Expedice Tel Moca 2019-2023

Tel Moca - Tel Moza Expedition Project

Oficiální stránky projektu: Tel Moza Expedition Project

Instagram

Facebook

20. srpna – 8. září 2023 (4. ročník)


4. – 23. září 2022 (3. ročník)


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Oded Lipschits, Shua Kisilevitz, M. A. 


Evangelická teologická fakulta UK

garanti: prof. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. (fotograf expedice) a prof. Martin Prudký


Univerzita Osnabrück

garant: prof. dr. Anselm C. Hagedorn a Florian Oepping, Ph.D. 


Univerzita Malta

garant: Dr. Denis Mizzi


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis a Martin Prudký

Studenti a další: Jana Křížová, Karolína Bergmanová, Kari Kisfaludy, Jindra, Jan a Kateřina Havlíkovi


Cíle projektu:

V roce 2022 se pracovalo intenzivně jak v části chrámu 4601 (Moca A-West) tak i jeho nádvoří (Moca B-West). K závěru letošního výzkumu došlo k odkrytí části jižní zdi chrámu z doby železné. Dále směrem k západu se nicméně zeď ztrácí z důvodu vícerých přestaveb v pozdějších fázích osídlení, kdyby byly tamtéž vybudovány terasy, a pak také z důvodu intenzivní eroze. Na ploše Moca-East byly zdokumentovány a pak odstraněny zbytky budov z doby perské, pod nimiž se nachází budovy z doby železné související, jak dokládá jejich architektonická dispozice, s částí Moca-West. Tato část tvořila socio-ekonomické zázemí chrámu. Významným objevem jsou další architektonické pozůstatky na okraji jižního svahu v místech, u administrativních budov, kde už se vzhledem k okraji svahu dříve nepředpokládaly žádné nálezy. Předběžně se zdá, že se může jednat o ulici mezi domy, případně mezi budovou a hradbou či podpůrnou terasou.


12. srpna – 1. září 2021 (2. ročník)


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Oded Lipschits, Shua Kisilevitz, M. A. 


Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. a prof. Martin Prudký


Univerzita Osnabrück

garant: prof. dr. Anselm C. Hagedorn a Florian Oepping, Ph.D. 


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis, Martin Prudký a Petr Sláma

Studenti a absolventi: Daniela Stehlíková, Daniela Brůhová, Radka Fialová a Jana Křížová

Nepedagogičtí pracovnící: Věra Fritzová a Jarmila BergstraCíle projektu:

V roce 2021 jsme navázali na sezónu 2019, kampaň v roce 2020 byla zrušena z důvodu pandemie Covidu. Výrazně větší tým se soustředil na odkrytí nové části Moza - East, která přiléhá k chrámovému nádvoří z východu a oblasti se sily ze západu. Zde byly odkryty budovy z doby železné IIB/C, v nichž byly nalezeny i artefakty kultické povahy (figurky koníka). Byla odkryta rovněž menší budova z doby perské vybudovaná nad předchozí fází z doby železné. V části Moza - West se výzkum soustředil zvláště na tzv. západní zeď, která snad uzavírá chrám. Pod touto zdí byla v závěru sezóny odhalena část níže položené výrazně masivnější zdi vystavěná vůči následné 'chrámové' zdi v úhlu ca. 45 stupňů (tj. zcela mimo základní dispozici a orientaci chrámu). Keramika v této části pochází z doby bronzové, ale jedná se o jednotky, které neumožňují jistější datování. Rovněž v části Moza - West v její jižní části vně chrámu byl odkryt čtverec, který má zajistit celý profil osídlení od nejstarších období až po závěrečné fáze.      


29. března – 12. dubna 2019 (1. ročník)


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Oded Lipschits, Shua Kisilevitz, M. A. 

                            

Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. a prof. Martin Prudký 


Cíle projektu:

V roce 2019 jsme navázali na záchranný projekt z let 2012-2013, během něhož byl nalezen chrámový komplex. Cílem kampaně bylo odebrání vzorků pro datování jednotlivých stavebních fází objektu (OSL, radiokarbonová analýza, keramika, ad.), dále přezkoumání kontrolních bloků z důvodů určení počtu podlah v chrámu a na jeho nádvoří. Jelikož stavba nebyla během předchozího průzkumu celá odkryta, náš tým se snažil najít západní zeď a pokračování přilehlé severní místnosti, v čemž budeme pokračovat i následující rok.


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis a Martin Prudký

Studenti: Terezie Buštová, David Cielontko, George Friend, Bruna Paola a Jáchym Šenkyřík


Bibliografie:

 • Moulis, David, Rafael, Odkrývání monumentálního chrámu typu in antis v lokalite Tel Moca, in: In Šašková, Kateřina (ed.) Orientalia Antiqua Nova XXII [online], Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2022, 11–25. odkaz zde

 • Moulis, David, Rafael, Náboženský kult starověkého Izraele pohledem archeologie, Vyšehrad/Albatros, Praha 2022.

 • Moulis, David, Rafael, Tel Moca, in Maskil odkaz zde

 • Čapek, Filip, Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií: nové impulzy, nová evidence, nové interpretace, in: Religio 2 (2020) 141-164.

 • Čapek, Filip, Dějiny Jeruzaléma a 'Šalomounova' chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu, in: Salve 4 (2020) 29-40. 

 • Moulis, David, Rafael, To What Extent Did Foreign Aspects Influence the Religion of the Judahites? Sanctuaries, Altars and Terracotta Figurines, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2021, roč.13, č. 1, 1–18.

 • Moulis, David, Rafael, Extraneous Influences and Origins of the Sacred Architecture in the Iron Age Judah, in: Šašková, Kateřina, (ed.) Climb the Wall of Uruk… Essays in Honor of Petr Charvát from his Friends, Colleagues and Students. Plzeň, Západočeská Univerzita v Plzni, 2020, 21–36.

 • Čapek, Filip, How Many Temples in Jerusalem: On Literary Patternig in the Books of Kings, in: Graupner, A. und Gadot, Y., (eds.), Jerusalem in Archaeological, Historical and Theological Perspectives, Göttingen 2022 (in print). 

 • Čapek, Filip, Judské chrámy a svatyně v geopolitických souvislostech, in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Libri: Praha 2020, 583-603.

 • Steinmeyer, Nathan, Canaanite Idol in a Judahite Temple?, in: Biblical Arcaheology, online odkaz zde

 • Kisilevitz, Shua; Lipschits, Oded, The Mega Project at Motza (Moẓa): The Neolithic and Later Occupations up to the 20th Century, in: Khalaily, H.; Re'em, A.; Vardi, J.; Milevski, I. (eds.) New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region, IAA, Jerusalem, 2020, 295–312.

 • Kisilevitz, Shua; Lipschits, Oded, Another Temple in Judah: The Tale of Tel Moẓa, in: Biblical Archaeology Review, January/February, 2020, 40–49.

 • Faust, Avraham, Israelite Temples: Where Was Israelite Cult Not Practiced, and Why, in: Religions, 10, 2019.

 • Garfinkel, Yosef; Mumcuoglu, Madeleine: The Temple of Solomon in Iron Age Context, in: Religions, 10, 2019.

 • Shapira, David: The Moza Temple and Solomon's Temple, in: Bibliotheca Orientalis, 2018, 25–48.

 • Na'aman, Nadav: The Judahite Temple at Tel Moẓa near Jerusalem: The House of Obed-Edom?, in: Tel Aviv, 44, 2017, 3–13.

 • Kisilevitz, Shua: The Iron IIA Judahite Temple at Tel Moza, in: Tel Aviv, 42, 2015, 147–164.

 • Greenhut, Zvi; De Groot, Alon: IAA Reports 39: Salvage Excavations at Tel Moza. The Bronze and Iron Age Settlements and Later Occupations, 2009.


Média a rozhovory:

 • Panelová diskuse k tématu "Bible a archeologie" v Dominikánské 8 - moderoval Jan Fingerland (ČRo Plus), účastníci prof. Filip Čapek, dr. Davil Rafael Moulis a prof. Martin Prudký. Videozáznam zde / web s odkazem na audiozáznam zde.

 • "Kde jsou základy Šalomounova chrámu?" - rozhovor Daniela Ženatého s Martinem Prudkým v rádiu Proglas (7. 11. 2022). odkaz zde

 • Může Bible potvrdit nové archeologické nálezy? O odhalování tajemství chrámu z doby Šalamounova panování: Český rozhlas Vltava odkaz zde

 • S králem Šalamounem za zády: Tajemný chrám v Izraeli , in: Český rozhlas odkaz zde

 • „Našli jsme, co by Bible ráda, ale jinde.“ Archeolog Čapek zkoumá „Šalamounův“ chrám v Tel Moca, in: Český rozhlas: Studio Leonardo, 23.1. 2022 odkaz zde

 • Češi se v Izraeli podíleli na objevu chrámu. Podobá se popisu z Bible, in Novinky 16.12.2021 odkaz zde

 • Záhadný chrám v Izraeli pomáhají odkrýt i teologové UK, in: Fórum: magazín univerzity Karlovy 16.12.2021 odkaz zde

 • Češi se v Izraeli podíleli na objevu chrámu, který se podobá popisu z Bible, in: TV Barrandov 16.12.2021 odkaz zde

 • Mohl by to být Šalamounův chrám. Čeští archeologové odkryli starověkou stavbu v Izraeli, in: Česká televize 16.12.2021 odkaz zde

 • Češi se v Izraeli podíleli na objevu chrámu, který se podobá popisu z Bible, in: Týden 16.12.2021 odkaz zde

 • Čapek, Filip, A Temple Full of Questions, in: Forum 6 (2019) 10-13.

 • Descoberta arqueológica em Jerusalém pode evidenciar idolatria entre israelitas odkaz zde

 • Judahite Temple by Jerusalem May Have Housed Statue of Canaanite God

  odkaz zde

 • Čeští archeologové se po letech vrátili k vykopávkám u Jeruzaléma. Může jít o biblický Šalamounův chrám

  odkaz zde

 • Archeologové objevili Šalamounův chrám: ne v centru, ale bokem od Jeruzaléma. Teologové se přou o jeho pravosti

  odkaz zde

 • Дорога к храму? Дорога оказалась над храмом (фотоальбом)

  odkaz zde

 • IN PHOTOS: Excavating the Great Temple at Motza Near Jerusalem

  odkaz zde

 

 • Reportáž České televize z místa vykopávek

  odkaz zde

 • Hezekiah failed to eradicate all cult practices, researchers claim

  odkaz zde

 • Ancient 'outlaw temple' discovered in Israel

  odkaz zde

 


Sezóna 2021

Účastníci expedice včetně prof. Odeda Lipschitse, Shuy Kisilevitz, M.A., prof. Martina Prudkého, doc. Filipa Čapka, doc. Petra Slámy, Davida Rafela Moulise, Ph.D.
Účastníci expedice včetně prof. Odeda Lipschitse, Shuy Kisilevitz, M.A., prof. Martina Prudkého, doc. Filipa Čapka, doc. Petra Slámy, Davida Rafela Moulise, Ph.D.


Nález sošky koně z doby železné
Nález sošky koně z doby železné


Sezóna 2019

Účastníci 1. ročníku projektu.
Účastníci 1. ročníku projektu.


Celkový pohled na chrám od východu (foto: David Rafael Moulis).
Celkový pohled na chrám od východu (foto: David Rafael Moulis).


Celkový pohled na chrám od západu (foto: David Rafael Moulis).
Celkový pohled na chrám od západu (foto: David Rafael Moulis).

poslední změna 19.11.2021


Poslední změna: 9. leden 2023 10:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám