Mgr. Magdalena Marunová, Ph.D


VZDĚLÁNÍ


 • 2008–2016 postgraduální studium na ÚŘLS FF UK v Praze (disertační práce Boží obraz u Řehoře z Nyssy)

 • 2001–2008 magisterské studium klasické filologie na ÚŘLS FF UK v Praze

ZAMĚSTNÁNÍ


 • 2018 vědecká pracovnice na katedře Filosofie ETF UK v Praze

 • 2009–2018 vědecká pracovnice v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na CMTF UP v Olomouci

 • 2001–2018 lektorka v jazykových školách (Lingua Sandy, Amadeus, David Holiš Language Centre) v Praze

PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH


 • 2020 Praha: Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení (spoluorganizátorka): „Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil“: 1K 15,28 ve výkladu Řehoře z Nyssy

 • 2015 Olomouc: Patristická konference 2015: Tehdy celé stvoření bude jedním tělem

 • 2014 Řím: XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa: Gregory of Nyssa and ἀποκατάστασις τῶν πάντων

 • 2012 Olomouc: Patristická konference 2012: Řehoř z Nyssy a jeho spis O stvoření člověka

 • 2009 Praha: The Europaeum a Ústav řeckých a latinských studií, 9th Classics Colloquium: Teaching, Teachers and Students: Gregory of Nyssa and His Anthropology

JINÉ


 • 2019 členka AIEP/IAPS

 • 2008 členka Patristické společnosti ČR

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Věděcká bibliografie zde.


 • Marunová, Magdalena, Boží obraz u Řehoře z Nyssy, disertační práce na FF UK, Praha 2016.


Překlady:

 • Řehoř z Nyssy, Pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. Překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová. Tišnov: Sursum 2020 (v tisku)

 • Řehoř z Nyssy, Otče náš. Překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová. Praha: OIKOYMENH 2019, ISBN 978-80-7298-355-1.

 • Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč. Úvodní studie Markéta Bendová, překlad Magdalena Bláhová. Praha: OIKOYMENH 2015, ISBN 978-80-7298-513-5.

 • Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka. Úvodní studie, překlad a poznámky Magdalena Bláhová. Praha: OIKOYMENH 2013, ISBN 978-80-7298-484-8.


Články:

 • Marunová, Magdalena, Nourishment in Paradise and after Resurrection: Double Creation according to Gregory of Nyssa, in: Perichoresis, 19/2, 2021 (přijato do tisku)

 • Marunová, Magdalena, Gregory of Nyssa and ἀποκατάστασις τῶν πάντων, in: Studia Patristica, 101, str. 205–211 (v tisku)

 • Marunová, Magdalena, Tehdy celé stvoření bude jedním tělem, in: Studia Theologica, 18/3, 2016, ISSN 1212-8570, str. 1–22.

 • Bláhová, Magdalena, Lokalizace vůdčího principu lidské duše v těle podle Řehoře z Nyssy, in: Studia Theologica, 16/1, 2014, ISSN 1212-8570, str. 46–66.

 • Bláhová, Magdalena, Dionýsios Thrax: Techné grammatiké, in: Aluze, 15, 2011, ISSN 1803-3784, str. 78–92.


Recenze:

 • Marunová, Magdalena, recenze: Jiří Pavlík, Svatý Jan Chrysostomos. Povzbuzení pronásledovaným, in: Listy filologické, Praha 2016, ISSN 0024-4457, str. 497–499.

 • Bláhová, Magdalena, recenze: Erika Brodňanská, Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch, in: Auriga – ZJKF 56/1, 2014, ISSN 1211-3379, str. 97–99.


Poslední změna: 18. říjen 2021 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám