Hus 11 / 1903, s. 78 - 105


1911:

 • Kdo sepsal II. část bratrské „Knihy úmrtí?“, ČČH 17 / 1911, s. 436–443


1913:

 • Beneš Optát, ČČM 1913


1915:

 • Matěj Markovic, ČČM 89/1915, s. 217-222


1916:

 • Z rukopisů musejních I. Nový rukopis J. A. Komenského? ČČM  90, 1916, s. 348-355


1918:

 • Beneš Optat, ČMM 41-42, 1917-1918, s. 284-297

 • Z rukopisů musejních V. Benešovská agenda novoutrakvistická, ČČM 92, 1918, s. 57-67, 165-174, 228-237

 • Rozjímání Zjevení sv. Jana z doby před r. 1670, Kalich 5(1)/červenec 1918/10, s. 376-381


1917:

 • Z rukopisů musejních III. Postily z let 1575-1620, ČČM 91, 1917, s. 64-75

 • Z rukopisů musejních IV. Benešovská sbírka novoutrakvistických kázání do r. 1590, ČČM 91, 1917, s. 191-200


1919:

 • Komenský, KJ 1 (4), 27. března 1919, 13, s. 49-50

 • Z rukopisů musejních VI. Rukopisy Tom. Zichy, ČČM 93, 1919, s. 49-56, 134-140


1920:

 • Komenský naší církvi, KJ 2 (5), 11. listopadu 1920, 44, s. 248-249

 • Ferdinand Hrejsa, Léta 1420-1620-1920, Kalich 1/1920, s. 13-19


1921:

 • Rozluka, KJ 3 (6), 12.. května 1921, 19, s. 111-112; h3 (6), 19. května 1921, 20, s. 117-118; 3 (6), 26. května 1921, 21, s. 123-124

 • K 21. červnu, KJ 3 (6), 16. června 1921, 24, s. 142-143; 3 (6), 23. června 1921, 25, s. 147-148

 • Čeští kacíři dvacet let před tolerancí, RS 1 / 1921, s. 80–192

 • O náboženství českém v letech 1619-1620, Naše doba 29 (1921-1922)


1922:

 • Užívání kostelů v našich dějinách, Kalich 7/1922/5-6, s. 200-206

 • Jan Želivský, KJ 4(7)/13. dubna 1922/15, s. 85-86; 4(7)/20. dubna 1922/16, s. 91-92; 4(7)/27. dubna 1922/17, s. 97-98; 4(7)/4. května 1922/18, s. 103-104; 4(7)/18. května 1922/20, s. 117-118

 • Jan Nepomucký, Kalich 7, 1922, 2, s. 49-60

 • Blahoslavovo náboženství, Kalich 8 / 1923, s. 25 – 39


1923:

 • Blahoslavovo náboženství, Kalich 8/1923/1, s. 25-39

 • O dědictví Jednoty bratrské, Kalich 8/1923/4, s. 137-150

 • Veliká věc, KJ 5(8)/12. července 1923/28, s. 177-178

 • Přátelům našich reformačních dějin, KJ 5(8)/27. září 1923/39, s. 244

 • České bratrství mrtvo?, KJ 5(8)/29. listopadu 1923/48, s. 299

 • Pan president čestným doktorem evangelické theologie, KJ 5(8), 21. června 1923, 25, s. 155


1924:

 • Českobratrství a jeho souvislost s náboženskými proudy v minulosti, Kalich 9/1924/1, s. 7-18

 • O dědictví Jednoty bratrské, Synodní výbor ČCE, Praha 1924, s. 14


1925:

 • Náboženské základy Jednoty bratrské, Kalich 10 (1925 – 26), s. 97 –114


1926:

 • Ladislav Kubát, Dr. Ferdinand Hrejsa, KČbr 8/1926, s. 93-95

 • Náboženské základy Jednoty bratrské, Kalich 10/duben 1926/4, s. 97-114

 • Palackého vztah k evang. církvi, KJ 8 (11), 13. května 1926, 20, s. 140

 • Hlasy ze Siona a Palacký, KJ 8 (11), 27. května 1926, 22, s. 157-158; 8 (11), 3. června 1926, 23, s. 163-164

 • O náboženském stanovisku Františka Palackého, KJ 1926


1927:

 • Žižka a jeho doba, Kalich 11/červen 1927/5, s. 129-136. (Pekař)

 • Krise církve?, KJ 9(12)/24. března 1927/12, s. 87-88

 • Klesáme či stoupáme?, KJ 9(12)/21. dubna 1927/16, s. 119


1928:

 • Bratr Lukáš Pražský, jeho význam pro Jednotu i pro nás, Kalich 13/prosinec 1928/2, s. 33-43

 • František Palacký po stránce náboženské, RS 2 / 1928, s. 25–79

 • Literární přehled spisů z oboru českých náboženských dějin z poslední doby (1927), RS 2 / 1928, s. 104–119

 • Bratr Lukáš Pražský, jeho význam pro Jednotu i pro nás, Kalich 13 / 1928 – 29, s. 33 – 431929:

 • Kníže Václav, KJ 11(14)/3. ledna 1929/1, s. 3-4

 • Před synodem, KJ 11(14)/7. listopadu 1929/45, s. 331-332

 • Prvé styky Bratří s maďarskými reformovanými, RS 3 / 1929, s. 17–22

 • Kralické vydání Bible české, RS 3 / 1929, s. 67 – 68

 • Literární přehled spisů z oboru českých náboženských dějin z poslední doby (1928), RS 3 / 1929, s. 91 – 112

 • Bratrský kostel v Praze před r. 1620, Český bratr 6 / 1929, s. 279 – 280

 • O původu Jednoty bratrské, Český bratr 6 / 1929, s. 122 – 123, 146 – 147


1930:

 • Prof. Dr. Josef Pekař, KJ 12(15)/17. dubna 1930/16, s. 123-124

 • Žižka a jeho život, KJ 12(15)/12. června 1930/24, s. 191-193; 19. června 1930/25, s. 199-201

 • Luther a české náboženské hnutí, KJ 12(15)/26. června 1930/26, s. 207-209; 3. července 1930/27, s. 216-218


1931:

 • Luther, kněz Martin v Praze a pan Vilém Janovský, RS 4 / 1931, s. 8–11

 • Kancionály v Jednotě bratrské, RS 4 / 1931, s. 11–47

 • Literární přehled spisů z oboru českých náboženských dějin z poslední doby (1929, 1930, z části 1931), RS 4 / 1931, s. 117–146


1932:

 • Jan Szalatnay. Z doby toleranční, ČbrK 13/1932, s . 53-60


1934:

 • Lipany, ČbrKEv 15/1934, s. 37-43

 • Sborové Jednoty bratrské v Čechách, RS 5 / 1934, s. 17–79

 • Literární přehled, RS 5 / 1934, s. 114–135


1935:

 • Senior Souček, ČbrKEv 16/1935, s. 47-56


1936:

 • Dušek a „Domácí řád“, ČbrKEv 17, 1936, s. 105-108


1937:

 • Karel ze Žerotína, in: Kalich 16 / 1937, s. 12–16

 • Sborové Jednoty bratrské na Moravě, RS 6 / 1937, s. 10–111

 • Kirchengeschichte Böhmens, in: Ekklesia V, Kirchen der Tschechoslowakei, Leipzig 1937


1938:

 • Československé a českobratrské osvobození, ČbrKEv 19, 1938, s. 36-49

 • Luterství, kalvinismus a podobojí na Moravě před Bílou horou, ČČH 44 / 1938 / 2 a 3–4, s. 396–326 a 474–485


1939:

 • Sborové Jednoty bratrské v cizině, RS 7 / 1939, s. 10–114

 • Literární přehled za leta 1935 – 8, RS 7 / 1939, s. 143–149


1940:

 • Kostel u Martina ve zdi, ČbrKEv 21, 1940, s. 79-81


1944:

 • Bible kralická. K 350. výročí jejího dokončení, KČbrEv 25, 1944, s. 37-48

 • Jednota Českých bratří a úsilí o církevní sjednocení, KJ 26 (29), 13. ledna 1944, 1, s. 1-2


1946:

 • Psání M. Rokycána P. Chelčickému, RS 8 / 1946, s. 39–44

 • Milostíni, RS 8 / 1946, s. 67–71

 • Postila z let 1730–31, RS 8 / 1946, s. 72–74


1947:

 • Dr. Josef Volf a exulanti. K 10. výročí jeho úmrtí, ČČM 116, 1947, 1, s. 71-77


1948:

 • Náš sjezd, KJ 10(13)/29. listopadu/48, s. 357-358


1952:

 • Ad „Palinodia apostasiae“, ThPř KR 19/1952/3, s. 89-90

 • František Bednář, Životní jubileum Ferdinanda Hrejsy, EK 32, 1952, s. 47-54


1967:

 • O. Odložilík, Ferdinand Hrejsa, KR 34/1967/1, s. 13-16


1985:

 • Hory naší minulosti, EK 65, 1985, s. 28-29Samostatné publikace:

1902:

 • České vyznání z r. 1575, Praha 1902


1903:

 • Odpověď na glosy, Pardubice 1903


1904:

 • Katechismus, I. v. 1904, II. v. 1907, III. 1915, IV. 1923, V. 1924


1907:

 • Co nám Hus chce říci dnes?, Praha 1907

 • Naše evangelické zásady, Praha 1907


1908:

 • Moderní člověk a náboženství, Praha 1908

 • Stručné dějiny církve v tisíci slovech, Praha 1908


1912:

 • Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1912, s. 818


1914:

 • Česká reformace, Josef R. Vilímek, Praha 1914, s. 104

 • Nový názor o české historii, ČAS 1914


1915:

 • Co nám chce Hus říci dnes?, Praha 1915

 • Poslední věrní, Naše doba 1915


1916:

 • Rodný domek M. J. Husi, 1916


1917:

 • Nástin našeho čes. ev. vyznání, Česká Reformace 1917-1918


1918:

 • Vyznání víry Jednoty Bratří českých, Praha 1918

 • Rozjímání Zjev. Janova před 1670, Kalich 1918


1919:

 • Staré tisky českých biblí, Kalich 1919


1920:

 • Vlastenectví Komenského, Plzeň 1920


1921:

 • O náboženství českém v l. 1619 - 1620, Naše doba 29 / 1921-2


1922:

 • Užívání kostelů v našich dějinách, Kalich 1922


1923:

 • Betlémská kaple, 1923

 • Anglie a reformace česká, 1923, Livre d´or 1924


1924:

 • O dědictví Jednoty Bratrské, 1924

 • Jan Žižka a jeho náboženský život, 1924

 • Die ev. Kirche der B. Brüder, Ref. Kirchenzeitung 1924


1925:

 • Náboženská otázka v Čsl. republice, 1918-1925


1927:

 • Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech, Českobratrská evanjelická církev v Praze, Praha 1927, s. 474

 • Mladý František Palacký. Jeho vnitřní život a první dvě řeči, Vincenc Svoboda a Antonín Škoda, Praha, s. 36


1928:

 • Kníže Václav ve světle pravdy, Blahoslavova společnost, Praha, s. 24


1930:

 • Jan Végh. K 150letému výročí tolerance, Blahoslavova společnost, Praha 1930, s. 136

 • Česká bible. K 350. výročí bible Kralické, YMCA, Praha, s. 52


1931:

 • Jan Szalatnay a jeho paměti z doby toleranční, Blahoslavova společnost, Praha, s. 134


1932:

 • Úpadek nebo vítězství? Zkoumání podstaty křesťanství, Jan Kobes, Plzeň – Praha, s. 181


1935:

 • Česká konfese, Praha 1935, s. 26


1936:

 • Bratrské památky v Brandýse nad Orlicí, Zvl. otisk z ČNM, Praha 1936, s. 16


1939:

 • Sborové Jednoty bratrské, vlastním nákladem, Praha, s. 304

 • Náboženský svéráz Jednoty bratrské, vydavatel neuveden, Praha, s. 111


1947:

 • Dějiny křesťanství v Československu, I. Doba předhusitská, HČEFB, Praha, s. 324

 • Dějiny křesťanství v Československu, II. Hus a husitství, HČEFB, Praha, s. 370


1948:

 • Dějiny křesťanství v Československu, III. Rokycana, Husitský král. Počátky Jednoty bratrské, HČEFB, Praha, s. 380

 • Dějiny křesťanství v Československu, IV. Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace, HČEFB, Praha, s. 368

 • Dějiny křesťanství v Československu, V. Za Ferdinanda I. (1526 - 1564), HČEFB, Praha, s. 432


1950:

 • Dějiny křesťanství v Československu, VI. Za krále Maxmiliána II. 1564 - 1576, HČEFB, Praha, s. 400


Ostatní:

 • Církevní zpěvník pro evang. křesťany, (s kolektivem) Evangelická Matice, 1904

 • Postilla na neděle a dny sváteční, (s kolektivem) 1912

 • Die Böhmische Konfesion, Jahrbuch f. d. Gesch. d. Prot. in Oest. 1914-1916

 • Ed.: Komenský, J. A.: Vyznání víry Jednoty Bratří Českých, Ústřední výbor českých evanjelíků, Praha 1918, s. 79

 • Náboženské stanovisko B. Jana Blahoslava, in: Sborník Blahoslavův 1523 – 1923, Výbor pro postavení pomníku Blahoslavova v Přerově, Přerov 1923, s. 50–120

 • U Salvatora, in: Sborník k prvnímu desetiletí Husovy fakulty, Praha, s. 270

 • Zpěvník čbr. církve ev. (s kolektivem), 1925

 • Jednota bratrská a podobojí koncem 16. století ve světle nových zpráv, in: Ročenka HF, Praha 1930 – 31, s. 9 – 27

 • Toleranční patent. Jeho vznik a vývoj (s F. Bednářem), Svaz Národního osvobození, Praha 1931, s. 80

 • Bible a český národ, in: Bible a český národ, 47. ročenka dobročinného komitétu v Brně "Chudým dětem", Brno 1935, s. 27 – 48

 • Red. Ferdinand Hrejsa – J. B. Čapek – J. B. Šimek: Český žalmista Bratr Jiří Strejc, Synodní rada ČCE, Praha 1936 (obsahuje příspěvky: Hrejsa, F., Jiří Strejc - životopis, Čapek, J.B., Jiří Strejc žalmista, Šimek, J.B., Jak vznikly melodie francouzských žalmů?)

 • J.L.H., Bible kralická 1613-1913, in: Českomoravská jednota 15 (1913), s. 138

 • Zásady Jednoty českých bratří (s F. Bednářem, F. Hromádkou, J. Luklem) SR ČCE, Praha 1939


Poslední změna: 4. listopad 2021 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám