Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková, Ph.D.


VZDĚLÁNÍ


 • 2003–2010 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského oboru Katolická teologie

 • 2003–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium magisterského dvouoboru Český jazyk a literatura – Filosofie

 • 2011–2019 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, studium doktorského oboru Filosofie, zakončené obhájením disertační práce Interpretace Mojžíšova života podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na myšlení Filóna Alexandrijského

ZAHRANIČNÍ STUDIUM A STÁŽE


 • 2009 semestrální studijní pobyt na Katholisch-theologische Fakultät der Universität Wien, Rakousko

 • 2013 pětiměsíční studijní pobyt na Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Německo

 • 2016 tříměsíční badatelský pobyt na Institut für Judaistik, University of Bern, Švýcarsko

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2012–2018 Badatel Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu Historie a interpretace Bible

 • 2018 – redaktor časopisu Reflexe

 • 2019 – vědecký pracovník při katedře filosofie ETF UK

JINÉ

 • Člen Patristické společnosti České republiky a Mezinárodní patristické společnosti (AIEP–IAPS)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Věděcká bibliografie zde (vyhledat i jako "Bendová").


 • DUDZIKOVÁ, Markéta, Starozákonní exegeze u Filóna Alexandrijského a Řehoře z Nyssy, disertační práce na ETF UK, Praha 2019.


Úvodní studie:

 • BENDOVÁ, Markéta, Mojžíš, vzor dokonalé ctnosti, úvodní studie k ŘEHOŘ Z NYSSY, Mojžíšův život: řecko-české vydání, str. 9–53, Praha, OIKOYMENH, 2018, ISBN 978-80-7298-349-0.

 • BENDOVÁ, Markéta, Základy křesťanské zvěsti podle Řehoře z Nyssy, úvodní studie k ŘEHOŘ Z NYSSY, Katechetická řeč, Praha 2015, str. 9‒80, ISBN 978-80-7298-513-5.


Překlady:

 • ŘEHOŘ Z NYSSY, Mojžíšův život: řecko-české vydání, Praha: OIKOYMENH, 2018, Knihovna raně křesťanské tradice, ISBN 978-80-7298-349-0.


Články a příspěvky ve sbornících:

 • DUDZIKOVÁ, Markéta, Friendship with God as an Ultimate Ideal in the Writings of Philo of Alexandria, in: AUC Theologica, 10/2 (2020), [v tisku].

 • DUDZIKOVÁ, Markéta, Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi, in: Reflexe, 59 (2020) [v tisku].

 • BENDOVÁ, Markéta, The Influence of Philo’s De Abrahamo on Gregory of Nyssa’s De Vita Moysis, in: AUC Theologica [online], 8, 2018/2, str. 91‒109.

 • BENDOVÁ, Markéta, „Nevěsta Mojžíš“. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň písní Řehoře z Nyssy, in: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ ‒ Príslovia ‒ Pieseň piesní, vyd. M. Lichner, Olomouc 2017, str. 153‒174.

 • BENDOVÁ, Markéta, Napodobování příbuzného: Vykoupení a nový život podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 26, 2015/2, str. 25‒34.

 • BENDOVÁ, Markéta, Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 24, 2014/1, str. 111‒125.

 • BENDOVÁ, Markéta, Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy na pozadí Órigenova De principiis, in: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, vyd. T. Nejeschleba et al., Brno, 2013, str. 25–40.


Recenze:

 • DUDZIKOVÁ, Markéta, rec.: Maren R. Niehoffová, Philo of Alexandria: An Intellectual Biography, in: Reflexe, 57, 2019, str. 196–205.

 • BENDOVÁ, Markéta, rec.: Pavel Milko: Órigenés učitel, in: Reflexe, 41, 2011, str. 118–122.


Editorská činnost:

 • Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, vyd. M. BENDOVÁ – J. BOROVANSKÁ – D. VEJVODOVÁ, Praha 2013.


Poslední změna: 18. říjen 2021 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám