Expedice Jeruzalém - Nachal Refaím 2018

Jeruzalém: Nachal Refaím - The Refa'im Valley Excavation

19. května - 2. června 2018


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Yuval Gadot, Helena Roth, M. A. 

                            

Evangelická teologická fakulta UK

garanti: doc. Filip Čapek, Ph.D., Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.

administrátor: Mgr. Věra Fritzová 


Cíle projektu:

Dvoutýdenní archeologický výzkum na třech místech (plochy 1300, 400, 1100) v prostorách dnešní zoologické zahrady v pravobřežní části údolí Rafajím navázal na projekt E. Eisenberga z roku 1988. Na toto důležité místo jsme se vrátili, abychom odkryli zbytky osídlení v jedné z vesnic v daném údolí a důkladně je prozkoumali. Součástí výzkumu byl sběr vzorků (zvl. sedimentů a organických materiálů) pro C14 analýzu, aby bylo možné přesněji datovat osídlení lokalit, která je jednou z klíčových pro stanovení počátků rozvoje městské kultury v blízkém Jeruzalémě. Identifikovány byly dvě hlavní fáze osídlení: přechodová doba bronzová (cca 2200-1950 př.Kr.) a střední doba bronzová (1950-1550 př. Kr.). Přesnější výsledky budou zveřejněny po laboratorním zpracování, které nyní probíhá.


Účastníci expedice za českou stranu:

Filip Čapek, Marie Čapková, Radka Fialová, Věra Fritzová, Kristína Jablonická, Samuel Jezný, Ján Hreha, Adam Mackerle, David Rafael Moulis a Jan Rückl.


Bibliografie:

 • Barkay, Gabriel, Mounds of Mystery: Where the Kings pf Judah were Lamented, in: Biblical Archaeology Review 29, 2003, 32-68.

 • Batz, Shahar, Three Seasons of Excavation at Khirbet el-Yehud (Beitar) –

  A Fortified Settlement from the Middle Bronze Age, in: New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 11, 2017, 147-164. (hebrejsky)

 • Gadot, Yuval, In the Valley of the King: Jerusalem’s Rural Hinterland in the 8th–4th Centuries BCE, in: Tel Aviv 42, 2015, 2-36.

 • Gadot, Yuval and Uziel, Joe, The Monumentality of Iron Age Jerusalem Prior to the 8th Century BCE, in: Tel Aviv 44, 2017, 123-140.

 • Eisenberg, Emmanuel, Naḥal Rephaim — A Bronze Age Village in Southwestern Jerusalem Qadmoniot: 3/4 (103/104), 1993, 82-95. (hebrejsky)

 • Kisilevitz, Shua; Turjman-Yaffe, Zohar; Ben-Ari, Nathan; Ilan, David; Marom, Nimrod; Weisbrud, Lior; Nagar, Yossi, and Langgut, Dafna, New Insights into Middle Bronze Age Burial Customs in Light of Recent Excavations at the Manahִat Spur (Jerusalem), in: New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 11, 2017, 38-63.

 • Maeir, Aren, Assessing Jerusalem in the Middle Bronze Age: A 2017 Perspective, in: New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 11, 2017, 64-74.

 • Reich, Ronny and Shukron, Eli, The Siloam pool of the Second Temple Period in Jerusalem, in: Qadmoniot 130, 2005, 91-96. (hebrejsky).

 • Szanton, Nahshon; Hagbi, Moran; Heber, M.; Uziel, Joe and Ariel, Donald, Monumental Building Projects in Jerusalem in the Days of Pontius Pilate: A Numismatic View from the Stepped Street in the Tyropoeon Valley. In: Stiebel, Guy; Uziel, Joe; Citryn-Silberman, Katia, and Gadot, Yuval (eds.) New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 10, 2016, 99-114. (hebrejsky).

 • Uziel, Joe; Liberman, Tehilla, and Solomon, Avi, Wilson’s Arch: New Studies and Conundrums after Two Years of Excavations, in: New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 11: 2017, 239-261. (hebrejsky).Účastníci expedice
Účastníci expedice


Pohled na sektor 1100 (foto: David R. Moulis).


Pohled na sektor 1300 (foto: David R. Moulis).


Vesnice Nahal Refaím, in: E.Eisenberg (1993), s. 84
Vesnice Nahal Refaím, in: E.Eisenberg (1993), s. 84


Poslední změna: 13. září 2021 17:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám