Expedice Tel Moca 2019

Tel Moca 2019 (1. ročník) - Tel Moza Expedition Project

29. března - 12. dubna 2019


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Oded Lipschits, Shua Kissilevitz, M. A. 

                            

Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. Věra Fritzová, Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. 


Cíle projektu: V roce 2019 jsme navázali na záchranný projekt z let 2012-2013, během něhož byl nalezen chrámový komplex. Cílem kampaně bylo odebrání vzorků pro datování jednotlivých stavebních fází objektu (OSL, radiokarbonová analýza, keramika, ad.), dále přezkoumání kontrolních bloků z důvodů určení počtu podlah v chrámu a na jeho nádvoří. Jelikož stavba nebyla během předchozího průzkumu celá odkryta, náš tým se snažil najít západní zeď a pokračování přilehlé severní místnosti, v čemž budeme pokračovat i následující rok.


Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, David Rafael Moulis a Martin Prudký

Studenti: Terezie Buštová, David Cielontko, George Friend, Bruna Paola a Jáchym Šenkyřík


Bibliografie:

  • Faust, Avraham, Israelite Temples: Where Was Israelite Cult Not Practiced, and Why, in: Religions, 10, 2019.

  • Garfinkel, Yosef; Mumcuoglu, Madeleine: The Temple of Solomon in Iron Age Context, in: Religions, 10, 2019.

  • Shapira, David: The Moza Temple and Solomon's Temple, in: Bibliotheca Orientalis, 2018, 25-48.

  • Na'aman, Nadav: The Judahite Temple at Tel Moẓa near Jerusalem: The House of Obed-Edom?, in: Tel Aviv, 44, 2017, 3-13.

  • Kisilevitz, Shua: The Iron IIA Judahite Temple at Tel Moza, in: Tel Aviv, 42, 2015, 147-164.

  • Greenhut, Zvi; De Groot, Alon: IAA Reports 39: Salvage Excavations at Tel Moza. The Bronze and Iron Age Settlements and Later Occupations, 2009.


Média: 

 Účastníci 1. ročníku projektu.
Účastníci 1. ročníku projektu.


Celkový pohled na chrám od východu (foto: David Rafael Moulis).
Celkový pohled na chrám od východu (foto: David Rafael Moulis).


Celkový pohled na chrám od západu (foto: David Rafael Moulis).
Celkový pohled na chrám od západu (foto: David Rafael Moulis).


Poslední změna: 11. květen 2019 18:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám