Bibliografie Mgr. Eliška Hudcová, Ph.D.

Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


Publikace v impaktovaných a recenzovaných časopisech


  • HUDCOVÁ, Eliška. „Social Work in Social Farming in the Concept of Empowerment“. 2022. European Countryside 14 (3): 497-510 – Special Issue: Social Farming. DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2022-0025

  • CHOVANEC, Tomáš, MOUDRÝ, Jan, HUDCOVÁ, Eliška. "Some Aspects of Social Farming in Czechia" European Countryside, vol.14, no.3, 2022, pp.569-590. https://doi.org/10.2478/euco-2022-0028.

  • HUDCOVÁ, Eliška. Social Farms as Social Enterprises in the Czech Republic. Social Entrepreneurship Review, vol 2. 2022 (2), pp. 74-89. ISSN 2720-7277. https://doi.org/10.15678/SER.2022.2.04.

  • HUDCOVÁ, Eliška. „Tematizace a konceptualizace sociálního zemědělství ve vztahu k sociálnímu podnikání, multifunkčnímu zemědělství a přístupům ,green care´ v České republice“. 2016. FÓRUM sociální politiky 10 (5): 20-23. ISSN 1802-5854.

  • HUDCOVÁ, Eliška, Tomáš CHOVANEC a Jan MOUDRÝ. „Social entrepreneurship in agriculture, a sustainable practice for social and economic cohesion in rural areas: the case of the Czech Republic“. 2018. European Countryside 10 (3): 377-397. DOI: 10.2478/euco-2018-0022.

  • HUDCOVÁ, Eliška. „Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice“. 2021. FÓRUM sociální politiky 15 (2): 33-36. ISSN 1802-5854


Publikace v konferenčních sbornících

  • HUDCOVÁ, Eliška. „Social entrepreneurship in agriculture and its implications for new subject matters in educational curriculum“. In VALENČÍK, Radim, ed. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 19. ročníku mezinárodní vědecké konference. 24.-25. 11. 2016. Praha: Vysoká škola finanční a správní. 2017, s. 43-51. ISBN 978-80-7408-148-4.

  • MOUDRÝ, Jan, Helena PROCHÁZKOVÁ, Tomáš CHOVANEC a Eliška HUDCOVÁ. „Social Farming – Introduction of the Concept and the Current Situation in the Czech Republic“. In RAUPELIENE, Asta, ed. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development. 2017, s. 1207-1212. ISSN 1822-3230 / eISSN 2345-0916 eISBN 978-609-449-128-3. http://doi.org/10.15544/RD.2017.216.


Recenze

  • POSPĚCH, Pavel a kol. Vynalézání venkova v ČR po roce 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. ISBN 978-80-7325-353-0. Recenzovala HUDCOVÁ, Eliška, 2017. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 6-10. ISSN 0038-0288.

Ostatní publikace


HUDCOVÁ, Eliška, ŠŤASTNÁ Milada, MOUDRÝ, Jan, CHOVANEC Tomáš, KOVÁČ Miloslav. Príručka pre sociálnych pol’nohospodárov. Rožňava: Druživa, o.z., 2022. ISBN 978-80-974473-0-4.

DOHNALOVÁ, Marie, FRANCOVÁ, Petra, HUDCOVÁ, Eliška, JUŘÍČEK Roman, KURKOVÁ, Gabriela, MALÁ Lenka, VILNKELHOFEROVÁ, Markéta, VYHNÁLEK, Petr. Příklady dobré praxe v sociálním podnikání. Praha: MPSV, 2022. ISBN

978-80-7421-270-3.

HUDCOVÁ, Eliška. Zahrada jako zrcadlo psychické zkušenosti. Psychologie dnes, roč. 29 (7-8). 2023, s. 19-21. ISSN 1212-9607.

HUDCOVÁ, Eliška, MOUDRÝ, Jan ml., CHOVANEC, Tomáš, MOUDRÝ, Jan st. Sociální zemědělství, 10 let v České republice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2023, ISBN 978-80-7434-698-9.

ELINGS, Marjolein, HUDCOVÁ, Eliška, CHOVANEC, Tomáš, ESSICH, Lisa, HARTH, Michael, HARREMS-WILDERS, Daret, KOVACOVA, Lenka, MORONEY, Aisling, MOUDRÝ, Jan, PAŘÍZEK, Michal, SCHNEIDER, Claudia, SMYTH, Brian, URBAN, David. Social Work in Farming: Social farming environment as a means of guiding and supporting people from specific target groups.

(2023) Erasmus+ SoFarTEAM project, Intellectual Output 1., https://doi.org/10.18174/629225.

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální zemědělství a sociální farma jako prostor pro sociální práci (1. díl)“. 2017. Listy sociální práce V (12): 5-6. ISSN 2336-2332.

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální zemědělství a sociální farma jako prostor pro sociální práci (2. díl)“. 2018 Listy sociální práce VI (13): 5-6. ISSN 2336-2332.

HUDCOVÁ, Eliška, Tomáš CHOVANEC a Jan MOUDRÝ. Příklady dobré praxe v sociálním zemědělství. Metodika IV. České Budějovice: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, 2018. ISBN 978-80-87809-54-9.

HUDCOVÁ, Eliška, Tomáš CHOVANEC a Jan MOUDRÝ. Sociální práce v sociálním zemědělství. Metodika III. České Budějovice: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, 2018. ISBN 978-80-87809-53-2.

HUDCOVÁ, Eliška, Jan MOUDRÝ, Tereza VESELÁ a Tomáš CHOVANEC. Sociální zemědělství a podnikání v českých regionech. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019. ISBN 978-80-7424-488-6.

HUDCOVÁ, Eliška, Milada ŠŤASTNÁ a Jan MOUDRÝ a Tomáš CHOVANEC. Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR. Praha: Státní zemědělský intervenční fond, a.s, 2019.

CHOVANEC, Tomáš, Eliška HUDCOVÁ a Jan MOUDRÝ. Sociální zemědělství, představení konceptu. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2015. ISBN 978-80-7434-213-4.

CHOVANEC, Tomáš, Jan MOUDRÝ, Eliška HUDCOVÁ. „Možnosti využití konceptu sociálního zemědělství v politikách sociálního začleňování ve venkovském prostředí“. Praha: Úřad vlády, Agentura pro sociální začleňování, n.d.

MOUDRÝ, Jan, Eliška HUDCOVÁ a Tomáš CHOVANEC. Možnosti rozvoje sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb. Metodika I. České Budějovice: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, 2018. ISBN 978-80-87809-51-8.

MOUDRÝ, Jan, Tomáš CHOVANEC a Eliška HUDCOVÁ. Zkvalitňování aktivit sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb. Metodika II. České Budějovice: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, 2018. ISBN 978-80-87809-52-5.

MOUDRÝ, Jan st., Jan MOUDRÝ ml., Tomáš CHOVANEC a Eliška HUDCOVÁ. Malofaremní hospodaření. Olomouc: Bioinstitut, 2019. ISBN 978-80-87371-36-7.

MOUDRÝ, Jan, Nela KÜFFNEROVÁ a Eliška HUDCOVÁ (eds.). The Textbook. Social Farming in Higher Education. Teaching and learning material for university level courses. Erasmus+ Project (2017-2020). 2020. Dostupné z: https://sofaredu.eu/wp-content/uploads/2020/05/Textbook_2020.pdf.

NOBELMANN, Martin, Czaba BÁLINT, Tomáš CHOVANEC, Rhys EVANS, Eliška HUDCOVÁ, Paulina JANCSOVSZKA, Jan MOUDRÝ, Michal PAŘÍZEK, Claudia SCHNEIDER, Birgit STEININGER a Apolka UJJ. Quality Standards for Teaching Social Farming. Erasmus+ Project (2017-2020). 2018. Dostupné z: https://sofaredu.eu/wp-content/uploads/2019/04/Quality-Standards-for-Teaching-Social-Farming.pdf.

Přednášky


HUDCOVÁ, Eliška. příspěvek: „Sociální zemědělství - jak na tom jsme v ČR?“. 4-5.3.2022. Živé zemědělství, organizuje AMPI a Farmářská škola, Národní zemědělské muzeum. Praha.

HUDCOVÁ, Eliška. Příspěvek: „Sociální zemědělství v sociální práci“. 6.10.2022. Sociální zemědělství a zahradní terapie v praxi. CARITAS VOŠ Sociální. Olomouc.

HUDCOVÁ, Eliška. Příspěvek: „Social cohesion in fragile areas – The case of the Czech Republic“. Agricoltura sociale e lavoro nelle aree rurali fragili-Social Farming and labour in fragile rural areas, 23-25.3.2023, Rovigo, Italy.

HUDCOVÁ, Eliška. Příspěvek: „Sociální zemědělství a jeho impakt na udržení služeb sociální práce na venkově.“ Sociální zemědělství – 10 let v ČR. 23.8.2023. Ministerstvo zemědělství. Praha.

HUDCOVÁ, Eliška. „Social entrepreneurship in agriculture and ints implications for new subject matters in educational curriculum“. 19. ročník mezinárodní vědecké konference. 24.-25. 11. 2016. Praha: Vysoká škola finanční a správní.

HUDCOVÁ. Eliška. „Social farms: an implement for keeping social, economic and environmental cohesion in rural areas in the Czech Republic“. 21st. Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship, Innovation and SMEs. 4.-6. October 2017. University of Wuppertal and Historic Town Hall Wuppertal.

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální zemědělství“. Společenská odpovědnost organizací. 7. 12. 2017. Centrum ekonomicky-manažerských studií, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.


Výběr z ostatních přednášek

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální podnikání v konceptu sociálního zemědělství“. Mezinárodní seminář o sociálním podnikání. 9. 3. 2016. Praha: Lichtenštejnský palác.

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální podnikání a sociální zemědělství“. Festival lokální ekonomiky v rámci IV. národní konference lokální ekonomiky. 27. 9. 2016. Chřibská.

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální zemědělství – základní informace, podpory, situace v krajích“. Veletrh sociálního podnikání. 19. 4. 2017. Hradec Králové.

HUDCOVÁ, Eliška. „Social Farming in the Czech Republic“. I ogólnopolski kongres gospodarstw opiekuńczych.12.-14. 6 2018. Tlen. Poland.

HUDCOVÁ, Eliška. „Sociální zemědělství. Sociální integrace ve venkovském prostředí. Partnerství pro sociální práci. 5. 9. 2019. Platforma rozvoje NNO, Spiralis, Praha.

HUDCOVÁ, Eliška a Tomáš CHOVANEC. „Sociální zemědělství a rozvoj venkova“. Venkov 4.0. Venkovský parlament. Konference Teplá 2019. 1.-3. 10. 2019. Klášter Teplá.

Jiné

Learning, training and teaching activity. SoFarTEAM – Social Work in Social Farming. University of Neubrandenburg, 10-12 October 2022. Neubrandenburg, Germany.

Transnational session on Social work in Farming – SoFarTEAM. University of Wageningen, 27-30.3.2023. Wageningen, the Netherlands.

Sharing V4 experience with Georgian self-governments: regional development and green innovations. Reality-check trip. 11-16.6.2023. Gori, Georgia.

Transnational session on Social work in Farming – SoFarTEAM. Social Farming Ireland, 18-21.6.2023. Carrick-on-Shannon, Ireland.

EU CAP - 48 Focus Group member "Social Farming and Innovation" (2022-2023). EU Commission.

5th EMES International PhD Summer School. The three SE pillars: Social Entrepreneurship, Social Economy and Solidarity Economy. 22-25 June 2016. Glasgow, Scotland, UK.


Poslední změna: 22. září 2023 02:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám