Expedice Tel Moca 2019-2022

Tel Moca - Tel Moza Expedition Project

Oficiální stránky projektu: Tel Moza Expedition Project

Instagram

Facebook


4. – 23. září 2022 (3. ročník)


12. srpna – 1. září 2021 (2. ročník)


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Oded Lipschits, Shua Kisilevitz, M. A. 


Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. a prof. Martin Prudký


Univerzita Osnabrück

garant: prof. dr. Anselm C. Hagedorn a Florian Oepping, Ph.D. 


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis, Martin Prudký a Petr Sláma

Studenti a absolventi: Daniela Stehlíková, Daniela Brůhová, Radka Fialová a Jana Křížová

Nepedagogičtí pracovnící: Věra Fritzová a Jarmila BergstraCíle projektu:

V roce 2021 jsme navázali na sezónu 2019, kampaň v roce 2020 byla zrušena z důvodu pandemie Covidu. Výrazně větší tým se soustředil na odkrytí nové části Moza - East, která přiléhá k chrámovému nádvoří z východu a oblasti se sily ze západu. Zde byly odkryty budovy z doby železné IIB/C, v nichž byly nalezeny i artefakty kultické povahy (figurky koníka). Byla odkryta rovněž menší budova z doby perské vybudovaná nad předchozí fází z doby železné. V části Moza - West se výzkum soustředil zvláště na tzv. západní zeď, která snad uzavírá chrám. Pod touto zdí byla v závěru sezóny odhalena část níže položené výrazně masivnější zdi vystavěná vůči následné 'chrámové' zdi v úhlu ca. 45 stupňů (tj. zcela mimo základní dispozici a orientaci chrámu). Keramika v této části pochází z doby bronzové, ale jedná se o jednotky, které neumožňují jistější datování. Rovněž v části Moza - West v její jižní části vně chrámu byl odkryt čtverec, který má zajistit celý profil osídlení od nejstarších období až po závěrečné fáze.      


29. března – 12. dubna 2019 (1. ročník)


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Oded Lipschits, Shua Kisilevitz, M. A. 

                            

Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. a prof. Martin Prudký 


Cíle projektu:

V roce 2019 jsme navázali na záchranný projekt z let 2012-2013, během něhož byl nalezen chrámový komplex. Cílem kampaně bylo odebrání vzorků pro datování jednotlivých stavebních fází objektu (OSL, radiokarbonová analýza, keramika, ad.), dále přezkoumání kontrolních bloků z důvodů určení počtu podlah v chrámu a na jeho nádvoří. Jelikož stavba nebyla během předchozího průzkumu celá odkryta, náš tým se snažil najít západní zeď a pokračování přilehlé severní místnosti, v čemž budeme pokračovat i následující rok.


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis a Martin Prudký

Studenti: Terezie Buštová, David Cielontko, George Friend, Bruna Paola a Jáchym Šenkyřík


Bibliografie:

 • Moulis, David, Rafael, Tel Moca, in Maskil odkaz zde

 • Čapek, Filip, Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií: nové impulzy, nová evidence, nové interpretace, in: Religio 2 (2020) 141-164.

 • Čapek, Filip, Dějiny Jeruzaléma a 'Šalomounova' chrámu z pohledu Starého zákona a současného archeologického výzkumu, in: Salve 4 (2020) 29-40. 

 • Moulis, David, Rafael, To What Extent Did Foreign Aspects Influence the Religion of the Judahites? Sanctuaries, Altars and Terracotta Figurines, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2021, roč.13, č. 1, 1–18.

 • Moulis, David, Rafael, Extraneous Influences and Origins of the Sacred Architecture in the Iron Age Judah, in: Šašková, Kateřina, (ed.) Climb the Wall of Uruk… Essays in Honor of Petr Charvát from his Friends, Colleagues and Students. Plzeň, Západočeská Univerzita v Plzni, 2020, 21–36.

 • Čapek, Filip, How Many Temples in Jerusalem: On Literary Patternig in the Books of Kings, in: Graupner, A. und Gadot, Y., (eds.), Jerusalem in Archaeological, Historical and Theological Perspectives, Göttingen 2022 (in print). 

 • Čapek, Filip, Judské chrámy a svatyně v geopolitických souvislostech, in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Libri: Praha 2020, 583-603.

 • Steinmeyer, Nathan, Canaanite Idol in a Judahite Temple?, in: Biblical Arcaheology, online odkaz zde

 • Kisilevitz, Shua; Lipschits, Oded, The Mega Project at Motza (Moẓa): The Neolithic and Later Occupations up to the 20th Century, in: Khalaily, H.; Re'em, A.; Vardi, J.; Milevski, I. (eds.) New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region, IAA, Jerusalem, 2020, 295–312.

 • Kisilevitz, Shua; Lipschits, Oded, Another Temple in Judah: The Tale of Tel Moẓa, in: Biblical Archaeology Review, January/February, 2020, 40–49.

 • Faust, Avraham, Israelite Temples: Where Was Israelite Cult Not Practiced, and Why, in: Religions, 10, 2019.

 • Garfinkel, Yosef; Mumcuoglu, Madeleine: The Temple of Solomon in Iron Age Context, in: Religions, 10, 2019.

 • Shapira, David: The Moza Temple and Solomon's Temple, in: Bibliotheca Orientalis, 2018, 25–48.

 • Na'aman, Nadav: The Judahite Temple at Tel Moẓa near Jerusalem: The House of Obed-Edom?, in: Tel Aviv, 44, 2017, 3–13.

 • Kisilevitz, Shua: The Iron IIA Judahite Temple at Tel Moza, in: Tel Aviv, 42, 2015, 147–164.

 • Greenhut, Zvi; De Groot, Alon: IAA Reports 39: Salvage Excavations at Tel Moza. The Bronze and Iron Age Settlements and Later Occupations, 2009.


Média a rozhovory:

 • Čapek, Filip, A Temple Full of Questions, in: Forum 6 (2019) 10-13.

 • Descoberta arqueológica em Jerusalém pode evidenciar idolatria entre israelitas odkaz zde

 • Judahite Temple by Jerusalem May Have Housed Statue of Canaanite God

  odkaz zde

 • Čeští archeologové se po letech vrátili k vykopávkám u Jeruzaléma. Může jít o biblický Šalamounův chrám

  odkaz zde

 • Archeologové objevili Šalamounův chrám: ne v centru, ale bokem od Jeruzaléma. Teologové se přou o jeho pravosti

  odkaz zde

 • Дорога к храму? Дорога оказалась над храмом (фотоальбом)

  odkaz zde

 • IN PHOTOS: Excavating the Great Temple at Motza Near Jerusalem

  odkaz zde

 

 • Reportáž České televize z místa vykopávek

  odkaz zde

 • Hezekiah failed to eradicate all cult practices, researchers claim

  odkaz zde

 • Ancient 'outlaw temple' discovered in Israel

  odkaz zde

 


Sezóna 2021

Účastníci expedice včetně prof. Odeda Lipschitse, Shuy Kisilevitz, M.A., prof. Martina Prudkého, doc. Filipa Čapka, doc. Petra Slámy, Davida Rafela Moulise, Ph.D.
Účastníci expedice včetně prof. Odeda Lipschitse, Shuy Kisilevitz, M.A., prof. Martina Prudkého, doc. Filipa Čapka, doc. Petra Slámy, Davida Rafela Moulise, Ph.D.


Nález sošky koně z doby železné
Nález sošky koně z doby železné


Sezóna 2019

Účastníci 1. ročníku projektu.
Účastníci 1. ročníku projektu.


Celkový pohled na chrám od východu (foto: David Rafael Moulis).
Celkový pohled na chrám od východu (foto: David Rafael Moulis).


Celkový pohled na chrám od západu (foto: David Rafael Moulis).
Celkový pohled na chrám od západu (foto: David Rafael Moulis).

poslední změna 19.11.2021


Poslední změna: 29. listopad 2021 14:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám