Expedice Jeruzalém - Město Davidovo 2017

Archeologická expedice Jeruzalém - Město Davidovo - Ancient Jerusalem Excavation Project

6. května - 20. května 2017


Zúčastněné strany:

Institut archeologie, Univerzita Tel Aviv 

garanti: prof. Yuval Gadot, Helena Roth, M. A. 

                            

Evangelická teologická fakulta UK

garant: doc. Filip Čapek, Ph.D.

administrátor: Mgr. Věra Fritzová


Cíle projektu:

Výzkum plochy E3 ve čtvercích P-Q/5 a T/5. Tato část se nachází na východní svahu Města Davidova a byla prozkoumána Y. Šílem během 70. a 80. let 20. století. V E3 je doložena řada sídelních vrstev a lidské aktivity od rané doby bronzové (cca 2900 př. Kr.) do raného římského období (1. stol. po Kr.). Projekt se zaměřil na přezkoumání kontrolních bloků, které zůstaly předchozími archeology záměrně nedotčeny, díky čemuž bylo možné identifikovat jednotlivé vrstvy a využít současných dostupných metod k jejich datování. Cílem bylo získat především organické zbytky v podobě pylů, fytolitů, semen a dalšího organického materiálu pro C14 analýzu. Na zpracování vzorků, které by měly doplnit a upřesnit chybějící část chronologie osídlení Jeruzaléma, pracuje Dr. Johanna Regev z Weizmann Institute of Science.Účastníci expedice za českou stranu:

Akademičtí pracovníci: Filip Čapek, Martin Prudký, Jan Rückl

Studenti: Pavel Cedivoda, Radka Fialová, Jana Křížová, Marek Majtán, David Rafael Moulis, Richard Roch, Jáchym Šenkyřík


Informační leták:

ke stažení zde


Bibliografie:

 • Regev, J., Gadot, Y., et al., Middle Bronze Age Jerusalem: Recalculating Its Character and Chronology, in: Radiocarbon 63/3, 2021, 853-883.

 • Ben-Ami, D., Notes on the Iron IIA Settlement in Jerusalem in Light of Excavations in the Northwest of the City of David, in: Tel Aviv 41, 2001, s. 3–19.

 • Cahill, J. M., Jerusalem at the Time of the United Monarchy: The Archaeological Evidence, in Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period. Edited by A. G. Vaughn and A. E. Killebrew. SBL Symposium Series 18. Atlanta, GA: SBL, 2003, s. 13−80.

 • Cohen-Weinberger, A. – Szanton, N. – Uziel, J. 2017. Ethnofabrics: Petrographic Analysis as a Tool for Illuminating Cultural Interactions and Trade Relations between Judah and Philistia during the Iron Age II, in:  Bulletin of the American Schools of Oriental Research 377, 2017, s. 1–20. 

 • Čapek, F., United Monarchy as Theological Construct in Light of the Contemporary Archaeological Research on Iron Age IIA, in: A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. Edited by M. Oeming and P. Sláma. Berlin/Münster et al.: LIT Verlag, 2015, s. 9–20. 

 • Finkelstein, I., The “Large Stone Structure”, in: Jerusalem: Reality versus Yearning. ZDPV 127, 2011, s. 1–10. 

 • Finkelstein, I., Herzog, Z., Singer-Avitz, L., Ussishkin, D., Has King David’s Palace in Jerusalem Been Found? in: Tel Aviv 34, 2007, s. 142–64.

 • Freud, L., Production and Widespread Use of Holemouth Vessels in Jerusalem and its Environs in the Iron Age II Typology, Chronology and Distribution in The Last Century in the History of the Kingdom of Judah – The 7th Century BCE, in: Archaeological, Historical and Biblical Perspective. Edited by F. Čapek and O. Lipschits. Atlanta, GA: SBL, 2019.

 • Gadot, Y., Uziel, J., The Monumentality of Iron Age Jerusalem Prior to the 8th Century BCE, in: Tel Aviv 44, 2017, s. 123–40. 

 • Groot de, A., Bernick-Greenberg, H., Excavations at the City of David 1978–1985 Directed by Yigal Shiloh. Vol. VIIA. Area E: Stratigraphy and Architecture. Qedem 53. Jerusalem: Institute of Archaeology, The Hebrew University, 2012.

 • Herzog, Z., Singer-Avitz, L., Redefining the Centre: The Emergence of State in Judah, in: Tel Aviv 31, 2004, s. 209–44.

 • Mazar, E., King David’s Palace, in: Biblical Archaeology Review 23, 1997, s. 50−57, 74.

 • Mazar, E., Did I Find King David’s Palace? in: Biblical Archaeology Review 32, 2006, s. 16−27, 70.

 • Moulis, D. R., Tel Jerusalem: The Place Where It All Began (Archaeological Remains From the Epipaleolithic Period to the Iron Age II Period), in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, č. 3, s. 31-54. 

 • Naaman, N., When and How Did Jerusalem Become a Great City? The Rise of Jerusalem as Judah’s Premier City in the Eight-Seventh Centuries B.C.E. in: BASOR 347, 2007, s. 21–56. 

 • Regev, J., Uziel, J., Szanton, N., Boaretto, E., Absolute Dating of the Gihon Spring Fortifications, Jerusalem, in:  Radiocarbon 59/4, 2017, s. 1171–93.

 • Reich, R., The Date of Gihon Spring Tower in Jerusalem, in: Tel Aviv 45, 2018, s. 114–19.

 • Rollston, C. A., Jerusalem and its Environs at the Dawn of Biblical History: Epigraphic Methodologies, Late Bronze, Iron I, and Iron IIA Evidence, in:  NSARJ 11, 2017, s. 7–20. 

 • Sergi, O., State Formation, Religion and “Collective Identity” in the Southern Levant, in:  Hebrew Bible and Ancient Israel 4, 2015, s. 56–77.

 • Shiloh, Y., Excavations at the City of David I – 1978–1982: Interim Report of the First Five Seasons. Qedem 19. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University, 1984.

 • Sneh, A., Weinberger, R., Shalev, E., The Why, How, and When of the Siloam-Tunnel Reconsidered, in:  BASOR 359, 2010, s. 57–65.

 • Uziel J., Szanton N., Recent excavations near the Gihon Spring and their reflection on the character of Iron II Jerusalem, in: Tel Aviv 42, 2015, s. 233–50.Účastníci projektu včetně prof. Yuvala Gadota (první řada: druhý zleva).
Účastníci projektu včetně prof. Yuvala Gadota (první řada: druhý zleva).


Celkový pohled na lokalitu E3 (foto: David R. Moulis).
Celkový pohled na lokalitu E3 (foto: David R. Moulis).


Práce v oblasti E3 (foto: David R. Moulis).
Práce v oblasti E3 (foto: David R. Moulis).


Odebírání vzorků k analýze (foto: David R. Moulis).
Odebírání vzorků k analýze (foto: David R. Moulis).


Město Davidovo s vyznačenými zkoumanými oblastmi, in: Shiloh, Y., Excavations at the City of David 1978-1985, Volume VIIA- Area E- Stratigraphy and Architecture- Plans.
Město Davidovo s vyznačenými zkoumanými oblastmi, in: Shiloh, Y., Excavations at the City of David 1978-1985, Volume VIIA- Area E- Stratigraphy and Architecture- Plans.


Poslední změna: 13. září 2021 17:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám